Tulosta

Raskaus ja diabeettisen retinopatian riski

Näytönastekatsaukset
13.2.2006
Sirkku Tulokas

Näytön aste: B

Raskaus lisää tilapäisesti diabeettisen retinopatian riskiä.

The diabetes in early pregnancy -tutkimuksessa «Chew EY, Mills JL, Metzger BE ym. Metabolic control and progression of retinopathy. The Diabetes in Early Pregnancy Study. National Institute of Child Health and Human Development Diabetes in Early Pr»1 seurattiin 140 diabeetikkonaisen raskautta prekonseptiovaiheesta 1 kuukausi raskauden päättymisen jälkeen. G-HbA1c mitattiin alkuun viikon välein, toisesta trimesteristä 1 kuukauden välein. Silmänpohjakuvat otettiin raskauden alussa ja kuukauden sisällä synnytyksestä. Retinopatiamuutokset lisääntyivät lähtötilanteen muutosten vaikeuden suhteessa. Riskiä lisäsi korkea HbA1c raskauden alussa ja suuri HbA1c-tason lasku 14. raskausviikkoon mennessä. Tutkijat korostavat hyvää glukoositasapainoa jo raskauden suunnitteluvaiheessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

The Diabetes Control and Complications Trial -tutkimuksen «The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Effect of pregnancy on microvascular complications in the diabetes control and complications trial. The Diabetes Control and Complications »2 aikana 180 diabeetikkonaisella oli 270 raskautta noin 6.5 vuoden aikana. Raskauden suunnitteluvaiheessa tai viimeistään raskauden tultua ilmi, konventionaalisen ryhmän potilaat siirrettiin tehostetun hoidon ryhmään. Silmänpohjat kuvattiin 6 kuukauden välein. Verrattuna ei-raskaana oleviin retinopatian riski raskauden aikana suureni 2.48-kertaiseksi. DCCT-tutkimuksen lopussa raskaana olleiden ja muiden naisten retinopatiamuutokset eivät kuitenkaan eronneet toisistaan, joten riski on tilapäinen raskauteen liittyvä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Chew EY, Mills JL, Metzger BE ym. Metabolic control and progression of retinopathy. The Diabetes in Early Pregnancy Study. National Institute of Child Health and Human Development Diabetes in Early Pregnancy Study. Diabetes Care 1995;18:631-7
  2. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Effect of pregnancy on microvascular complications in the diabetes control and complications trial. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Diabetes Care 2000;23:1084-91
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko