Tulosta

Orlistaatin vaikutus tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen lihavilla

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Aila Rissanen

Näytön aste: B

Orlistaatin käyttö ilmeisesti pienentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta lihavilla verrattuna lumeeseen, erityisesti jos glukoosinsieto on heikentynyt.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of»1 satunnaistettiin 3 305 lihavaa tutkittavaa joko orlistaatille (120 mg x 3) tai lumeelle. Keskimääräinen ikä oli 43 vuotta, paino 110.5 kg ja painoindeksi 37 kg/m2. Heikentynyt sokerinsieto oli 21 %:lla. Seuranta-aika oli 4 vuotta. Molemmat ryhmät saivat elämäntapaohjausta. 52 % orlistaatti- ja 34 % lumeryhmässä kävi seurannan loppuun. ITT-populaatiossa keskimäärinen laihtumistulos oli suurempi orlistaattiryhmässä (5.8 vs. 3.0 kg, p<0.001). Tyypin 2 diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli 37 % pienempi orlistaattiryhmässä (6.2 vs. 9.0 %, p=0.0032). Ero lumeeseen oli suurin niillä (41 %), joilla oli heikentynyt sokerinsieto tutkimuksen alussa (18.8 vs. 28.8 %, p=0.0024).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care 2004;27:155-61 «PMID: 14693982»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko