Tulosta

Endometriumin tuhoamisen vaikutus ja komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
3.5.2018
Riikka Aaltonen

Näytön aste: A

Endometriumin tuhoaminen vähentää tehokkaasti kuukautisvuodon määrää. Komplikaatioita on 2. sukupolven tekniikoilla selvästi vähemmän kuin hysteroskooppisissa endometriumresektioissa.

Cochrane-katsaukseen «Lethaby A, Penninx J, Hickey M ym. Endometrial resection and ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001501 »1 otettiin mukaan 25 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (4 040 potilasta), joissa verrattiin 1. ja 2. sukupolven endometriumin tuhoamisen tekniikoita toisiinsa. Riippumatta menetelmästä 35–38 % potilaista oli amenorreassa 1 vuosi seurannan jälkeen. 82 %:lla toimenpide oli onnistunut, jos määritelmänä käytettiin PBAC:ssä < 75 pistettä tai hyväksyttyä vähennystä. Eroa menetelmien välillä ei ollut, vaikka seuranta-aikaa pidennettiinkin.

2. sukupolven tekniikoilla oli sen sijaan vähemmän komplikaatioita: huuhtelunesteen kertymistä elimistöön (RR 0,2; 95 % luottamusväli 0,04–0,8, ei kenelläkään 2. sukupolven tekniikoilla), kohtuperforaatioita (RR 0,3; 95 % luottamusväli 0,1–1,0, 0–1 % 2. sukupolven tekniikoilla), cervix-laseraatioita (RR 0,2; 95 % luottamusväli 0,08–0,6, 0–1 % 2. sukupolven tekniikoilla) ja hematometraa (RR 0,3; 95 % luottamusväli 0,1–0,9, 0–2 % 2. sukupolven tekniikoilla), mutta pahoinvointia, oksentelua ja kohdun supistelua oli 2. sukupolven tekniikoilla enemmän (RR 2,0 (1,3–3,0), RR 1,2 (1,0–1,4) ja RR 1,2 (1,0–1,4)). Sairausloman tai uusintakirurgian tarpeessa ei menetelmien välillä ollut eroa. Endometriittien määrässä ei eri menetelmien välillä ollut eroa, niitä oli 0–5 %:lla potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kirjallisuutta

  1. Lethaby A, Penninx J, Hickey M ym. Endometrial resection and ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001501 «PMID: 23990373»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Runsaat kuukautisvuodot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko