Tulosta

Parasetamoli lasten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
9.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: C

Parasetamoli saattaa olla tehokas lasten migreenikohtausten hoidossa.

88 iältään 4–15-vuotiasta lasta osallistui kolmivaiheiseen vaihtovuoroiseen, satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen «Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:10»1. Heitä pyydettiin hoitamaan kotona kolme migreenikohtausta mikstruuroilla, yksi parasetamolilla (15 mg/kg), yksi ibuprofeenilla (10 mg/kg) ja yksi lumelääkkeellä. Lääkkeiden tehon mittaamisessa käytettiin viisiluokkaista kipuasteikkoa, jolta merkittäväksi kliiniseksi vasteeksi katsottiin kivun väheneminen kahdella luokalla. Ibuprofeenin kokonaisteho oli parempi, vaikka parasetamolin vaikutus tuli näkyviin nopeammin. Parasetamolin teho ei enää juuri lisääntynyt ensimmäisen tunnin jälkeen. Yksi ibuprofeeniannos auttoi merkittävästi 68 % lapsista ja yksi parasetamoliannos 54 % lapsista kahdessa tunnissa, kun 37 %:lla kipu lievittyi lumelääkkeellä. Ibuprofeenilla OR migreenikivun lievittämisessä oli siten 2,86 (95 % luottamusväli 1,01–8,09). Parasetamolilla OR oli 1,97 (95 % luottamusväli 0,91–4,31). 40 tutkimuspotilaasta, jotka saivat ibuprofeenia ja joilla oli arviointiin riittävät päiväkirjamerkinnät, 24 (60 %) tuli oireettomiksi 2 tunnin seuranta-ajassa, OR 3,5 (95 % luottamusväli 1,03–11,92). 41 tutkimuspotilaasta, jotka saivat parasetamolia ja joilla oli riittävät päiväkirjamerkinnät, 16 (39 %) tuli oireettomiksi 2 tunnin seuranta-ajassa, OR 1,61 (95 % luottamusväli 0,63–4,17). Lumetta saaneista 43 potilaasta riittävin päiväkirjamerkinnöin 12 (28 %) toipui 2 tunnissa. Ero ibuprofeenin ja lumeen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ja arvioitiin kliinisesti merkitseväksi. Ero parasetamolin ja lumeen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä enää 2 tunnin kohdalla, vaikka se oli ollut sitä 1 tunnin kohdalla (OR 3,86, 1,37–10,97).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kirjallisuutta

  1. Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:103-7 «PMID: 9008503»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko