Tulosta

Hyperkapnia mekaanisen ventilaation aikana

Näytönastekatsaukset
22.4.2006
Tero Varpula

Näytön aste: D

Hyperkapnia saattaa olla hyvin siedetty kertahengitystilavuutta ja/tai painetta rajoittavan ventilaation aikana, mutta itsenäisenä tekijänä tutkimusnäyttö puuttuu.

Korkean hiilidioksidin sallimista (”permissiivinen hyperkapnia”) on käytetty osana hoitostrategiaa kertatilavuutta ja/tai sisäänhengityspainetta rajoittavissa tutkimuksissa. Brasilialaisessa työssä «Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM ym. Beneficial effects of the "open lung approach" with low distending pressures in acute respiratory distress syndrome. A prospective randomized study on mechanical v»1 matalan kertatilavuuden (ja korkean PEEP:n) ryhmässä pCO2-taso oli hoitoryhmässä 8 Kpa ensimmäisen viikon aikana, kun kontrolliryhmässä pCO2-taso oli normaali. Tutkimuksessa oli hoitoryhmän kuolleisuus merkittävästi alempi. Muissa matalaa kertatilavuutta tutkineissa töissä «Brochard L, Roudot-Thoraval F, Roupie E ym. Tidal volume reduction for prevention of ventilator-induced lung injury in acute respiratory distress syndrome. The Multicenter Trail Group on Tidal Volume »2, «Stewart TE, Meade MO, Cook DJ ym. Evaluation of a ventilation strategy to prevent barotrauma in patients at high risk for acute respiratory distress syndrome. Pressure- and Volume-Limited Ventilation »3, joissa sallittiin hoitoryhmässä korkea hiilidioksiditaso, ei merkittävää eroa kuolleisuudessa havaittu.

Kontrolloimattomissa potilaskohorteissa «Hickling KG, Walsh J, Henderson S ym. Low mortality rate in adult respiratory distress syndrome using low-volume, pressure-limited ventilation with permissive hypercapnia: a prospective study. Crit Ca»4, «Gentilello LM, Anardi D, Mock C ym. Permissive hypercapnia in trauma patients. J Trauma 1995;39:846-52; discussion 852-3 »5, «Ullrich R, Lorber C, Röder G ym. Controlled airway pressure therapy, nitric oxide inhalation, prone position, and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) as components of an integrated approach to »6, joissa on käytetty korkean hiilidioksidin sallivaa hoitostrategiaa, on raportoitu kuolleisuuden olevan prediktiivisten pisteytysmallin ennustamaa ja ARDS-potilaiden yleistä kuolleisuutta matalamman.

  • Tutkimusten taso: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: tyydyttävä
  • Kommentti: Itsenäisenä tekijänä korkean hiilidioksidin sallimista ei ole kliinisessä satunnaistetussa asetelmassa tutkittu (eikä voida tutkia). Matalaa transpulmonaalipainetta käytettäessä näyttää siltä, että korkeasta hiilidioksidista ei ainakaan muodostu lisähaittaa. Kokeelliset työt viittaavat korkean hiilidioksiditason tuomaan suojaavaan vaikutukseen ja ennusteelliseen lisähyötyyn.

Kirjallisuutta

  1. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM ym. Beneficial effects of the "open lung approach" with low distending pressures in acute respiratory distress syndrome. A prospective randomized study on mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:1835-46 «PMID: 8520744»PubMed
  2. Brochard L, Roudot-Thoraval F, Roupie E ym. Tidal volume reduction for prevention of ventilator-induced lung injury in acute respiratory distress syndrome. The Multicenter Trail Group on Tidal Volume reduction in ARDS. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1831-8 «PMID: 9847275»PubMed
  3. Stewart TE, Meade MO, Cook DJ ym. Evaluation of a ventilation strategy to prevent barotrauma in patients at high risk for acute respiratory distress syndrome. Pressure- and Volume-Limited Ventilation Strategy Group. N Engl J Med 1998;338:355-61 «PMID: 9449728»PubMed
  4. Hickling KG, Walsh J, Henderson S ym. Low mortality rate in adult respiratory distress syndrome using low-volume, pressure-limited ventilation with permissive hypercapnia: a prospective study. Crit Care Med 1994;22:1568-78 «PMID: 7924367»PubMed
  5. Gentilello LM, Anardi D, Mock C ym. Permissive hypercapnia in trauma patients. J Trauma 1995;39:846-52; discussion 852-3 «PMID: 7473999»PubMed
  6. Ullrich R, Lorber C, Röder G ym. Controlled airway pressure therapy, nitric oxide inhalation, prone position, and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) as components of an integrated approach to ARDS. Anesthesiology 1999;91:1577-86 «PMID: 10598597»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko