KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Suolen ohitusleikkaukset Crohnin taudissa

Näytönastekatsaukset
17.12.2010
Heikki Järvinen

Näytön aste: C

Suolen ohitusleikkaukset eivät liene suositeltavia Crohnin taudin leikkaushoitona.

Alexander-Williams ym. «Alexander-Williams J, Fielding JF, Cooke WT. A comparison of results of excision and bypass for ileal Crohn's disease. Gut 1972;13:973-5 »1 osoittivat, että 21 potilaan aineistossa suolen ohitusleikkauksen jälkeen ilmeni fisteli 33 %:lla, absessi 29 %:lla ja uusiutuminen 24 %:lla potilaista, kun sairaan suolen resektion jälkeen 89 potilaalla fisteli tai absessi ilmeni vain 10 %:lla potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa tehdyn 449 tehdyn kohorttitutkimuksen «Weedon DD, Shorter RG, Ilstrup DM ym. Crohn's disease and cancer. N Engl J Med 1973;289:1099-103 »2 mukaan Crohnin tautiin liittyy 20-kertainen paksusuolisyövän vaara normaaliväestöön verrattuna. Syöpä todettiin 12 potilaalla, 7 koolonissa, yksi rectumissa ja yksi jejunumissa – muilla 3:lla syöpä esiintyi muissa elimissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toinen yhdysvaltalainen kohorttitutkimus «Greenstein AJ, Sachar DB, Smith H ym. A comparison of cancer risk in Crohn's disease and ulcerative colitis. Cancer 1981;48:2742-5 »3 1960–76 Crohnin taudin takia sairaalassa hoidetun 579 potilaan syöpävaarasta osoitti kolorektaalisyövän vaaran olevan 6.9-kertainen normaaliväestöön verrattuna (p < 0.001). Ohutsuolisyövän adenokarsinooman vaarasuhde oli 86-kertainen regionaalista enteriittiä ja ileokoliittia sairastavilla, mutta 115-kertainen normaaliväestöön verrattuna, kun vain ohutsuoleen rajoittunut Crohnin tauti luettiin mukaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Crohnin tauti 1

Kirjallisuutta

  1. Alexander-Williams J, Fielding JF, Cooke WT. A comparison of results of excision and bypass for ileal Crohn's disease. Gut 1972;13:973-5 «PMID: 4652041»PubMed
  2. Weedon DD, Shorter RG, Ilstrup DM ym. Crohn's disease and cancer. N Engl J Med 1973;289:1099-103 «PMID: 4754948»PubMed
  3. Greenstein AJ, Sachar DB, Smith H ym. A comparison of cancer risk in Crohn's disease and ulcerative colitis. Cancer 1981;48:2742-5 «PMID: 7306930»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Crohnin tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko