Tulosta

Pitkävaikutteisen beeta-2-agonistin säännöllinen käyttö voi aiheuttaa beeta-2-reseptorin toleranssia

Näytönastekatsaukset
15.2.2006

Näytön aste: B

Lyhytvaikutteisen beeta-2-agonistin teho voi heiketä, jos potilas käyttää säännöllisesti pitkävaikutteista beeta-2-agonistia

Hollannissa tehdyssä satunnaistetussa vaihtovuoroisessa kaksoissokkotutkimuksessa «van der Woude HJ, Winter TH, Aalbers R. Decreased bronchodilating effect of salbutamol in relieving methacholine induced moderate to severe bronchoconstriction during high dose treatment with long act»1 tutkittiin säännöllisen formoterolin ja salmeterolin käytön vaikutusta salbutamolin bronkodilatoivaan tehoon. Astmapotilaille (n=19) tehtiin metakoliinialtistus kahden viikon formoteroli-, salmeteroli tai lumehoidon jälkeen. Heille annettiin salbutamolia (50 mg), kun FEV1 oli pudonnut altistuksessa vähintään 30 %. Tutkimuksessa käytetty formoteroliannos oli 24 ug kahdesti vuorokaudessa ja salmeteroliannos 100 mg kahdesti vuorokaudessa. Salbutamolin bronkodilatoiva vaikutus oli merkitsevästi heikompi kumpaakin lääkettä saaneiden ryhmässä (p < 0.0003) lumeeseen verrattuna.

Britanniassa tehdyssä satunnaistetussa vaihtovuoroisessa kaksoissokkotutkimuksessa katsottiin kaksi viikkoa käytössä olleen formoterolin ja salmeterolin vaikutusta salbutamolin bronkodilatoivaan tehoon astmapotilailla, joiden beeta2-reseptori oli genotyypiltään joko homotsygootti arginiini (Arg-16) tai glysiini (Gly-16). Sekä formoteroli että salmeteroli heikensivät metakoliinialtistuksen jälkeistä salbutamolin (200 ug) bronkodilatoivaa tehoa kummankin genotyypin potilailla. Kummassakin ryhmässä oli 10 potilasta. Tässä tutkimuksessa käytettiin yhdistelmävalmisteita formoteroli 6 mg / budesonidi 200 mg 2 annosta aamuin illoin ja salmeteroli 50 mg / flutikasoni 250 mg aamuin illoin «Lee DK, Jackson CM, Bates CE, Lipworth BJ. Cross tolerance to salbutamol occurs independently of beta2 adrenoceptor genotype-16 in asthmatic patients receiving regular formoterol or salmeterol. Thorax»2.

Formoterolin säännöllinen käyttö neljän viikon ajan annoksella 24 mg kahdesti päivässä heikensi sen bronkodilatoivaa vastetta lumeeseen verrattuna annos-vastetutkimuksessa (kumulatiivinen annos 6–102 mg) lumehoitoon verrattuna 16 astmapotilaalle Britanniassa tehdyssä satunnaistetussa vaihtovuoroisessa kaksoissokkotutkimuksessa «Newnham DM, Grove A, McDevitt DG, Lipworth BJ. Subsensitivity of bronchodilator and systemic beta 2 adrenoceptor responses after regular twice daily treatment with eformoterol dry powder in asthmatic »3. Samassa tutkimuksessa havaittiin myös lymfosyyttien beeta2-reseptorien vähenemistä formoterolihoidon jälkeen, mikä viittaa systeemisen toleranssin kehittymiseen.

Meta-analyysin «Shelley R, Salpeter SR, Ormiston TM, Salpeter EE. Meta-Analysis: Respiratory Tolerance to Regular Beta2-Agonist Use in Patients with Asthma. Ann Intern Med 2004;140:802-13»4 tarkoituksena oli arvioida säännöllisen beeta-2-agonistin käytön vaikutuksia astmapotilaiden keuhkofunktioon ja beeta-2-reseptorien toimintaan. Analyysiin sisällytettiin 22 tutkimusta, joista 11 tutkimuksessa oli käytetty pitkävaikutteista beeta-2-agonistia. Säännöllinen beeta-2-agonistilääkitys ei parantanut FEV1-arvoa lumetta enempää ja akuutti vaste beeta-2-agonistille heikkeni lumeeseen verrattuna 17.8 % (luottamusväli 8.5 – 27.2 %). Bronkiaalinen hyperreaktiviteetti metakoliinille, AMP:lle ja allergeenille lisääntyi lumeeseen verrattuna säännöllisen beeta-2-agonistihoidon jälkeen, WMD PC20 -tuloksen logaritmille lumeeseen verrattuna oli kaikki edellä mainitut altistustestit huomioiden -26 % (luottamusväli -37% - -11%). Analyysissä tarkasteltiin myös in vitro tutkimuksissa havaittuja beeta-2-agonistihoidon vaikutuksia ja havaittiin, että tämä hoito vähensi lumeeseen verrattuna valkosolujen beeta-2-agonistireseptorien tiheyttä, sitoutumisaffiniteettia ja isoprenaliinivastetta.

Kirjallisuutta

  1. van der Woude HJ, Winter TH, Aalbers R. Decreased bronchodilating effect of salbutamol in relieving methacholine induced moderate to severe bronchoconstriction during high dose treatment with long acting beta2 agonists. Thorax 2001;56:529-35
  2. Lee DK, Jackson CM, Bates CE, Lipworth BJ. Cross tolerance to salbutamol occurs independently of beta2 adrenoceptor genotype-16 in asthmatic patients receiving regular formoterol or salmeterol. Thorax 2004;59:662-7
  3. Newnham DM, Grove A, McDevitt DG, Lipworth BJ. Subsensitivity of bronchodilator and systemic beta 2 adrenoceptor responses after regular twice daily treatment with eformoterol dry powder in asthmatic patients. Thorax 1995;50:497-504
  4. Shelley R, Salpeter SR, Ormiston TM, Salpeter EE. Meta-Analysis: Respiratory Tolerance to Regular Beta2-Agonist Use in Patients with Asthma. Ann Intern Med 2004;140:802-13
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko