Tulosta

D-dimeeri ja akuutti tromboembolia

Näytönastekatsaukset
24.6.2009
Laskimotukos ja keuhkoembolia -suosituksen työryhmä

Näytön aste: C

ELISA-pohjainen menetelmä on herkempi kuin lateksi-agglutinaatiotesti mittaamaan D-dimeeriä syvän laskimotukoksen diagnostiikassa.

A systematic review «Becker DM, Philbrick JT, Bachhuber TL ym. D-dimer testing and acute venous thromboembolism. A shortcut to accurate diagnosis? Arch Intern Med 1996;156:939-46 »1 including 29 studies with a total of about 4200 subjects was abstracted in DARE «The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no: DARE968209. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999, Oxford: Update Software»2.

The results of 13 level-1 studies were used to estimate the sensitivity and specificity of D-dimer tests. The reported sensitivity ranged from 48 % to 96 % with latex test and from 88 % to 100 % with ELISA test. The specificity ranged from 21 % to 100 % with latex test and from 10 % to 68 % with ELISA test. Overall, the ELISAs had greater sensitivities but lower specificities than the latex assays.

Comment: Because of differences in D-dimer assays and methodological problems the interpretation of published estimates of accuracy of D-dimer tests is uncertain.

D-dimeerin herkkyys ja osuvuus elimistössä tapahtuvan fibriinin muodostuksen ja hajoamisen mittauksessa on yli 90 %, mutta laskimotukoksen osoittajana sen positiivinen ennustearvo on vain noin 50 % luokkaa, koska elimistön muut sairaudet ja esimerkiksi raskaus aiheuttavat lisääntynyttä fibriinin muodostusta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuitenkin sen negatiivinen ennustearvo on 95 %:n luokkaa sellaisilla potilailla, joilla on vain vähäinen laskimotukoksen todennäköisyys «Rodger M, Wells PS. Diagnosis of pulmonary embolism. Thromb Res 2001;103:V225-38 »3, eli alle viitealueen ylärajan oleva D-dimeeritulos oikeuttaa tukoksen poissulkuun vähäoireisella potilaalla.

Kommentti: Useammassa prospektiivisessa tutkimuksessa sekä SLT:n että KE:n epäilyssä matalat D-dimeeritasot ovat 3 kuukauden aikana suoritettuihin kaikututkimuksiin perustuvassa seurannassa osoittaneet tukostaajuuden olevan vain noin 0.1 % luokkaa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Becker DM, Philbrick JT, Bachhuber TL ym. D-dimer testing and acute venous thromboembolism. A shortcut to accurate diagnosis? Arch Intern Med 1996;156:939-46 «PMID: 8624174»PubMed
  2. The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no: DARE968209. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999, Oxford: Update Software
  3. Rodger M, Wells PS. Diagnosis of pulmonary embolism. Thromb Res 2001;103:V225-38 «PMID: 11567660»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko