Tulosta

Vähähiilihydraattisen ruokavalion vaikutus painoon ja sairauksien riskitekijöihin

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Paula Hakala

Näytön aste: A

Erittäin vähähiilihydraattiset dieetit (VHH-dieetit, esim. tiukka Atkinsin dieetti; hiilihydraatteja 20–60 g/vrk) pienentävät painoa yleensä aluksi (ensimmäiset 3–6 kuukautta) nopeammin kuin perinteinen laihdutusruokavalio, mutta näyttö niiden hyödystä pitemmällä aikavälillä ja turvallisuudesta esim. sydän- ja verisuonisairauksien sekä ravintoaineiden riittävän saannin kannalta pitkään (yli 2 vuotta) noudatettuna puuttuu. Sen vuoksi niitä ei ole perusteltua yleisesti suositella etenkään silloin, jos ne sisältävät runsaasti tyydyttynyttä rasvaa tai jos täysjyväviljavalmisteet sekä marjat ja hedelmät on jätetty pois ruokavaliosta.

Englannissa tehdyssä systemaattisessa katsauksessa «Hession M, Rolland C, Kulkarni U ym. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev 20»1 verrattiin vähähiilihydraattisen / runsasproteiinisen (LC/HP = low-carbohydrate / high-protein) ruokavalion vaikutuksia vähärasvaisen / vähäkalorisen (LF/LCal = low-fat / low calorie) ruokavalion vaikutuksiin ylipainoisten painoon ja sairauksien riskitekijöihin. Katsaukseen valinnan kriteerit olivat seuraavat: Tutkimusten tuli olla RCT -tutkimuksia, osallistuneiden tuli olla aikuisia, tutkimusaineiston BMI:n (keskiarvo tai mediaani) tuli olla ≥ 28 kg/m2 ja tutkimuksen keston tuli olla vähintään 6 kk. Tietolähteenä käytettiin 13 eri tietokantaa, joista löytyneet tutkimukset aikaväliltä tammikuu 2000 – maaliskuu 2007 kartoitettiin.

Tutkimuksista 13 täytti asetetut kriteerit, ja ne otettiin mukaan katsaukseen (n = 1 222). Tutkimusten kesto vaihteli välillä 6–36 kk seuraavasti: 6 kk (5 tutkimusta), 12 kk (6 tutkimusta) 17 kk (1 tutkimus) ja 36 kk (1 tutkimus). LC/HP-dieetissä hiilihydraattien määrä vaihteli välillä 20–60 g/vrk.

Kato oli keskimäärin 36 % ja se oli pienempi LC/HP-ryhmässä kuin LF/LCal-ryhmässä (p<0.001). 6 kuukauden seurantaan mennessä paino aleni 4 kg enemmän LC/HP-ryhmän kuin LF/LCal-ryhmässä (p<0.00001), mutta 12 kuukauden seurannassa ero oli enää 1 kg (ei merkitsevä), 6 kk:n seurantaan mennessä myös seerumin HDL-kolesteroli nousi ja triasyyliglyseroli sekä systolinen verenpaine laskivat merkitsevästi enemmän LC/HP-ryhmässä kuin LF/LCal-ryhmässä. 12 kk:n seurantaan mennessä erot ryhmien välillä kuitenkin pienenivät niin, etteivät ne olleet enää tilastollisesti merkitseviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa tehdyssä meta-analyysissä «Nordmann AJ, Nordmann A, Briel M ym. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006;»2 verrattiin vähähiilihydraattisen ruokavalion ilman energiarajoitusta (LC = low-carbohydrate-diet) ja vähärasvaisen ruokavalion (LF = low-fat-diet) vaikutuksia ylipainoisten painoon sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Katsaukseen valinnan kriteerit olivat seuraavat: Tutkimusten tuli olla RCT-tutkimuksia, tutkittujen BMI:n tuli olla vähintään 25 kg/m2 ja tutkimuksen keston tuli olla vähintään 6 kk. Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi viisi (n = 447).

6 kuukauden seurantaan mennessä paino aleni enemmän LC-ryhmässä kuin LF-ryhmässä (muutosero -3.3 kg; 95 % CL -5.3, -1.4), mutta 12 kk:n seurannassa ero ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä (-1.0 kg; 95 % CL -3,5, 1.5). 6 kk:n seurantaan mennessä myös seerumin HDL-kolesteroli nousi ja triglyseridit laskivat merkitsevästi enemmän LC-ryhmässä kuin LF-ryhmässä, mutta 12 kk:n seurannassa erot ryhmien välillä eivät olleet enää tilastollisesti merkitseviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa «Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. Weight and metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a randomized trial. Ann Intern Med 2010;153:147-57 »3 seurattiin kahden koostumukseltaan erilaisen dieetin vaikutusta ylipainoisiin henkilöihin (n=307, 68 % naisia, keskimääräinen ikä 45.5 vuotta, BMI 36 kg/m2). Tutkittavat olivat terveitä (normaalit veren rasva-arvot, ei diabetestä). Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään seuraavasti: Toinen ryhmä (LC-ryhmä) ohjattiin noudattamaan vähähiilihydraattista ruokavaliota (low-carbohydrate diet) ja toinen ryhmä (LF-ryhmä) koostumukseltaan tasapainoista, vähärasvaista ruokavaliota (low-fat diet).

LC-ryhmä sai ohjeeksi rajoittaa hiilihydraattien saantia (20 g hh/vrk) 3 kuukauden ajan ja nauttia niitä pienen glykemiaindeksin omaavien kasvisten muodossa. Sen jälkeen ruokavalion hiilihydraattipitoisuutta neuvottiin lisäämän (5 gramman hh-lisä/vrk viikottain), kunnes tavoitepaino oli saavutettu. Rasvaa ja proteiinia sai syödä vapaasti.

LF-ryhmälle neuvotun ruokavalion energiapitoisuus oli naisilla 1 200–1 500 kcal (5.0–6.3 MJ)/vrk ja miehillä 1 500–1 800 kcal (6.3–7.6 MJ)/vrk ja ruokavalio koostumus oli seuraavanlainen: rasvaa ≤ 30 E%, proteiinia 15 E% ja hiilihydraatteja 55 E%.

Molemmat ryhmät saivat lisäksi käyttäytymisterapiaan perustuvaa elintapaohjausta yhteensä 38 kertaa 2 vuotta kestäneen tutkimuksen aikana. Ohjaus sisälsi myös liikuntaan aktivointia. Ruokavalion täydennykseksi tutkittavat nauttivat monivitamiinivalmistetta. Painon lisäksi mitattiin veren rasvat, verenpaine, virtsan ketoaineet, luuston tiheys ja kehon koostumus tutkimuksen alussa sekä 3, 6, 12 ja 24 kk:n kuluttua sekä kartoitettiin mahdollisten sivuoireiden esiintyminen.

Kato eri seurantakerroilla oli LC-ryhmässä hieman pienempi kuin LF-ryhmässä: LC-ryhmä 6 % (3 kk), 12 % (6 kk), 25 % (12 kk) ja 32 % (24 kk) vs. LF-ryhmä 9 %, 16 %, 26 % ja 42 %.

Tutkittavien paino pieneni molemmissa ryhmissä keskimäärin 11 kg (11 %) 12 kk:n seurantaan mennessä ja 24 kk:n seurannassa laihtumistulos oli 7 kg (7 %) lähtöpainoon verrattuna. 6 kk:n seurantaan mennessä seerumin VLDL-ja HDL-kolesteroli ja triglyseridit sekä diastolinen verenpaine alenivat enemmän LC-ryhmässä kuin LF-ryhmässä (eron merkitsevyys: verenpaine p< 0.01, muut p<0.001). LF-ryhmässä LDL-kolesteroli laski, mutta LC-ryhmässä aluksi nousi palaten 6 kk:n seurantaa mennessä lähtötasolle (p<0.001). LC-ryhmässä seerumin HDL-kolesterolipitoisuus oli koko 2 vuoden seurannan ajan keskimäärin 20 % suurempi kuin LF-ryhmässä (p<0.001), mutta kokonaiskolesteroli/HDL-kolesterolisuhteessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Kehon koostumuksessa tapahtuneissa muutoksissa ei ollut eroja ryhmien välillä ja luun mineraalitiheys pysyi ennallaan molemmissa ryhmissä.

Varsinkin tutkimuksen alkuvaiheessa LC-ryhmä raportoi merkitsevästi enemmän sivuoireita (pahanhajuinen hengitys, ummetus, hiusten lähtö ja suun kuivuus) kuin LF-ryhmä. Muut sivuoireet rajoittuivat ensimmäiseen 6 kk:n jaksoon, mutta ummetus oli LC-ryhmässä merkitsevästi yleisempää vielä 24 kk:n seurannassa. (ks. taulukko tausta-aineistosta «Erittäin vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin liittyvät sivuoireet»1).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ruokavalioiden toteutumista ei seurattu, joten ei ole tietoa siitä, miten hyvin niitä käytännössä noudatettiin ja missä määrin ne poikkesivat toisistaan eri seurantakerroilla.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa «Davis NJ, Tomuta N, Schechter C ym. Comparative study of the effects of a 1-year dietary intervention of a low-carbohydrate diet versus a low-fat diet on weight and glycemic control in type 2 diabetes»4 seurattiin kahden koostumukseltaan erilaisen ruokavalion vaikutusta tyypin 2 diabeetikoiden painoon ja riskitekijöihin. Tutkittavat (n=105, naisia 75 %, keskimääräinen ikä 54 vuotta, BMI 36 kg/m2) satunnaistettiin kahteen dieettiryhmään seuraavasti: Toinen ryhmä (LC-ryhmä) ohjattiin noudattamaan vähähiilihydraattista ruokavaliota (low-carbohydrate diet/Atkinsin dieetti). Se sisälsi 20–25 g hiilihydraatteja 2 viikon ajan, jonka jälkeen niitä lisättiin ruokavalioon asteittain (5 g/vrk viikoittain). Toinen ryhmä (LF-ryhmä) ohjattiin noudattamaan vähärasvaista ruokavaliota (low-fat diet; rasvan osuus ruokavaliossa 25 E% = % energian kokonaissaannista). Kaikille annettiin ohjeeksi liikkua 150 min/viikko. Ravitsemusterapeutin tapaamisen (45 min) yhteydessä sovittiin laihtumistavoite (noin 0.5 kg/vk) ja tutkittavat saivat valmiin kahden viikon ruokalistan resepteineen sekä lehtisen, josta ilmeni tavallisten ruokien hiilihydraattipitoisuudet (LC-ryhmään kuuluville) tai rasvapitoisuudet (LF-ryhmään kuuluville). Tutkimuksen kesto oli vuosi, jonka aikana tutkittavat saivat ravitsemusterapeutin ohjausta lisäksi 6 kertaa (30 min/kerta). Painon lisäksi mitattiin HbA1c (glykolysoitunut Hb), veren rasva-arvot ja verenpaine sekä tutkimuksen alussa että 3, 6 ja 12 kk:n kuluttua.

3 kuukauden seurannassa laihtumistulos oli LC-ryhmässä suurempi (5.2 kg) kuin LF-ryhmässä (3.2 kg) (eron merkitsevyys p=0.005), mutta vuoden seurannassa laihtumistulos oli molemmissa ryhmissä yhtä suuri (3.4 kg/3.1 %). Myös AIC aleni aluksi, mutta palasi vuoden seurantaan mennessä lähtötasolle molemmissa ryhmissä. Seerumin HDL-kolesterolipitoisuus nousi ja sen nousu oli suurempi LC-ryhmässä kuin LF-ryhmässä sekä 6 että 12 kk:n seurannassa (p=0.002). Muissa veren rasva-arvoissa ja verenpaineessa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ruokavalion kartoituksen (24 tunnin haastattelu ”24 hr recall”) seurantojen yhteydessä) mukaan dieettejä ei noudatettu kovin hyvin ohjeiden mukaan, sillä niiden koostumus läheni toisiaan seuranta-ajan edetessä.

Saksassa tehdyssä tutkimuksessa «Frisch S, Zittermann A, Berthold HK ym. A randomized controlled trial on the efficacy of carbohydrate-reduced or fat-reduced diets in patients attending a telemedically guided weight loss program. Car»5 200 ylipainoista (naisia 69 %, ikä keskimäärin 47 vuotta, BMI 33.7 kg/m2, 50 %:lla metabolinen oireyhtymä) satunnaistettiin kahteen dieettiryhmään seuraavasti:

 • LC-ryhmä: Vähähiilihydraattinen ruokavalio, jossa hiilihydraatteja < 40 E%, rasvaa > 35 E% ja proteiinia 25 E%.
 • LF-ryhmä: Perinteinen vähärasvainen laihdutusruokavalio, jossa hiilihydraatteja > 55 E%, rasvaa < 30 E% ja proteiinia 15 E%.
 • Molemmat ryhmät ohjattiin rajoittamaan energian saantia vähintään 500 kcal:lla (2,1 MJ:lla)/vrk. Molempiin ryhmiin kuuluvat saivat kerran viikossa 6 kk:n ajan ravitsemusohjausta puhelimitse. Heidän painotietonsa siirtyivät matkapuhelimen välityksellä viikottain (”Bluetooth technology”) tutkimusklinikalle. Tutkimuksen kesto oli 12 kk.

Tutkittavilta mitattiin painon lisäksi kehon rasvapitoisuus ja vyötärön ympärys tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kk:n kuluttua. Lisäksi otettiin verinäyte, josta tehtiin monia biokemiallisia määrityksiä. Ruokavalioiden toteutumista seurattiin mittaamalla energian ja energiaravintoaineiden saanti tutkimuksen alussa sekä 3, 6 ja 12 kk:n kuluttua. Kato oli LC-ryhmässä 15 % ja LF-ryhmässä 20 % (ero ei tilastollisesti merkitsevä).

LC-ryhmässä paino pieneni 5.8 ± 6.1 kg ja LF-ryhmässä 4.3 0 + 5.1 kg (ero p=0.065). LC-ryhmässä veren tiriglyseridipitoisuus oli alentunut ja HDL-kolesterolipitoisuus noussut 6 kk:n seurannassa sekä systolinen verenpaine alentunut ja vyötärönympärys kaventunut 12 kk:n seurannassa merkitsevästi enemmän kuin LF-ryhmässä (p = 0.005–0.037). Muissa riskitekijöissä (glukoosi, HbAIc, proinsuliini, adiponektiini ym.) tapahtuneet muutokset olivat yhtä suotuisia molemmissa ryhmissä.

Molemmissa ryhmissä energiansaanti väheni keskimäärin 400 kcal:lla/vrk. Ruokavaliot toteutuivat hiilihydraattien osalta melko huonosti, sillä ruokavalion hiilihydraattipitoisuus oli LC-ryhmässä vain 3 kk:n seurannassa tavoitteen mukainen (< 40 E%) ja LF-ryhmässä se ei saavuttanut missään vaiheessa tavoitetta (>55 E%).

Tutkimuksen mukaan sillä, miten hyvin tutkittavat noudattivat neuvottua ruokavaliota, oli suurempi merkitys tulosten kannalta kuin ruokavalioiden koostumuksella.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Israelissa tehdyssä tutkimuksessa «Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359:229-41 »6 322 ylipainoista (keskimääräinen BMI 31 kg/m2 ja ikä 52 v., 86 % miehiä, osa diabeetikoita tai SV-tauteja sairastavia) randomisoitiin kolmeen yhtä suureen dieettiryhmään seuraavasti:

 • Vähärasvainen dieetti (LF-ryhmä)
  • perustui AHA-dieettiin; rasvaa 30 E%, SAFA 10 E%;
  • energiarajoitus: naiset 1500 kcal (6.3 MJ)/vrk, miehet 1800 kcal (7.6 MJ)/vrk
 • Välimeren dieetti (VM-ryhmä)
  • perustui Willetin suosituksiin; runsaasti kasviksia,
  • rasvaa ≥ 35 E%; rasvan päälähteinä oliiviöljy ja pähkinät
  • energiarajoitus: naiset 1500 kcal (6.3 MJ)/vrk, miehet 1800 kcal (7.6 MJ)/vrk
 • Vähähiilihydraattien dieetti (LC-ryhmä)
  • perustui Atkinsin dieettiin; hiilihydraatteja 20 g/vrk 2 kk:n ajan, minkä jälkeen asteittainen lisääminen -> korkeintaan 120 g/vrk;
  • ei energia-, rasva- eikä proteiinirajoitusta; suositus suosia kasvikunnasta peräisin olevaa rasvaa ja proteiinia sekä välttää transrasvaa.

Kukin ryhmä sai ravitsemusterapeutin ruokavalio-ohjausta pienryhmissä (17–19 henkilöä) ajan myötä harventuvin välein yhteensä 18 kertaa (90 min/kerta). Tutkimuksen kesto oli 2 vuotta. Ks. taulukko «Kato ja painon muutos lähtöpainoon verrattuna 2 vuoden seurannassa:»1.

VM- ja LC -ryhmässä paino aleni merkitsevästi enemmän kuin LF-ryhmässä (p < 0.001). Kokonaiskolesteroli/HDL -suhde aleni enemmän LC -ryhmässä kuin LF-ryhmässä (20 % vs. 12 %, p< 0.01).

Diabetesta sairastavilla (n=36) paastoverensokeri- ja insuliiniarvoissa tapahtuneet muutokset olivat suotuisampia VM -ryhmässä kuin LF -ryhmässä. Vyötärön ympäryksessä ja verenpaineessa tapahtuneissa muutoksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. LC-dieetti ei ollut erityisen vähähiilihydraattinen, sillä 6 kk:n seurannasta lähtien hiilihydraattien osuus oli 40–42 E%. Myöskään LF -dieetti ei ollut erityisen vähärasvainen (rasvaa 30–33 E%).

Bostonissa tehdyssä tutkimuksessa «Sacks FM, Bray GA, Carey VJ ym. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med 2009;360:859-73 »7 811 ylipainoista (keskimääräinen BMI 33 kg/m2 ja ikä 51 v., naisia 64 %) satunnaistettiin neljään yhtä suureen dieettiryhmään, joissa energiaravintoaineiden suhteet (rasva/proteiini/hiilihydraatit) olivat seuraavat:

Ryhmä 1: ra 20 /prot 15 /hh 65 E%

Ryhmä 2: ra 20 /prot 25 /hh 55 E%

Ryhmä 3: ra 40 /prot 15 /hh 45 E%

Ryhmä 4: ra 40 /prot 25 /hh 35 E%

Jokainen ryhmä sai ravitsemusterapeutin monipuolista sekä ryhmä- että yksilöllistä ohjausta 2 vuotta kestäneen tutkimusjakson ajan. Käyttäytymisterapeuttisella ohjauksella kannustettiin tutkittuja noudattamaan neuvonnan mukaista ruokavaliota.

Kadossa (keskimäärin 20 %) ei ollut ryhmien välillä eroa. Tulosten analysointia varten ryhmät yhdistettiin ja vertailut tehtiin seuraavasti: rasvaa 20 E% (ryhmät 1 ja 2) vs. 40 E% (ryhmät 3 ja 4), proteiinia 15 E% (Ryhmät 1 ja 3) vs. 25 % (Ryhmät 2 ja 4) ja hiilihydraatteja 35 E% (ryhmä 4) vs. 65 E% (ryhmä 1).

Paino laski 6:kk:n seurantaan mennessä jokaisessa ryhmässä yhtä paljon (6 kg / 7 %) ja alkoi sen jälkeen nousta. 2 vuoden seurannassa keskimääräinen painon lasku eri ryhmissä vaihteli välillä 2.9- 3.6 kg. Tutkimuksessa loppuun saakka mukana pysyneet (80 %) laihtuivat keskimäärin 4 kg. Vähintään 10 kg laihtuneiden osuus oli 14–15 %.

Energiaravintoaineiden osuuksilla ei ollut merkitsevää yhteyttä laihdutustulokseen. Samoin energiaravintoaineiden osuudella ei ollut yhteyttä veren rasva-arvoihin, paastoinsuliinin, nälän ja kylläisyyden tunteeseen, tyytyväisyyteen dieettiin eikä osallistumiseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. Ruokavaliot eivät toteutuneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, sillä esim. ero proteiinin määrässä 15 E% ja 25 E% proteiinia sisältäviksi tarkoitettujen dieettien välillä jäi laboratoriotutkimusten mukaan todellisuudessa vain 1–2 %:iin.

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa «Brinkworth GD, Noakes M, Buckley JD ym. Long-term effects of a very-low-carbohydrate weight loss diet compared with an isocaloric low-fat diet after 12 mo. Am J Clin Nutr 2009;90:23-32 »8 118 ylipainoista (keskimääräinen BMI 33.5 kg/m2 ja ikä 50 v.) satunnaistettiin kahteen yhtä suureen dieettiryhmään seuraavasti: LC-ryhmä: Vähähiilihydraattinen dieetti (hh 4 E%, proteiinia 35 E%, rasvaa 61 E%) LF-ryhmä: Vähärasvainen dieetti (hh 46 E% proteiinia 24 E%, rasvaa 30 E%) Dieetit olivat isokaloriset (energiamäärä yhtä suuri).

Ryhmät saivat ravitsemusterapeutin antamaa ruokavalio-ohjausta joka toinen viikko 8 viikon ajan ja sen jälkeen kerran kuukaudessa tutkimusvuoden loppuun saakka.

Kato sekä painon ja kehon rasva%:n muutos lähtötilanteeseen verrattuna 12 kk:n seurannassa olivat seuraavanlaiset (ks. taulukko «Kato sekä painon ja kehon rasva%:n muutos lähtötilanteeseen verrattuna 12 kk:n seurannassa olivat seuraavanlaiset:»2).

Triglyseridit ja HDL-kolesteroli alenivat merkitsevästi enemmän (p=0.011 ja p=0.018) ja LDL-kol nousi merkitsevästi enemmän (p=0.001) LC -ryhmässä kuin LF -ryhmässä. Verenpaineessa, veren paastosokeri- ja insuliiniarvoissa sekä CRP:ssä tapahtuneissa muutoksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. Laihtumistulokset olivat erittäin hyvät verrattuna useimpiin muihin dieettitutkimuksiin, mutta katokin oli suuri, mikä heikentää tulosten arvoa. Tutkittavilla oli mahdollisuus puhelinkontaktiin ohjaajan kanssa koko tutkimuksen ajan.

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden katsausartikkeli «Brehm BJ, D'Alessio DA. Weight loss and metabolic benefits with diets of varying fat and carbohydrate content: separating the wheat from the chaff. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2008;4:140-6 »9 perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty rasva- ja hiilihydraattipitoisuudeltaan erilaisten dieettien vaikutuksia ylipainoisten painoon ja aineenvaihduntaan. Vaikka satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset osoittavat, että koostumukseltaan erilaisilla dieeteillä voi olla suotuisa vaikutus painoon ja SV -sairauksien riskitekijöihin, tutkijoiden mukaan tarvitaan pitempiaikaisia tutkimuksia sen selvittämiseksi, ovatko dieetit myös pitkää noudatettuina tehokkaita ja turvallisia. Ennen kuin siitä on näyttöä, he suosittelevat koostumukseltaan tasapainoista ruokavaliota, jonka toteutuksessa otetaan huomioon ylipainoisten yksilölliset tarpeet ja mieltymykset.

Systemaattiseen katsausartikkeliin «Astrup A, Meinert Larsen T, Harper A. Atkins and other low-carbohydrate diets: hoax or an effective tool for weight loss? Lancet 2004;364:897-9 »10 sisältyy mm. kaksi 12 kk kestänyttä tutkimusta, joiden tarkempi kuvaus seuraavana. Yhdysvalloissa toteutettuun kontrolloituun monikeskustutkimukseen «Samaha FF, Iqbal N, Seshadri P ym. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N Engl J Med 2003;348:2074-81 »11 osallistui 132 lihavaa henkilöä (BMI 43 kg/m2, ikä 53 v., 39 %:lla tyypin 2 diabetes, 43 %:lla MBO (metabolinen oireyhtymä), 60 %:lla verenpainelääkitys). Heidät randomisoitiin vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavaan ryhmään (LC-ryhmä; hh =< 30 g/vrk)) ja vähärasvaista sekä energiamäärältään rajoitettua ruokavaliota noudattavaan ryhmään (LF-ryhmä; rasvaa =< 30 E %, energiavajaus 500 kcal/vrk). 6 kk:n seurannassa LC-ryhmän paino oli alentunut enemmän kuin LF-ryhmässä (5.8 kg vs. 1.9 kg; p= 0.002). Tutkimuksesta tehtiin myös 12 kk:n seuranta R3. Tällöin laihtumisessa ei ollut enää merkitsevää eroa ryhmien välillä (LC-ryhmä: 5.1 kg vs. LF-ryhmä: 3.1 kg). Energian saanti oli 12 kk:n seurannassa LC-ryhmässä 1 460 kcal/vrk ja LF-ryhmässä 1 820 kcal/vrk. Painon lasku oli yhteydessä dieetin noudattamisen kestoon ja energian saannin vähenemiseen eikä hiilihydraattien rajoittamiseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. Suomessa on saatu useissa tutkimuksissa vastaavanlaisella vähärasvaisella ja energiarajoitetulla ruokavaliolla parempia tuloksia (8–12 kg:n painon lasku 6–12 kk:n seurannassa). Suuri kato vähentää tulosten luotettavuutta. (6 kk): LC-ryhmä 33 %, LF-ryhmä 47 %; (12 kk): ryhmät yhdessä 34 %. Dieetit toteutuivat huonosti, esim. rasvan osuus energiasta oli LF-ryhmässä suositeltua suurempi (33 %). Dieetin seurantamenetelmä: edellisen vuorokauden ruokavaliohaastattelu.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa «Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. A randomized trial of a low-carbohydrate diet for obesity. N Engl J Med 2003;348:2082-90 »13 63 lihavaa henkilöä (BMI 34 kg/m2, ikä 44 v.) satunniastetiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä ohjattiin noudattamaan Atkinsin dieettiä ja toinen ryhmä sai ohjeet noudattaa vähärasvaista ruokavaliota (LF-ryhmä; 25 E% rasvaa, 15 E% proteiinia ja 60 E% hh; energiaa 1 200–1 500 kcal naiset / 1 500–1 800 kcal miehet). 6 kk:n seurantaan mennessä Atkinsin dieettiryhmässä paino oli laskenut enemmän kuin LF-ryhmässä (7 % vs. 3.2 %; p=0.02), mutta 12 kk:n seurannassa ryhmien laihtumistuloksessa ei ollut enää merkitsevää eroa (Atkins: 4.4 % vs. LF-ryhmä: 2.5 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. Suomessa on saatu useissa tutkimuksissa vastaavanlaisella vähärasvaisella ja energiarajoitetulla ruokavaliolla parempia tuloksia (8–12 kg:n painon lasku 6–12 kk:n seurannassa). Kato suuri, mikä vähentää tulosten luotettavuutta. (6 kk): Atkins 27 %, LF-ryyhmä 40 %; (12 kk): Atkins 39 %, LF-ryhmä 43 %. Dieettien toteutumista ei tutkimuksessa kontrolloitu mitenkään.

Yhdysvalloissa tehdyssä kontrolloidussa tutkimuksessa «Yancy WS Jr, Olsen MK, Guyton JR ym. A low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;140:769-77 »14 120 lihavaa henkilöä (BMI 34 kg/m2, ikä 45 v., sairastivat hyperlipidemiaa) satunnaistettiin vähän hiilihydraatteja sisältävää ruokavaliota noudattavaan ryhmään (LC-ryhmä: hiilihydraatteja < 20 g/vrk) ja vähärasvaista ruokavaliota noudattavaan ryhmään (LF-ryhmä: < 30 E% rasvaa, < 300 mg kolesterolia, energiavajaus 500–1 000 kcal eli 2.1 -4.2 MJ /vrk). Tutkimuksen kesto oli 6 kk. LC-ryhmässä paino laski 12.9 % ja LF-ryhmässä 6.7 % (p< 0.01). LC-ryhmässä ilmeni merkitsevästi enemmän sivuoireita (ummetus, pahanhajuinen hengitys, lihaskrampit ym.) kuin LF-ryhmässä (%) (ks. taulukko «Erittäin vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin liittyvät sivuoireet»1).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Lyhyt (6 kk) seuranta-aika.

Taulukko 1. Kato ja painon muutos lähtöpainoon verrattuna 2 vuoden seurannassa:
LF-ryhmä VM-ryhmä LC-ryhmä
Kato, % 10 15 22
Painon muutos, kg1) -2.9 -4.4 -4.7
Painon muutos, kg2) -3.3 -4.6 -5.5
1) intention to treat -analyysi (keskeyttäneet mukana)
2) vain interventioon osallistuneet (n = 272)
Taulukko 2. Kato sekä painon ja kehon rasva%:n muutos lähtötilanteeseen verrattuna 12 kk:n seurannassa olivat seuraavanlaiset:
LC -ryhmä LF -ryhmä
Kato, % 42 41
Painon muutos, kg -14.5 -11.5
Painon muutos, kg* -13.1 -11.6
* intention to treat -analyysi (keskeyttäneet mukana)
≥ 5 % laihtuneiden osuus, % 91 82
≥ 10 % laihtuneiden osuus 76 58
Kehon rasva%:n muutos, % -11.3 -9.4
Ryhmien välisissä muutoksissa ei ollut merkitsevää eroa.

Kirjallisuutta

 1. Hession M, Rolland C, Kulkarni U ym. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev 2009;10:36-50 «PMID: 18700873»PubMed
 2. Nordmann AJ, Nordmann A, Briel M ym. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006;166:285-93 «PMID: 16476868»PubMed
 3. Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. Weight and metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a randomized trial. Ann Intern Med 2010;153:147-57 «PMID: 20679559»PubMed
 4. Davis NJ, Tomuta N, Schechter C ym. Comparative study of the effects of a 1-year dietary intervention of a low-carbohydrate diet versus a low-fat diet on weight and glycemic control in type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1147-52 «PMID: 19366978»PubMed
 5. Frisch S, Zittermann A, Berthold HK ym. A randomized controlled trial on the efficacy of carbohydrate-reduced or fat-reduced diets in patients attending a telemedically guided weight loss program. Cardiovasc Diabetol 2009;8:36 «PMID: 19615091»PubMed
 6. Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359:229-41 «PMID: 18635428»PubMed
 7. Sacks FM, Bray GA, Carey VJ ym. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med 2009;360:859-73 «PMID: 19246357»PubMed
 8. Brinkworth GD, Noakes M, Buckley JD ym. Long-term effects of a very-low-carbohydrate weight loss diet compared with an isocaloric low-fat diet after 12 mo. Am J Clin Nutr 2009;90:23-32 «PMID: 19439458»PubMed
 9. Brehm BJ, D'Alessio DA. Weight loss and metabolic benefits with diets of varying fat and carbohydrate content: separating the wheat from the chaff. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2008;4:140-6 «PMID: 18227817»PubMed
 10. Astrup A, Meinert Larsen T, Harper A. Atkins and other low-carbohydrate diets: hoax or an effective tool for weight loss? Lancet 2004;364:897-9 «PMID: 15351198»PubMed
 11. Samaha FF, Iqbal N, Seshadri P ym. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N Engl J Med 2003;348:2074-81 «PMID: 12761364»PubMed
 12. Stern L, Iqbal N, Seshadri P ym. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004;140:778-85 «PMID: 15148064»PubMed
 13. Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. A randomized trial of a low-carbohydrate diet for obesity. N Engl J Med 2003;348:2082-90 «PMID: 12761365»PubMed
 14. Yancy WS Jr, Olsen MK, Guyton JR ym. A low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;140:769-77 «PMID: 15148063»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko