Tulosta

Irtosolukokeen tulos ja kolposkopia

Näytönastekatsaukset
9.5.2016
Pekka Nieminen

Näytön aste: C

Jos irtosolukokeen tulos on tiedossa, kolposkopian tarkkuus paranee muutoksen vaikeusasteen lisääntyessä.

Etherington ym. «Etherington IJ, Luesley DM, Shafi MI ym. Observer variability among colposcopists from the West Midlands region. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:1380-4 »1 tutkivat papan vaikutusta kolposkopian tulkintaan järjestämällä kaksiosaisen videokyselytutkimuksen. Ensimmäisellä kerralla näytettiin 20 kuvaa kohdunsuusta. Mukana oli kuvia normaalista kohdunsuusta aina CIN 3 -asteisiin muutoksiin saakka. Kuvien lisäksi kerrottiin potilaan esitiedot. Toisella kerralla samat kuvat näytettiin uudelleen, mutta nyt aikaisempien tietojen lisäksi kerrottiin kolposkopiaan lähettämisen syynä olleen irtosolukokeen tulos. Tutkimusten väli oli useampi viikko.

Tutkimukseen kutsuttiin 85 kolposkopistia. Näistä 65 ilmoittautui mukaan. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 46 (70,8 %) ja toiseen kyselyyn vain 30 (46,2 %). Tutkimuksen mukaan diagnostinen tarkkuus parani huomattavasti, kun papakokeen tulos oli tiedossa ja kun kyseessä oli CIN 2–3 -tasoinen muutos (P < 0,0001). CIN 1 - ja lievempiasteisissa muutoksissa tulos ei parantunut tilastollisesti merkittävästi papakokeen tuloksen kertomisen myötä (P = 0,10).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset 1

Kommentit

Ongelmana tutkimuksessa oli osallistujien pieni määrä. Lisäksi digitaalisten videokuvien katselu ei vastaa normaalia kolposkopiatilannetta.

Kirjallisuutta

  1. Etherington IJ, Luesley DM, Shafi MI ym. Observer variability among colposcopists from the West Midlands region. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:1380-4 «PMID: 9422016»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko