Tulosta

Amitriptyliini lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015

Näytön aste: D

Amitriptyliini saattaa estää migreenikohtauksia, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Italialaisessa tutkimuksessa «Sorge F, Barone P, Steardo L ym. Amitriptyline as a prophylactic for migraine in children. Acta Neurol (Napoli) 1982;4:362-7 »1 selvitettiin amitriptyliinin tehoa migreenikohtausten estossa 24 lapsella (ikä 6–12 vuotta). Heitä seurattiin ensin 2 kuukautta ilman lääkitystä. Seuraavan 2 kuukauden ajan he saivat amitriptyliinia 1,5 mg/kg/vrk, johon annokseen päästiin 5 ensimmäisen päivän aikana. Potilaita seurattiin vielä 2 kuukautta ilman lääkitystä. Lääkityksen aikana kirjattiin päänsärkyjen tiheys ja kesto sekä haittavaikutukset viikoittain. Migreenikohtauksia oli alkuseurannan aikana 10,57/2 kk ja amitriptyliinihoidon aikana 6,94/2 kk (P < 0,001). Kipujen kestossa ei ollut eroja. Merkittäviä haittavaikutuksia ei havaittu, joskin 5 potilasta keskeytti tutkimuksen haittavaikutusten takia: kahdella syynä väsyneisyys, yhdellä unettomuus ja yhdellä päänsärkyjen lisääntyminen. Näitä potilaita ei otettu mukaan analyysiin.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa päänsärkykeskuksessa kävi vuosina 1997–99 päänsäryn takia 399 lasta, joista 279:llä oli vähintään 3 päänsärkykohtausta kuukaudessa. Heistä 192:lle aloitettiin amitriptyliini. Valintakriteerejä ei ole ilmoitettu. Lääkitys aloitettiin annoksella 0,25 mg/kg ennen nukkumaanmenoa, ja annosta nostettiin kahden viikon välein 0,25 mg/vrk, kunnes annos oli 1 mg/kg/vrk. Amitriptyliiniannos vaihteli välillä 0,16–1,7 mg/kg, keskimäärin annos oli 0,99 mg/kg. Potilailla oli hoidon alussa keskimäärin 17,1 päänsärkypäivää kuukaudessa, kolmannessa kontrollissa 8,1 (P < 0,001, kontrolli keskimäärin 213 päivää hoidon alusta, mukana enää 62/192 32,3 % lapsista) ja neljännessä kontrollissa 7,1 (P < 0,001, kontrolli keskimäärin 281 päivää hoidon alusta, mukana enää 40/192 20,8 % lapsista). Haittavaikutusten sanottiin olleen vähäisiä, mutta niitä ei tarkemmin karakterisoitu «Hershey AD, Powers SW, Bentti AL ym. Effectiveness of amitriptyline in the prophylactic management of childhood headaches. Headache 2000;40:539-49 »2.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Sorge F, Barone P, Steardo L ym. Amitriptyline as a prophylactic for migraine in children. Acta Neurol (Napoli) 1982;4:362-7 »1: Avoin tutkimus, jossa kaikki saivat amitriptyliiniä. Poissuljetut potilaat olisi tullut ottaa mukaan analyysiin.

«Hershey AD, Powers SW, Bentti AL ym. Effectiveness of amitriptyline in the prophylactic management of childhood headaches. Headache 2000;40:539-49 »2: Avoin tutkimus, jossa kaikki saivat amitriptyliiniä. Päänsärkytyypit (migreeni, jännityspäänsärky, luokittelematon) on ilmoitettu vain kokonaispotilasmäärän mutta ei hoidettujen osalta. Suuri osa tutkittavista jäi pois seurannasta, syytä tähän ei ole ilmoitettu.

Kirjallisuutta

  1. Sorge F, Barone P, Steardo L ym. Amitriptyline as a prophylactic for migraine in children. Acta Neurol (Napoli) 1982;4:362-7 «PMID: 7158453»PubMed
  2. Hershey AD, Powers SW, Bentti AL ym. Effectiveness of amitriptyline in the prophylactic management of childhood headaches. Headache 2000;40:539-49 «PMID: 10940092»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko