Tulosta

Alkoholinkäyttö ja tautiriskin pieneneminen; aikuistyypin diabetes

Näytönastekatsaukset
22.3.2010
Kari Poikolainen

Näytön aste: A

Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää riskiä sairastua aikuistyypin diabetekseen.

Insuliinipitoisuus ja -resistenssi ovat kohtuukäyttäjillä pienempiä kuin raittiilla «Kiechl S, Willeit J, Poewe W ym. Insulin sensitivity and regular alcohol consumption: large, prospective, cross sectional population study (Bruneck study) BMJ 1996;313:1040-4 »1, «Lazarus R, Sparrow D, Weiss ST. Alcohol intake and insulin levels. The Normative Aging Study. Am J Epidemiol 1997;145:909-16 »2. Yhdysvaltalaisessa terveydenhuollon ammattilaisten seurantatutkimuksessa havaittiin, että aikuistyypin diabeteksen ilmaantuvuus oli raittiisiin verrattuna 39 % pienempi (95 %:n luottamusväli 0.44–0.91) miehillä, jotka joivat 30–49 g alkoholia päivittäin «English DR, Holman CDJ, Milne E ym. The quantification of drug caused morbidity and mortality in Australia, 1995 edition. Commonwealth Department of Human Services and Health, Canberra, 1995»3. Aikuisiällä alkavaa diabetesta sairastavaa 983 vanhusta (keski-ikä 69 vuotta) seurattaessa 12.3 vuoden ajan havaittiin, että sepelvaltimotautikuolleisuus oli käänteisessä yhteydessä alkoholin kulutukseen useiden muiden vaaratekijöiden jälkeenkin «Valmadrid CT, Klein R, Moss SE ym. Alcohol intake and the risk of coronary heart disease mortality in persons with older-onset diabetes mellitus. JAMA 1999;282:239-46 »4. Viidentoista seurantatutkimuksen meta-analyysissä (N = 369 862) havaittiin U-kirjaimen muotoinen suhde alkoholin kulutuksen ja tyyppi 2 diabeteksen ilmaantuvuuden välillä. Raittiisiin verrattuna sairastumisvaara oli alle 48 g/vrk alkoholia käyttävillä noin 30 % pienempi «Koppes LL, Dekker JM, Hendriks HF ym. Moderate alcohol consumption lowers the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective observational studies. Diabetes Care 2005;28:719-25 »5.

Kirjallisuutta

  1. Kiechl S, Willeit J, Poewe W ym. Insulin sensitivity and regular alcohol consumption: large, prospective, cross sectional population study (Bruneck study) BMJ 1996;313:1040-4 «PMID: 8898593»PubMed
  2. Lazarus R, Sparrow D, Weiss ST. Alcohol intake and insulin levels. The Normative Aging Study. Am J Epidemiol 1997;145:909-16 «PMID: 9149662»PubMed
  3. English DR, Holman CDJ, Milne E ym. The quantification of drug caused morbidity and mortality in Australia, 1995 edition. Commonwealth Department of Human Services and Health, Canberra, 1995
  4. Valmadrid CT, Klein R, Moss SE ym. Alcohol intake and the risk of coronary heart disease mortality in persons with older-onset diabetes mellitus. JAMA 1999;282:239-46 «PMID: 10422992»PubMed
  5. Koppes LL, Dekker JM, Hendriks HF ym. Moderate alcohol consumption lowers the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective observational studies. Diabetes Care 2005;28:719-25 «PMID: 15735217»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko