Tulosta

Fluorokinolonien kerta-annoshoito

Näytönastekatsaukset
27.6.2011
Jukka Lumio ja Maarit Wuorela

Näytön aste: A

Fluorokinolonein toteutettu kerta-annoshoito on yhtä tehokas kuin kolmen vuorokauden hoito.

Taulukossa «»1 «Auquer F, Cordón F, Gorina E ym. Single-dose ciprofloxacin versus 3 days of norfloxacin in uncomplicated urinary tract infections in women. Clin Microbiol Infect 2002;8:50-4 »1, «Richard GA, Mathew CP, Kirstein JM ym. Single-dose fluoroquinolone therapy of acute uncomplicated urinary tract infection in women: results from a randomized, double-blind, multicenter trial comparing»2, «Guibert J, Capron MH, Giacomino A. [Treatment of non-complicated acute cystitis in women: lomefloxacin versus pefloxacin]. Presse Med 1996;25:1271-5 »3, «Iravani A. Multicenter study of single-dose and multiple-dose fleroxacin versus ciprofloxacin in the treatment of uncomplicated urinary tract infections. Am J Med 1993;94:89S-96S »4, «Iravani A, Tice AD, McCarty J ym. Short-course ciprofloxacin treatment of acute uncomplicated urinary tract infection in women. The minimum effective dose. The Urinary Tract Infection Study Group [cor»5, «Naber KG, Allin DM, Clarysse L ym. Gatifloxacin 400 mg as a single shot or 200 mg once daily for 3 days is as effective as ciprofloxacin 250 mg twice daily for the treatment of patients with uncomplic»6 on esitetty tutkimustuloksia fluorokinolonien kerta-annoshoidosta verrattuna useamman vuorokauden kestoiseen hoitoon. Taulukossa esitellään tutkimuksissa käytetyt lääkitykset, tutkittavien lukumäärä, VTI-tyyppi, tutkimusasetelma sekä parantuneiden tutkittavien osuus (tilastollinen merkitsevyys) bakteeriviljelyn ja kliinisten oireiden perusteella 2–9 vuorokauden sekä 24–42 vuorokauden kuluttua antibioottihoidon jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Virtsatieinfektiot 1
Kirjallisuus-viite Vertailtavat lääkeannokset Tutkittavien lukumäärä (N), VTI-tyyppi Koeasetelma Parantuneiden tutkittavien osuus (%) Haittavaikutukset (potilaiden osuus, %; tilastollinen merkitsevyys) ja muut huomautukset
2–9 vrk lääkehoidon päättymisestä 24–42 vrk lääkehoidon päättymisestä
Bakteeri-viljely negatiivinen Kliiniset oireet poissa Bakteeri-viljely negatiivinen Kliiniset oireet poissa
«Auquer F, Cordón F, Gorina E ym. Single-dose ciprofloxacin versus 3 days of norfloxacin in uncomplicated urinary tract infections in women. Clin Microbiol Infect 2002;8:50-4 »1
 1. CIP 500 mg kerta-annos
 2. vs.
 3. NOR 400 mg x 2/vrk 3 vrk
 1. Aikuiset naiset
 2. Komplisoitumaton VTI
 3. N=226
 1. Kaksoissokko
 2. randomisoitu
 3. monikeskus
 1. 91.2 vs.
 2. 91.9 ns.
 1. 91.2 vs.
 2. 93.8 ns.
 1. 94.2 vs.
 2. 96.1
 3. ns.
 1. 93.3 vs.
 2. 95.1 ns.
Haittavaikutukset 12.7 vs. 11.3; ns.
«Richard GA, Mathew CP, Kirstein JM ym. Single-dose fluoroquinolone therapy of acute uncomplicated urinary tract infection in women: results from a randomized, double-blind, multicenter trial comparing»2
 1. GAT 400 mg kerta-annos
 2. vs.
 3. GAT 200 mg x 1/vrk 3 vrk
 4. vs.
 5. CIP 100 mg x 2/vrk 3 vrk
 1. Aikuiset naiset
 2. Komplisoitumaton VTI
 3. N=1334
 1. Kaksoissokko
 2. randomisoitu
 1. 90 vs.
 2. 95 vs.
 3. 89 ns.
 1. 93 vs.
 2. 95 vs.
 3. 93 ns.
ND
 1. 90 vs.
 2. 88 vs.
 3. 92 ns.
 1. Myöhäiskontrollissa (ajankohta epäselvä)
 2. N=522
 3. Vaginiitti 1 vs. 5 (sign.) vs. 2
«Guibert J, Capron MH, Giacomino A. [Treatment of non-complicated acute cystitis in women: lomefloxacin versus pefloxacin]. Presse Med 1996;25:1271-5 »3
 1. LOM 400 mg kerta-annos
 2. vs.
 3. PEF 800 mg x 1/vrk 3 vrk
 1. Naiset
 2. Ala-VTI
 3. N=595
 1. Avoin
 2. randomisoitu
 3. monikeskus
 1. 90.6 vs.
 2. 92.8 [vrk 14] ns.
 1. 94.2 vs.
 2. 95.7 [vrk 14] ns.
ND ND Haittavaikutukset 16.1 vs. 23.5; p=0.26
«Iravani A. Multicenter study of single-dose and multiple-dose fleroxacin versus ciprofloxacin in the treatment of uncomplicated urinary tract infections. Am J Med 1993;94:89S-96S »4
 1. FLE 400 mg kerta-annos
 2. vs.
 3. FLE 200 mg x 1/vrk 7 vrk
 4. vs.
 5. CIP 250 mg x 1/vrk 7 vrk
 1. Naiset
 2. Komplisoitumaton VTI
 3. N=961
 1. Kaksoissokko
 2. randomisoitu
 3. monikeskus
 1. 88 vs.
 2. 96 vs.
 3. 96 1-annos huonompi, p<0.05
 1. 93.6 vs.
 2. 97.2 vs.
 3. 98 ns.
 1. 91 vs.
 2. 89 vs.
 3. 93 ns.
ND Haittavaikutukset 30 vs. 31 vs. 26; ns.
«Iravani A, Tice AD, McCarty J ym. Short-course ciprofloxacin treatment of acute uncomplicated urinary tract infection in women. The minimum effective dose. The Urinary Tract Infection Study Group [cor»5
 1. CIP 500 mg kerta-annos
 2. vs.
 3. CIP 250 mg x 2/vrk 7 vrk
 1. Naiset
 2. Komplisoitumaton VTI
 3. N= 210
 1. Kaksoissokko
 2. randomisoitu
 3. monikeskus
 1. 89 vs.
 2. 98 p<0.05
 1. 94 vs.
 2. 100 ns?
 1. 99 vs.
 2. 99 ns.
 3. (eradikaatio + relapsi)
 1. 92.0 vs.
 2. 94.7 ns.
 1. Haittavaikutukset
 2. 17 vs. 11; ns.
«Naber KG, Allin DM, Clarysse L ym. Gatifloxacin 400 mg as a single shot or 200 mg once daily for 3 days is as effective as ciprofloxacin 250 mg twice daily for the treatment of patients with uncomplic»6
 1. GAT 400 mg kerta-annos
 2. vs.
 3. GAT 200 mg x 1/vrk 3 vrk
 4. vs.
 5. CIP 250 mg x 2/vrk 3 vrk
 1. Naiset
 2. Komplisoitumaton VTI
 3. N=741
 1. Kaksoissokko
 2. randomisoitu
 3. eurooppalainen monikeskus
 1. 80 vs.
 2. 83 vs.
 3. 81 ns.
 1. 81 vs.
 2. 85 vs.
 3. 85 ns.
 1. 75 vs.
 2. 79 vs.
 3. 79 ns.
 1. 82 vs.
 2. 88 vs.
 3. 86 ns.
 1. Moniliaasi
 2. 0.8 vs.
 3. 1.3 vs.
 4. 3.3; ns.
 5. Kaikki haittavaikutukset 10 vs.
 6. 9.4 vs.
 7. 10.3; ns.
CIP=siprofloksasiini, NOR=norfloksasiini, GAT=gatifloksasiini, LOM=lomefloksasiini, FLE=fleroksasiini, ND=ei raportoitu, ns.=tilastollisesti ei-merkitsevä ero ryhmien välillä, sign.= tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä

Kirjallisuutta

 1. Auquer F, Cordón F, Gorina E ym. Single-dose ciprofloxacin versus 3 days of norfloxacin in uncomplicated urinary tract infections in women. Clin Microbiol Infect 2002;8:50-4 «PMID: 11906502»PubMed
 2. Richard GA, Mathew CP, Kirstein JM ym. Single-dose fluoroquinolone therapy of acute uncomplicated urinary tract infection in women: results from a randomized, double-blind, multicenter trial comparing single-dose to 3-day fluoroquinolone regimens. Urology 2002;59:334-9 «PMID: 11880065»PubMed
 3. Guibert J, Capron MH, Giacomino A. [Treatment of non-complicated acute cystitis in women: lomefloxacin versus pefloxacin]. Presse Med 1996;25:1271-5 «PMID: 8949786»PubMed
 4. Iravani A. Multicenter study of single-dose and multiple-dose fleroxacin versus ciprofloxacin in the treatment of uncomplicated urinary tract infections. Am J Med 1993;94:89S-96S «PMID: 8452189»PubMed
 5. Iravani A, Tice AD, McCarty J ym. Short-course ciprofloxacin treatment of acute uncomplicated urinary tract infection in women. The minimum effective dose. The Urinary Tract Infection Study Group [corrected]. Arch Intern Med 1995;155:485-94 «PMID: 7864704»PubMed
 6. Naber KG, Allin DM, Clarysse L ym. Gatifloxacin 400 mg as a single shot or 200 mg once daily for 3 days is as effective as ciprofloxacin 250 mg twice daily for the treatment of patients with uncomplicated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2004;23:596-605 «PMID: 15194131»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsatieinfektiot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko