Tulosta

Parasetamoli vs tulehduskipulääke ja kipu nivelrikkopotilailla (polvi/lonkka)

Näytönastekatsaukset
9.1.2007
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: A

Parasetamoli on yhtä tehokas kuin epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet nivelrikkoon liittyvän liikekivun hoidossa, mutta epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet ovat jonkin verran tehokkaampia kuin parasetamoli lepokivun hoidossa.

Julkaisuvuodet 1966 – 2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257»1 «»1 otettiin mukaan kaikkiaan 6 tutkimusta, joissa verrattiin parasetamolin ja tulehduskipulääkkeiden (NSAID) tehoa nivelrikkokivun hoidossa; kaikki satunnaistettuja ja kontrolloituja kokeita. Lähteenä MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE, Cochrane database of Systematic Reviews. Arviointia varten tulehduskipulääkkeet niputettiin yhdeksi ryhmäksi, jonka tehoa kivunhoidossa verrattiin parasetamoliin. Vaikuttavuuden piste-estimaattina kivulle (lepokipu, liikekipu) oli ero ryhmien välillä ilmoitettuna vakioitujen keskiarvojen erona (SMD = standardized mean difference), jossa 0.2 = pieni, 0.5 kohtuullinen ja > 0.8 merkittävä ero hoitojen välillä, (95 % luottamusväli).

Tulehduskipulääkkeet vs parasetamoli:

- liikekipu 0.04 (-0.28, 0.20), n = 270, p = 0.7

- lepokipu 0.20 (0.03, 0.36), n = 573, p = 0.02

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tulehduskipulääkeryhmä oli jonkin verran parasetamolia tehokkaampi lepokivun hoidossa, mutta liikekivun hoidossa eroa ei ollut. Meta-analyysin ongelmana on tulehduskipulääkkeiden niputtaminen yhteen, jolloin ei voida sulkea pois yksittäisen lääkeaineen paremmuutta vertailussa.

Edellä kuvatussa teholaskelmassa olivat mukana seuraavat tutkimukset:

Tutkimuksessa «Bradley JD, Brandt KD, Katz BP, Kalasinski LA, Ryan SI. Comparison of an antiinflammatory dose of ibuprofen, an analgesic dose of ibuprofen, and acetaminophen in the treatment of patients with osteoar»2 ibuprofeeni (2 400 mg päivässä, n = 61) oli yhtä tehokas kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 61) polven nivelrikkokivun hoidossa neljän viikon seuranta-aikana.

Tutkimuksessa «Williams HJ, Ward JR, Egger MJ ym. Comparison of naproxen and acetaminophen in a two-year study of treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1993;36:1196-206»3 naprokseeni (750 mg päivässä, n = 75) oli yhtä tehokas kuin parasetamoli (2 600 mg päivässä, n = 73) polven nivelrikkokivun hoidossa kuuden viikon seuranta-aikana.

Tutkimuksessa «Golden HE, Moskowitz RW, Minic M. Analgesic efficacy and safety of nonprescription doses of naproxen sodium compared with acetaminophen in the treatment of osteoarthritis of the knee. Am J Ther 2004;1»4 naprokseeni (660 mg päivässä, n = 158) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 145) nivelrikkopolven lepokivun hoidossa seitsemän päivän seuranta-aikana.

Tuloksia muista Cochrane-katsauksen tutkimuksista, jotka eivät sisälly yllä olevaan tehonarviointilaskelmaan:

Tutkimuksessa «Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rhe»5 diklofenaakki + misoprostoli (150 mg + 400 mg päivässä, n = 112) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 115) polven ja lonkan nivelrikkokivun hoidossa. Hoidon analgeettista tehoa mitattiin muutoksena 6 viikon hoidon jälkeen arvioituna MDHAQ: kipu VAS janalla (0 – 100 mm). Kipu: parasetamoli -13.1 mm (SEM 2.7), diklofenaakki + misoprostoli -20.8 mm (SEM 2.5), p = 0.002 (ryhmien välisen eron p arvo).

Tutkimuksessa «Case JP, Baliunas AJ, Block JA. Lack of efficacy of acetaminophen in treating symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparison trial with diclofenac sodium. A»6 verrattiin diklofenaakin (150 mg, n = 25), parasetamolin (4 000 mg päivässä, n = 29) ja lumelääkkeen (n = 28) tehoa polven nivelrikkokivun hoidossa. Hoidon tehoa kivun suhteen mitattiin muutoksena 12 viikon hoidon jälkeen arvioituna WOMAC: kipu VAS janalla (5 kysymystä kivusta arvioituna 0 – 100 mm, yhteensä 500 mm) tai Lequesnen kipuindeksillä. WOMAC: kipujanalla mitattuna diklofenaakki vähensi kipua -53.9 mm (SD 79.3), muutos lähtötilanteeseen oli merkitsevä (p = 0.002), parasetamolin vaikutus oli vähäisempi: -23.8 mm (SD 83.2), eikä muutos ollut tilastollisesti merkittävä (p = 0.11), muutos lumelääkeryhmässä oli -15.3 (SD 98.7), p = 0.42. Hoitojen välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Mikään hoidoista ei vaikuttanut kipuun tilastollisesti merkittävästi, kun kipua arvioitiin Lequesnen kipuindeksillä. Tutkimuksen ongelmana olivat pienet hoitoryhmät ja suuri keskeyttämisprosentti.

Tutkimuksessa «Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibupr»7 ibuprofeeni (1 200 mg päivässä, n = 111) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (3 000 mg päivässä, n = 111) polven tai lonkan nivelrikkokivun hoidossa. Hoidon tehoa mitattiin muutoksena 14 päivän hoidon jälkeen WOMAC: kipu asteikolla 0 – 4 ja tulokset on ilmoitettu normalisoituna asteikolle 0 – 100 mm. Kipu: parasetamoli -14.5 (SD 16.0), ibuprofeeni -23.0 (SD 18.0), p < 0.001 (ryhmien välisen eron p-arvo).

Kirjallisuutta

  1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257
  2. Bradley JD, Brandt KD, Katz BP, Kalasinski LA, Ryan SI. Comparison of an antiinflammatory dose of ibuprofen, an analgesic dose of ibuprofen, and acetaminophen in the treatment of patients with osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 1991;325:87-91
  3. Williams HJ, Ward JR, Egger MJ ym. Comparison of naproxen and acetaminophen in a two-year study of treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 1993;36:1196-206
  4. Golden HE, Moskowitz RW, Minic M. Analgesic efficacy and safety of nonprescription doses of naproxen sodium compared with acetaminophen in the treatment of osteoarthritis of the knee. Am J Ther 2004;11:85-94
  5. Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum 2001;44:1587-98
  6. Case JP, Baliunas AJ, Block JA. Lack of efficacy of acetaminophen in treating symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparison trial with diclofenac sodium. Arch Intern Med 2003;163:169-78
  7. Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibuprofen and paracetamol analgesia treatment of osteoarthritis of the knee or hip. Ann Rheum Dis 2004;63:1028-34
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko