KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Aktiivisessa vaiheessa olevan Crohnin taudin atsatiopriinihoito

Näytönastekatsaukset
20.12.2010
Anna-Liisa Karvonen

Näytön aste: A

Atsatiopriini tai merkaptopuriini kannattaa aloittaa, jos kyseessä on kortisoniriippuvainen aktiivinen Crohnin tauti.

Cochrane-katsaus perustuu kahdeksaan satunnaistettuun lumekontrolloituun aikuisilla tehtyyn kaksoissokkotutkimukseen «Prefontaine E, Macdonald JK, Sutherland LR. Azathioprine or 6-mercaptopurine for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD000545 »1. Aktiivista tautia hoidettiin 209 potilaalla atsatiopriinillä tai merkaptopuriinilla, 216 sai lumelääkettä «Summers RW, Switz DM, Sessions JT Jr ym. National Cooperative Crohn's Disease Study: results of drug treatment. Gastroenterology 1979;77:847-69 »2, «Candy S, Wright J, Gerber M ym. A controlled double blind study of azathioprine in the management of Crohn's disease. Gut 1995;37:674-8 »3, «Ewe K, Press AG, Singe CC ym. Azathioprine combined with prednisolone or monotherapy with prednisolone in active Crohn's disease. Gastroenterology 1993;105:367-72 »4, «Klein M, Binder HJ, Mitchell M ym. Treatment of Crohn's disease with azathioprine: a controlled evaluation. Gastroenterology 1974;66:916-22 »5, «Oren R, Moshkowitz M, Odes S ym. Methotrexate in chronic active Crohn's disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am J Gastroenterol 1997;92:2203-9 »6, «Present DH, Korelitz BI, Wisch N ym. Treatment of Crohn's disease with 6-mercaptopurine. A long-term, randomized, double-blind study. N Engl J Med 1980;302:981-7 »7, «Rhodes J, Bainton D, Beck P ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:1273-6 »8, «Willoughby JM, Beckett J, Kumar PJ ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:944-7 »9. Lääkehoidetuista vaste saatiin 54 %:lle, lumehoidetuista 34 %:lle (NNT 5). Kahdessa tutkimuksessa  06, «Present DH, Korelitz BI, Wisch N ym. Treatment of Crohn's disease with 6-mercaptopurine. A long-term, randomized, double-blind study. N Engl J Med 1980;302:981-7 »7, joissa käytettiin merkaptopuriinia, vaste lääkkeelle oli 57 % ja lumelääkkeelle 27 % (NNT = 3). Hoitovaste saavutettiin keskimäärin 3.1 kuukaudessa, mutta 19 %:lla vasta 16 viikon jälkeen «Oren R, Moshkowitz M, Odes S ym. Methotrexate in chronic active Crohn's disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am J Gastroenterol 1997;92:2203-9 »6.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän tutkimuksen «Klein M, Binder HJ, Mitchell M ym. Treatment of Crohn's disease with azathioprine: a controlled evaluation. Gastroenterology 1974;66:916-22 »5, «Present DH, Korelitz BI, Wisch N ym. Treatment of Crohn's disease with 6-mercaptopurine. A long-term, randomized, double-blind study. N Engl J Med 1980;302:981-7 »7, «Rhodes J, Bainton D, Beck P ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:1273-6 »8, «Willoughby JM, Beckett J, Kumar PJ ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:944-7 »9 perusteella fistelien parantumista tapahtui lääkehoidon aikana 55 %:lla ja lumehoidon aikana 29 %:lla potilaista (NNT = 4). Kortisonin vähentäminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja annokseen alle 10 mg/vrk onnistui 65 %:lla lääkehoidetuista ja 36 %:lla lumehoidetuista (NNT = 3). Haittavaikutuksien takia hoito keskeytyi 9.3 %:lla lääkehoidetuista ja 2.3 %:lla lumehoitoa saaneista (NNH 14). Syinä olivat allerginen reaktio kuten kuume, ihottuma tai nivelvaiva 2.3 %:lla, leukopenia 1.4 %:lla, pankreatiitti 1.4 %:lla ja pahoinvointi 1.4 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Crohnin tauti 1

Kirjallisuutta

 1. Prefontaine E, Macdonald JK, Sutherland LR. Azathioprine or 6-mercaptopurine for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD000545 «PMID: 20556747»PubMed
 2. Summers RW, Switz DM, Sessions JT Jr ym. National Cooperative Crohn's Disease Study: results of drug treatment. Gastroenterology 1979;77:847-69 «PMID: 38176»PubMed
 3. Candy S, Wright J, Gerber M ym. A controlled double blind study of azathioprine in the management of Crohn's disease. Gut 1995;37:674-8 «PMID: 8549944»PubMed
 4. Ewe K, Press AG, Singe CC ym. Azathioprine combined with prednisolone or monotherapy with prednisolone in active Crohn's disease. Gastroenterology 1993;105:367-72 «PMID: 8335191»PubMed
 5. Klein M, Binder HJ, Mitchell M ym. Treatment of Crohn's disease with azathioprine: a controlled evaluation. Gastroenterology 1974;66:916-22 «PMID: 4597093»PubMed
 6. Oren R, Moshkowitz M, Odes S ym. Methotrexate in chronic active Crohn's disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am J Gastroenterol 1997;92:2203-9 «PMID: 9399753»PubMed
 7. Present DH, Korelitz BI, Wisch N ym. Treatment of Crohn's disease with 6-mercaptopurine. A long-term, randomized, double-blind study. N Engl J Med 1980;302:981-7 «PMID: 6102739»PubMed
 8. Rhodes J, Bainton D, Beck P ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:1273-6 «PMID: 4143532»PubMed
 9. Willoughby JM, Beckett J, Kumar PJ ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:944-7 «PMID: 4107900»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Crohnin tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko