Tulosta

Aivohalvauksen vaaran suuruuden arviointi kliinisten tietojen perusteella – CHADS2 –indeksi

Näytönastekatsaukset
10.11.2010
Matti Halinen

Näytön aste: B

Eteisvärinäpotilaan aivohalvauksen vaaran suuruuden voi arvioida muutamien kliinisten tietojen perusteella – CHADS2-indeksi.

Gage ja kumppanit «Gage BF, Waterman AD, Shannon W ym. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001;285:2864-70 »1 analysoivat Medicare-vakuutettujen eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksien ilmaantumisen, kun oraalinen antikoagulaatio ei ollut käytössä. Potilaita oli 1733, heidän ikänsä oli 65–96 vuotta. Mediaaniseuranta-aika oli yksi vuosi. Sen kuluessa 71 potilasta tuli sairaalahoitoon aivohalvauksen vuoksi ja 23 ohimenneen iskeemisen aivokohtauksen (TIA) vuoksi. Aivohalvauksen ilmaantumisen vaara analysoitiin sydämen vajaatoiminnan (Congestive heart failure), verenpainetaudit (Hypertensio, joka määriteltiin hoidossa olevaksi hypertensioksi), ikä (Age, 75 vuotta tai enemmän), sokeritauti (Diabetes, joka määritelmä edellytti tehtyä diagnoosia) ja aikaisemmin sairastettu iskeeminen aivohalvaus/-kohtaus (Stroke, joka määriltetiin joko sairastetuksi aivohalvaukseksi tai ohimenneeksi iskeemiseksi aivoverenkierron häiriöksi). Viime mainitusta tuli kaksi riskipistettä muodostettuun CHADS2-indeksiin, muista vaaratekijöistä yksi piste. Alla olevassa JAMAssa julkaistussa taulukossa näkyvät riskipisteet, potilaiden lukumäärät ja aivohalvauksen todennäköisyys 95 %:n luottamusväleineen.

Ks. kuva «Aivohalvauksien ilmaantuminen CHADS2-riskiluokissa»1

.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

SPAF I, II ja III -tutkimuksissa tutkittiin ASAn (325 mg/vrk) aivohalvauksia estävää vaikutusta eteisvärinäpotilailla, joilla oli muu kuin viaton (lone) eteisvärinä. Tutkimusten yhteenvetoaineistoon «Gage BF, Waterman AD, Shannon W ym. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001;285:2864-70 »1 otettiin SPAF III -tutkimuksesta myös ne 290 potilasta, jotka saivat myöhemmin tehottomaksi aivohalvausten estossa osoittautunutta pieniannoksista varfariinia (keskimäärin 2.1 mg/vrk), INR-arvo alle tai enintään 1.4. SPAF I -tutkimuksesta analysoitiin 521 potilaan tiedot, SPAF II -tutkimuksesta 309 potilaan tiedot ja SPAF III -tutkimuksesta 1 182 potilaan tiedot. Näiden potilastietojen perusteella oli mahdollista erotella potilaat aivohalvauksen pienen ja suuren vaaran ryhmiin.

Lisätietoa aivohalvausten ilmaantumisesta suhteessa eri riskitekijöihin löytyy sähköisestä tausta-aineistosta «Aivohalvausten ilmaantuminen todettujen vaaratekijöiden mukaan ASA-hoidon aikana primaaripreventiossa»1, jonka taulukossa ilmenee aivohalvausten ilmaantuminen todettujen vaaratekijöiden mukaan ASA-hoidon aikana primaaripreventiossa. Taulukkoa ei siten voi soveltaa aikaisemmin aivohalvauksen tai TIAn sairastaneiden uuden aivohalvauksen vaaran arviointiin. Aivohalvauksen vaaratekijöitä olivat: aikaisempi aivohalvaus tai iskeeminen aivoverenkierron häiriö (RR 2.9), systolinen verenpaine > 160 mmHg (RR 2.3), ikä (RR 2.0 vuosikymmentä kohden), hypertensio anamneesissa (RR 1.8), naissukupuoli yli 75 vuoden iässä (RR 1.9) ja diabetes (RR 1.9) «Hart RG, Pearce LA, McBride R ym. Factors associated with ischemic stroke during aspirin therapy in atrial fibrillation: analysis of 2012 participants in the SPAF I-III clinical trials. The Stroke Pre»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Gage BF, Waterman AD, Shannon W ym. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001;285:2864-70 «PMID: 11401607»PubMed
  2. Hart RG, Pearce LA, McBride R ym. Factors associated with ischemic stroke during aspirin therapy in atrial fibrillation: analysis of 2012 participants in the SPAF I-III clinical trials. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation (SPAF) Investigators. Stroke 1999;30:1223-9 «PMID: 10356104»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko