Tulosta

Korkeataajuusventilaation käyttö ALI/ARDS-tyyppisessä hengitysvajauksessa

Näytönastekatsaukset
22.4.2006
Tero Varpula

Näytön aste: C

Korkeataajuusventilaatio (High-frequency ventilation) ei vähentäne kuolleisuutta ALI/ARDS:än liittyvässä hengitysvajauksessa.

Cochrane-katsauksessa «Wunsch H, Mapstone J. High-frequency ventilation versus conventional ventilation for treatment of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004085 »1, «»1 tarkasteltiin korkeataajuuksisten ventilaatiotekniikoiden hyötyjä lapsi- ja aikuispotilailla ALI/ARDS:iin liittyvässä hengitysvajauksessa. Katsauksessa käytiin läpi tutkimukset, joissa korkeataajuustekniikkaa oltiin verrattu tavanomaiseen tekniikkaan satunnaistetussa asetelmassa. Mukaan otettiin vain tutkimukset, joissa päätemuuttujana raportoitiin kuolleisuus. Analysoitavaksi jäi kaksi tutkimusta, joista vain toisessa oli aikuispotilaita «Derdak S, Mehta S, Stewart TE ym. High-frequency oscillatory ventilation for acute respiratory distress syndrome in adults: a randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:801-8 »2 ja toisessa pediatrisia potilaita «Arnold JH, Hanson JH, Toro-Figuero LO ym. Prospective, randomized comparison of high-frequency oscillatory ventilation and conventional mechanical ventilation in pediatric respiratory failure. Crit Ca»3.

Tulosten yhdistämistä rajoitti potilaspopulaatioiden erilaisuus, vaikka vertailtavat ventilaatiotekniikat sinänsä olivat yhdenmukaisia. Kummankin tutkimuksen potilasmäärät ovat pieniä: pediatrisessa 58 ja aikuistyössä 148, eikä yksittäisten tutkimusten voima riitä tarkasteltavan päätemuuttujan merkityksen osoittamiseen. Katsauksessa ilmoitettiin kummankin tutkimuksen 30:n päivän kuolleisuuden riskisuhteet erikseen. Aikuistyössä se oli 0.72 (95 %:n luottamusväli 0.50 – 1.03) eli ei siis merkittävä.

  • Tutkimusten laatu: kohtalainen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: aikuispotilaiden osalta kohtalainen, koko materiaalissa huono
  • Kommentti: Meta-analyysin pohjaksi jäävien töiden potilasmäärät pienet. Korkeataajuusventilaation käyttö on Suomessa rajoittunut pediatriseen ja erityisesti neonatologiseen käyttöön, jossa näyttö hyödyistä on aikuismateriaalin verrattuna huomattavasti vahvempi. Hoito edellyttää erikoislaitteita ja laajempi käyttö edellyttää vahvempaa lisänäyttöä aikuispotilailla.

Kirjallisuutta

  1. Wunsch H, Mapstone J. High-frequency ventilation versus conventional ventilation for treatment of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004085 «PMID: 14974056»PubMed
  2. Derdak S, Mehta S, Stewart TE ym. High-frequency oscillatory ventilation for acute respiratory distress syndrome in adults: a randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:801-8 «PMID: 12231488»PubMed
  3. Arnold JH, Hanson JH, Toro-Figuero LO ym. Prospective, randomized comparison of high-frequency oscillatory ventilation and conventional mechanical ventilation in pediatric respiratory failure. Crit Care Med 1994;22:1530-9 «PMID: 7924362»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko