Tulosta

Propranololi lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Heikki Rantala

Näytön aste: C

Propranololi saattaa vähentää migreenikohtauksia.

Ruotsissa vuosina 1972–73 tehdyssä tutkimuksessa «Ludvigsson J. Propranolol used in prophylaxis of migraine in children. Acta Neurol Scand 1974;50:109-15 »1 32 migreenipotilasta (ikä 7–16 vuotta) satunnaistettiin saamaan kaksoissokkoutetusti ensimmäiset 13 viikkoa joko propranololia tai lumetta ja seuraavat 13 viikkoa vaihtovuoroisesti lumetta tai propranololia. Propranololin maksimiannos oli 60 mg/vrk alle 35 kg painavilla ja 120 mg/vrk sitä painavimmilla kolmeen annokseen jaettuna. Vaste luokiteltiin erinomaiseksi, mikäli migreenikohtauksia ei ollut lainkaan ja hyväksi, mikäli päänsärkytiheys väheni alle kolmannekseen. 4 potilasta ei otettu mukaan lopulliseen arvioon, 3 ei ottanut lääkettä säännöllisesti tai ei pitänyt kirjanpitoa ja yhdeltä lääkitys lopetettiin umpisuolentulehdusleikkauksen takia. Propranololilla vaste oli hyvä tai erinomainen 82 %:lla (23/28) ja lumeella 14 %:lla (4/28). Propranololiryhmässä päänsärkyjä oli keskimäärin 3,1/12 viikkoa ja lumeryhmässä 9,3/12 viikkoa (P < 0,001). Keskimääräinen annos nuorilla lapsilla oli 3 mg/kg/vrk ja painavammilla 1,5 mg/kg/vrk. Kahdella lapsella oli propranololin aikana lieviä nukahtamisvaikeuksia. Muita haittavaikutuksia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa tutkimuksessa «Forsythe WI, Gillies D, Sills MA. Propanolol ('Inderal') in the treatment of childhood migraine. Dev Med Child Neurol 1984;26:737-41 »2 selvitettiin propranololin tehoa 53 lapsipotilaalla (ikä 9–15 vuotta) migreenin ehkäisyssä. Tutkimus oli jaettu 6 jaksoon: 1) kaikki saivat lumetta 4 viikkoa; 2) lapset satunnaistettiin kaksoissokkoutetusti saamaan joko propranolia 40 mg kahdesti vuorokaudessa tai lumetta kahdesti vuorokaudessa 6 viikon ajan; 3) tutkijoilla oli harkintansa mukaan mahdollisuus lisätä kolmas annos 2-vaiheen vuorokausiannokseen kolmasti päivässä 6 viikon ajaksi; 4) kaikki saivat lumetta 2 viikkoa; 5) 2-vaiheen lääkkeet vaihtovuoroisesti 6 viikon ajan; 6) annosten harkinnanvarainen nosto 6 viikoksi kuten vaiheessa 3. Lopulliseen arvioon ei otettu 14/53 (26 %) seuraavista syistä: 4:llä ikä oli sisäänottokriteereiden ulkopuolella, 8 ei noudattanut ohjeita ja 2 lopetti tutkimuksen kesken kuudennen jakson. Tutkijat ilmoittavat, että propranololin ja lumeen välille ei saatu eroa ja että propranololi näytti jopa pidentävän päänsäryn kestoa. Kuitenkaan eroja ei testattu mitenkään, vaan taulukoissa on annettu päänsärkyperiodien mediaanit kunakin tutkimusjaksona, ja kestot on ilmoitettu keskiarvoina. Taulukon mukaan 1. jaksossa päänsärkyperiodien mediaani oli 6,0; 3. jaksolla propranolia saaneilla 2,5 ja lumetta saaneilla 3,0. Molemmissa hoitoryhmissä 12 lapsella oli haittavaikutuksina lisääntynyttä ruokahalua, painonnousua, anoreksiaa, amenorrheaa, vatsakipuja, oksenteluja ja depressiota.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Ludvigsson J. Propranolol used in prophylaxis of migraine in children. Acta Neurol Scand 1974;50:109-15 »1: Satunnaistamisesta ei annettu mitään tietoja. Poissuljetut potilaat olisi tullut ottaa mukaan ja käsitellä hoitoryhmissään. Luottamusvälejä ei oltu laskettu.

«Forsythe WI, Gillies D, Sills MA. Propanolol ('Inderal') in the treatment of childhood migraine. Dev Med Child Neurol 1984;26:737-41 »2: Satunnaistamisesta ei annettu mitään tietoja. Poissuljetut potilaat olisi tullut ottaa mukaan ja käsitellä hoitoryhmissään. Potilaiden valinnasta ei anneta muita tietoja, kuin että heillä piti olla ainakin 1 migreenikohtaus kuukaudessa. Mitään testejä ei oltu tehty.

Kirjallisuutta

  1. Ludvigsson J. Propranolol used in prophylaxis of migraine in children. Acta Neurol Scand 1974;50:109-15 «PMID: 4839065»PubMed
  2. Forsythe WI, Gillies D, Sills MA. Propanolol ('Inderal') in the treatment of childhood migraine. Dev Med Child Neurol 1984;26:737-41 «PMID: 6519358»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko