Tulosta

Patellalumpion instabiiliuden konservatiivinen vs operatiivinen hoito

Näytönastekatsaukset
5.11.2010
Työryhmä

Näytön aste: B

Downin oireyhtymään liittyvän polvilumpion instabiiliuden hoito on ensisijaisesti konservatiivinen.

Dugdale ja Renshaw tutkivat 210 laitoksessa ja 151 avohoidossa asuvaa henkilöä, joilla oli Downin syndrooma «Dugdale TW, Renshaw TS. Instability of the patellofemoral joint in Down syndrome. J Bone Joint Surg Am 1986;68:405-13 »1. Heistä laitosryhmässä 8.3 %:lla oli luksoituva/luksoitunut patella, ei-laitosryhmässä 4 %:lla. Vain kolme oli kävelykyvytöntä patellofemoraalisen instabiiliuden takia. Jopa vaikea instabiilius oli hyvin siedetty.

Mendez ym. tutkivat retrospektiivisesti vuosien 1940 – 86 välillä laitoksessa asuneiden 252 Down-henkilön patellofemoraalisen instabiiliuden hoidot «Mendez AA, Keret D, MacEwen GD. Treatment of patellofemoral instability in Down's syndrome. Clin Orthop Relat Res 1988;:148-58 »2. Luksoituvan tai luksoituneen patellan insidenssi oli 6.3 %, henkilöiden keski-ikä 10.2 vuotta. Oireisissa polvissa tärkeimmät haitat olivat kipu ja kaatumistaipumus. Instabiilius ei korreloinut liikkumiskykyyn tai hoitomuotoon (operatiivinen/konservatiivinen), vaan deformaatioihin. Konservatiivisen hoidon puolesta puhui se, että operatiivinen hoito ei näyttänyt olevan tehokas pitkällä aikavälillä. Haitta-aste niissäkin tapauksissa, joissa esiintyi deformaatioita ja degeneratiivisia muutoksia, saattoi olla vähäinen. Huonon toimintakyvyn korjaamiseksi operatiivinen hoito oli kuitenkin suositeltava.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Downin oireyhtymä 1

Kirjallisuutta

  1. Dugdale TW, Renshaw TS. Instability of the patellofemoral joint in Down syndrome. J Bone Joint Surg Am 1986;68:405-13 «PMID: 2936745»PubMed
  2. Mendez AA, Keret D, MacEwen GD. Treatment of patellofemoral instability in Down's syndrome. Clin Orthop Relat Res 1988;:148-58 «PMID: 2970357»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Downin oireyhtymä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko