Tulosta

Suuriannoksinen IL-2-hoito

Näytönastekatsaukset
21.11.2005

Näytön aste: C

Merkittävien haittavaikutusten vuoksi suuriannoksinen IL-2-hoito sopii vain valikoidulle potilasryhmälle.

Suuriannoksisella suonensisäisellä IL-2-hoidolla on todettu hoitovaste 16 %:lla potilaista (95 % luottamusväli 12 – 21 %) «Atkins MB, Lotze MT, Dutcher JP ym. High-dose recombinant interleukin 2 therapy for patients with metastatic melanoma: analysis of 270 patients treated between 1985 and 1993. J Clin Oncol 1999;17:2105»1. Atkins ja työtoverit hoitivat 270 potilasta antamalla heille IL-2:a 600 000 – 720 000 U/kg 8 tunnin välein suonensisäisesti viiden päivän aikana kahdesti kuukaudessa 1.5 – 3 kuukauden välein. Tutkimuksen merkittävin löydös oli se, että 28 %:lla hoitovasteen saaneista potilaista tauti ei edennyt miltei kolmen vuoden seurannan aikana «Atkins MB, Lotze MT, Dutcher JP ym. High-dose recombinant interleukin 2 therapy for patients with metastatic melanoma: analysis of 270 patients treated between 1985 and 1993. J Clin Oncol 1999;17:2105»1.

Hoidon haittavaikutukset olivat kuitenkin merkittävät ja hoitoon liittyi 2 %:n kuolleisuus. Suuriannoksinen IL-2-hoito aiheuttaa hypotensiota, keuhkoödeemaa, sydämen rytmihäiriöitä, elektrolyyttihäiriöitä, kuumetta ja pahoinvointia «Atkins MB, Lotze MT, Dutcher JP ym. High-dose recombinant interleukin 2 therapy for patients with metastatic melanoma: analysis of 270 patients treated between 1985 and 1993. J Clin Oncol 1999;17:2105»1, «Quan W Jr, Ramirez M, Taylor C, Quan F, Vinogradov M, Walker P. Administration of high-dose continuous infusion interleukin-2 to patients age 70 or over. Cancer Biother Radiopharm 2005;20:11»2.

Tutkimuksessa «Quan W Jr, Ramirez M, Taylor C, Quan F, Vinogradov M, Walker P. Administration of high-dose continuous infusion interleukin-2 to patients age 70 or over. Cancer Biother Radiopharm 2005;20:11»2, jossa 15 keski-iältään 72-vuotiasta potilasta hoidettiin suuriannoksisella IL-2-hoidolla ei kuitenkaan todettu merkittäviä haittavaikutuksia, vaan hoito oli hyvin siedetty, jos potilaan kunto ennen hoidon aloitusta oli hyvä (Z = 0 – 1).

Heimannin ja Schwartzentrubenin «Heimann DM, Schwartzentruber DJ. Gastrointestinal perforations associated with interleukin-2 administration. J Immunother 2004;27:254-8»3 tutkimuksen mukaan suuriannoksiseen IL-2-hoitoon liittyy 0.44 %:n suoliperforaatioriski. Retrospektiivisessa analyysissä «Phan GQ, Attia P, Steinberg SM, White DE, Rosenberg SA. Factors associated with response to high-dose interleukin-2 in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 2001;19:3477-82»4, jossa selvitettiin suuriannoksisille IL-2-hoidolle vastaavien potilaiden ennustetekijöitä, todettiin, että suotuisaa hoitovastetta ennustavia tekijöitä olivat metastaasien sijainti vain iholla tai ihonalaiskudoksessa (53.6 % vasteita, P = 0.000001), hoidon jälkeinen lymfosytoosi (P = 0.0026) sekä vitiligo (P < 0.001).

Tutkimusten laatu: kelvollinen

Sovellettavuus: sovellettavissa

Kirjallisuutta

  1. Atkins MB, Lotze MT, Dutcher JP ym. High-dose recombinant interleukin 2 therapy for patients with metastatic melanoma: analysis of 270 patients treated between 1985 and 1993. J Clin Oncol 1999;17:2105-16
  2. Quan W Jr, Ramirez M, Taylor C, Quan F, Vinogradov M, Walker P. Administration of high-dose continuous infusion interleukin-2 to patients age 70 or over. Cancer Biother Radiopharm 2005;20:11
  3. Heimann DM, Schwartzentruber DJ. Gastrointestinal perforations associated with interleukin-2 administration. J Immunother 2004;27:254-8
  4. Phan GQ, Attia P, Steinberg SM, White DE, Rosenberg SA. Factors associated with response to high-dose interleukin-2 in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 2001;19:3477-82
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko