Tulosta

Pohkeen kaikututkimus syvän laskimotukoksen diagnostiikassa oireisilla potilailla

Näytönastekatsaukset
24.6.2009
Laskimotukos ja keuhkoembolia -suosituksen työryhmä

Näytön aste: C

Kaikututkimus on tarkka isoloidun pohkeen alueen tukoksen diagnostiikassa oireisilla potilailla silloin, kun tutkija arvioi tuloksen luottavaksi, mutta epävarmoja löydöksiä esiintyy usein.

Meta-analyysi tehtiin viidestä prospektiivisesta venografiakontrolloidusta tutkimuksesta «Gottlieb RH, Widjaja J, Tian L ym. Calf sonography for detecting deep venous thrombosis in symptomatic patients: experience and review of the literature. J Clin Ultrasound 1999;27:415-20 »1. Diagnostisesti kelvollisten kaikututkimusten sensitiivisyys isoloidulle pohkeen laskimotukokselle oli 92.5 % (49/53) (95 % luottamusväli 81.8–97.9 %) ja spesifisyys 98.7 % (157/159) (95 % luottamusväli 95.5–99.9 %). Epävarmojen (indeterminate) kaikututkimusten osuus oli kuitenkin suuri: 54.6 % 463:sta alaraajasta.

Kirjoittajat päättelevät, että kaikututkimuksia tekevien laboratorioiden tulisi evaluoida oma epävarmojen tutkimustensa osuus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Gottlieb RH, Widjaja J, Tian L ym. Calf sonography for detecting deep venous thrombosis in symptomatic patients: experience and review of the literature. J Clin Ultrasound 1999;27:415-20 »1: Kaikututkimusta ei tule käyttää isoloitua pohkeen alueen tukosta epäiltäessä, koska löydös jää epävarmaksi yli puolella potilaista. D-dimeerin ollessa positiivinen suositellaan venografiaa.

Kirjallisuutta

  1. Gottlieb RH, Widjaja J, Tian L ym. Calf sonography for detecting deep venous thrombosis in symptomatic patients: experience and review of the literature. J Clin Ultrasound 1999;27:415-20 «PMID: 10477882»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko