Tulosta

Orlistaatin vaikutus painoon ja glukoositasapainoon lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Tuula Pekkarinen

Näytön aste: A

Orlistaatin käyttöön liittyy parempi laihtumistulos ja suurempi GHb-A1c:n pieneneminen lumeeseen verrattuna lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Efficacy of pharmacotherapy for weight loss in adults with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Arch Intern Med 2004;164:1395-404 »1 koottiin satunnaistetut, lume-kontrolloidut tutkimukset orlistaatilla lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla. Analyysissä huomioitiin 4 orlistaattitutkimusta, joissa 1 475 tutkittavan keskimääräinen ikä oli 55 vuotta, paino oli 101.2 kg ja GHb-A1c 9.1%. Tutkittavista 52.2% oli naisia. Seuranta-aika tutkimuksissa oli 52–57 viikkoa, keskeyttäneitä oli 36% orlistaatti- ja 44% lumeryhmässä. Kaikki tutkittavat saivat elämäntapaohjausta. Keskimääräinen laihtumistulos oli parempi orlistaatilla kuin lumeella (2.64 kg, 95 %:n luottamusväli 2.11–3.17). GHb-A1c pienentyi enemmän orlistaatilla kuin lumeella (0.38 %-yksikköä, luottamusväli 0.25–0.51). Paastosokeri pienentyi enemmän orlistaatilla kuin lumeella (0.86 mmol/l, luottamusväli 0.40–1.32).

Kokonaiskolesterolin pitoisuus pienentyi 0.38 mmol/l (95% luottamusväli 0.30–0.47), LDL-kolesterolin pitoisuus pienentyi 0.27 mmol/l (0.19–0.36), HDL-kolesterolin pitoisuus pienentyi 0.02 mmol/l (0.00–0.04) ja triglyseridien pitoisuus pienentyi 0.24 mmol/l (0.06–0.42) enemmän kuin lumeella.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Efficacy of pharmacotherapy for weight loss in adults with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Arch Intern Med 2004;164:1395-404 «PMID: 15249348»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko