Tulosta

Diabeetikon oireettoman bakteriurian hoito

Näytönastekatsaukset
27.6.2011
Maarit Wuorela

Näytön aste: B

Diabeetikon oireettoman bakteriurian mikrobilääkehoito ei ilmeisesti vähennä oireisia virtsatieinfektioita tai niiden komplikaatioita.

Prospektiivisessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako 14 vuorokauden mittainen trimetopriimi-sulfametoksatsolihoito oireisten virtsatieinfektioiden tai pyelonefriittien määrään tai virtsatietulehduksen takia sairaalahoitoon joutumiseen «Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE ym. Antimicrobial treatment in diabetic women with asymptomatic bacteriuria. N Engl J Med 2002;347:1576-83 »1.

Tutkittavina oli 105 diabetesta sairastavaa naista. 50 satunnaistettiin saamaan lumetta ja 55 antibioottia. Oireettoman bakteriurian edellytyksenä oli, että kahdessa peräkkäisessä 2 viikon sisällä otetussa virtsanäytteessä oli samaa bakteeria vähintään 105 CFU/ml, eikä potilaalla ollut mitään virtsatieoireita. VTI:n tasodiagnoosi tehtiin oireiden perusteella.

Trimetopriimin ja sulfametoksatsolin annokset olivat 160 ja 800 mg ja lääke annosteltiin 2 x / vrk p.o. Jos hoitoryhmän nainen oli yliherkkä trimetopriimille tai sulfalle, antibioottina käytettiin siprofloksasiinia 250 mg x 2 / vrk p.o. Hoitoryhmässä virtsan bakteeriviljelyn avulla todetut oireettomat relapsit hoidettiin antibiootilla, ja jos relapseja oli yli 3 kuudessa kuukaudessa, aloitettiin estolääkitys. Molempien ryhmien oireiset infektiot hoidettiin antibiootilla.

Keskimääräinen seuranta-aika oli 27 kuukautta ja lähes puolta tutkittavista seurattiin 3 vuotta.

Ks. taulukko «»1

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Virtsatieinfektiot 1

Kommentti: Antibioottia saanut ryhmä ei eronnut lumeryhmästä oireisten kystiittien, pyelonefriittien tai virtsainfektioiden takia sairaalaan joutumisen osalta.

Episodien lukumäärä (keskiarvo (SD)) /1 000 seurantavuorokautta
Lume Antibiootti Relatiivinen riski (95 % CI)
Kystiitti 0.83 (0.14) 0.80 (0.13) 1.03 (0.65–1.65)
Pyelonefriitti 0.28 (0.08) 0.13 (0.05) 2.13 (0.81–5.62)
Sairaalahoito 0.10 (0.36) 0.06 (0.22) 1.93 (0.47–7.89)

Kirjallisuutta

  1. Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE ym. Antimicrobial treatment in diabetic women with asymptomatic bacteriuria. N Engl J Med 2002;347:1576-83 «PMID: 12432044»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsatieinfektiot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko