Tulosta

Sumatriptaani lasten migreenikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: B

Sumatriptaaninenäsuihke ilmeisesti lievittää migreenikohtauksen oireita lapsilla ja nuorilla.

Saksalaisessa kaksoissokkoutetussa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa 14 lasta sai kahteen peräkkäiseen migreenikohtaukseen nenäsuihkeena sumatriptaania 20 mg nenäsuihkeena ja lumesuihketta «Ueberall MA, Wenzel D. Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children. Neurology 1999;52:1507-10 »1. Lasten ikä vaihteli kuudesta yhdeksään vuoteen. Päätepisteenä oli kivun vähenemä luokka-asteikolla kahdessa tunnissa. Sumatriptaanilla päätepisteen saavutti12 lasta ja lumelääkkeellä 6 lasta (p = 0,031). Vastaavasti oireettomiksi tuli sumatriptaanilla 9 lasta ja lumelääkkeellä 2 lasta (p = 0,016).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa monikeskustutkimukseen sumatriptaaninenäsuihkeella satunnaistettiin 653 iältään 12–17-vuotiasta lasta ja nuorta «Winner P, Rothner AD, Saper J ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents. Pediatrics 2000;106:989-97 »2. Heistä 510 osallistui tutkimukseen. Tässä yksiannostutkimuksessa käytettiin lumekontrolloitua rinnakkaista koejärjestelyä, jossa 118 lasta sai 20 mg sumatriptaania, 133 sai 10 mg sumatriptaania, 128 sai 5 mg sumatriptaania ja 131 sai lumehoidon. 41 % lapsista oli käyttänyt aiemmin jotakin triptaania, ja 15 % sai lääkehoitoa migreenin ehkäisyyn. Päätepisteenä oli kivun väheneminen neliluokkaisella asteikolla kahteen pienimpään luokkaan. Sen saavutti tunnissa 56 % 20 mg:lla sumatriptaania, 56 % 10 mg:lla, 47 % 5 mg:lla ja 41 % lumelääkkeellä (annoksilla 10 ja 20 mg p < 0,05). Vastaavasti kahdessa tunnissa päätepisteen saavutti 63 % (54–71 %) 20 mg:lla (ARR 10 %, -2–22 %, NNT 10, 5–46), 64 % 10 mg:lla, 66 % 5 mg:lla ja 53 % (44–61 %) lumelääkkeellä, (annoksella 5 mg p < 0,05). 36 % tuli täysin oireettomiksi kahdessa tunnissa 20 mg:lla sumatriptaania ja 25 % lumelääkkeellä (ARR 11 %, NNT 9,1, p < 0,05). Sumatriptaaninenäsuihkeen yleisin haittavaikutus oli paha maku nielussa. Vakavia haittavaikutuksia ei lääkettä saaneilla havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomessa hoidettiin 83:n iältään 8–17-vuotiaan lapsen kaksi migreenikohtausta sumatriptaaninenäsuihkeella ja lumelääkkeellä vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Ahonen K, Hämäläinen ML, Rantala H ym. Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial. Neurology 2004;62:883-7 »3. Sumatriptaaniannos oli 10 mg 20–39 kg painaville ja 20 mg 40 kg:n painoisille. Lääkkeiden tehon mittaamisessa käytettiin viisiluokkaista kipuasteikkoa, jossa merkittäväksi kliiniseksi vasteeksi katsottiin kivun väheneminen kahdella luokalla. Tämän saavutti ensimmäisen tunnin kuluessa sumatriptaanilla 51 % ja lumelääkkeellä 29 %; ARR 22 % (7–36 %), NNT 4,6 (2,8–14,0), (p = 0,014); kahdessa tunnissa sumatriptaanilla 65 % ja lumelääkkeellä 39 %; ARR 25 % (11–40 %), NNT 4,0 (2,5–9,4), (p = 0,003). Oireettomiksi tuli kahdessa tunnissa 31 % (sumatriptaani) ja 19 % (lumelääke) (p = 0,14). Yleisin haittavaikutus (29 %:lla) oli paha maku nielussa. Vakavia haittavaikutuksia ei havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa 738 iältään 12–17-vuotiasta lasta ja nuorta osallistui monikeskustutkimukseen, jossa käytettiin rinnakkaista lumekontrolloitua koejärjestelyä «Winner P, Rothner AD, Wooten JD ym. Sumatriptan nasal spray in adolescent migraineurs: a randomized, double-blind, placebo-controlled, acute study. Headache 2006;46:212-22 »4. 236 lasta sai 20 mg:n sumatriptaaninenäsuihkeen, 247 sai 5 mg:n sumatriptaaninenäsuihkeen ja 242 sai lumehoidon. Päätepisteenä oli kivun väheneminen neliluokkaisella asteikolla kahteen pienimpään luokkaan tunnissa ja pysyvä lieveneminen vuorokaudessa. Kipu väheni tunnissa 61 % 20 mg:lla sumatriptaania, 53 % 5 mg:lla ja 52 % lumelääkkeellä (p = ns); puolessa tunnissa 42 %, 34 % ja 33 % (20 mg vs lume p = 0,046) ja 2 tunnissa 68 %, 63 % ja 58 % (20 mg vs lume p = 0,025). Pysyvä kivun väheneminen havaittiin vuorokaudessa 41 %:lla (sumatriptaani 20 mg), 37 %:lla (sumatriptaani 5 mg) ja 32 %:lla (lumelääke). Tilastollisesti merkitsevää eroa sumatriptaanin ja lumelääkkeen välille ei saatu ensisijaisilla vastemuuttujilla. 20 mg:n sumatriptaaninenäsuihkeella tilastollisesti merkitsevä ero kivun lievenemisessä saatiin puolessa ja 2 tunnissa. Sumatriptaaninenäsuihkeen yleisin haittavaikutus oli paha maku nielussa (19–25 %). Vakavia haittavaikutuksia ei lääkettä saaneilla havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Ueberall MA, Wenzel D. Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children. Neurology 1999;52:1507-10 »1: Otoskoko on pieni.

Sumatriptaaninenäsuihke on tehokas lasten migreenin hoidossa, mutta tableteilla vastaavaa tehoa ei ole osoitettu. Parhaiten sumatriptaanisuihkeen teho on dokumentoitu 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla. Sumatriptaanitutkimuksissa, erityisesti rinnakkaisryhmätutkimuksissa, on ollut korkea lumevaste.

Kirjallisuutta

 1. Ueberall MA, Wenzel D. Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children. Neurology 1999;52:1507-10 «PMID: 10227648»PubMed
 2. Winner P, Rothner AD, Saper J ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents. Pediatrics 2000;106:989-97 «PMID: 11061765»PubMed
 3. Ahonen K, Hämäläinen ML, Rantala H ym. Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial. Neurology 2004;62:883-7 «PMID: 15037686»PubMed
 4. Winner P, Rothner AD, Wooten JD ym. Sumatriptan nasal spray in adolescent migraineurs: a randomized, double-blind, placebo-controlled, acute study. Headache 2006;46:212-22 «PMID: 16492230»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko