Tulosta

Endometriumin tuhoamisen vaikutus ja komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
28.10.2009
Eija Tomás

Näytön aste: A

Endometriumin tuhoaminen vähentää tehokkaasti kuukautisvuodon määrää. Komplikaatioita esiintyi ablaatiohoidoissa noin 3–13 %:lla ja hysteroskooppisissa toimenpiteissä 6–25 %:lla.

Vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa «Cooper J, Gimpelson R, Laberge P ym. A randomized, multicenter trial of safety and efficacy of the NovaSure system in the treatment of menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002;9:418-28 »1 tutkittiin endometriumin ablaation (NovaSure) tehoa ja turvallisuutta verrattuna hysteroskooppisen endometriumin resektioon. Potilaita oli yhteensä 265, joista 175:lle tehtiin endometriumin ablaatio ja 90 hysteroskooppinen ns. rollerball endometriumin resektio. Ablaatiohoidossa vain 23 %:lle käytettiin epiduraali- tai yleisanestesiaa, kun rollerball-ryhmässä 82 %:lle. Toimenpiteiden kestot olivat keskimäärin 4.2 min versus 24.2 min. Molemmissa ryhmissä rekisteröitiin 23 komplikaatiota. Ablaatioryhmässä 1 toimenpiteen aikainen bradykardia, 6 toimenpiteen jälkeistä kipu/pahoinvointia, 9 virtsatie- tai emätintulehdusta, 2 endometriittiä, 2 hematometraa, 2 PID:tä, 1 vuoto. Rollerball-ryhmässä toimenpiteen aikana tuli 3 kohtu perforaatiota, 3 cervix repeämää, 4 postoperatiivista kipu/pahoinvointia, 5 virtsatie- tai emätintulehdusta, 3 endometriittiä, 2 hematometraa, 1 PID, vuoto ja lantion absessi. Komplikaatioprosentti ablaatiossa oli 13 % ja endometriumresektiossa 25.3 %.

Vuodonmäärä väheni molemmissa ryhmissä vuoden seurannassa merkittävästi: 88.3 % ablaatiohoidossa ja 81.7 %:lla endometriumin resektiohoidossa.

Samansuuntainen tulos on myös Cochrane-katsauksessa «Lethaby A, Hickey M. Endometrial destruction techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD001501 »2, jossa verrattiin eri endometriumin tuhoamisen tekniikoita: ns. ensimmäisen polven hysteroskooppiset endometriumin tuhoamisen tekniikat verrattuna ns. toisen polven endometriumablaatiohoitoihin. Hysteroskooppiset tekniikat olivat aikaavievempiä ja niissä käytettiin enemmän yleisanestesiaa. Toisen polven ablaatiohoidossa oli toimenpiteen aikaisia teknisiä laiteongelmia enemmän (OR 4.1). Hoitotuloksissa tai potilastyytyväisyydessä ei ollut merkittävää eroa. Amenorreaa esiintyy 31–85 %:lla. Vuodon määrän väheneminen keskimäärin 90 %. Komplikaatiota ensimmäisen polven tekniikoissa oli noin 6–16 %:lla. 2. polven tekniikoissa komplikaatioita oli vähemmän noin 4 %:lla, mutta laitteissa esiintyi teknisiä ongelmia noin 8 %:lla. Toisen polven tekniikoita käytettäessä toimenpiteen yhetydessä tapahtuva huuhtelunesteen häviäminen ja liikanesteytys, kohdun puhkeaminen, kohdunkaulan repeäminen ja hematometran kehittyminen ovat epätavallisempia kuin ensimmäisen polven tekniikoilla, mutta pahointia ja kohdun kivuliasta supistelua esiintyy enemmän «Lethaby A, Hickey M, Garry R ym. Endometrial resection / ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD001501 »3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kommentit

Vuodon määrän vähenemistä vaikea arvioida tutkimuksista. Osassa käytetty mittaukseen kuvatestiä, joka epätarkka. Amenorrean määritelmä ilmeisesti vaihtelee eri tutkimuksissa ja selittänee suuret erot tuloksissa.

Kirjallisuutta

  1. Cooper J, Gimpelson R, Laberge P ym. A randomized, multicenter trial of safety and efficacy of the NovaSure system in the treatment of menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002;9:418-28 «PMID: 12386350»PubMed
  2. Lethaby A, Hickey M. Endometrial destruction techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD001501 «PMID: 12076413»PubMed
  3. Lethaby A, Hickey M, Garry R ym. Endometrial resection / ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD001501 «PMID: 19821278»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Runsaat kuukautisvuodot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko