Tulosta

Biopalautehoito lasten jännityspäänsärkyjen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
26.4.2010
Tarja Pölkki ja Liisa Metsähonkala

Näytön aste: D

EMG-biopalautehoito yhdistettynä rentoutushoitoon saattaa ehkäistä lasten jännityspäänsärkyjä tehokkaammin kuin pelkkä rentoutushoito, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Yhdysvalloissa tehtyyn satunnaistettuun avoimeen tutkimukseen osallistui 35 jännityspäänsäryn diagnoosin (IHS-kriteerit, vähintään yksi päänsärky/vk) saanutta 11–15-vuotiasta lasta «Bussone G, Grazzi L, D'Amico D ym. Biofeedback-assisted relaxation training for young adolescents with tension-type headache: a controlled study. Cephalalgia 1998;18:463-7 »1. Heistä 30 osallistui kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin (5 jäi pois kontrolliryhmästä seurannan aikana). Hoitoryhmä sai EMG-biopalautehoitoa ja rentoutusta (n = 20, 10 tyttöä, 10 poikaa, keski-ikä 11.1 +/- 2.6 vuotta) ja kontrolliryhmä pelkästään rentoutusta ilman palautetta (n = 10, 5 tyttöä, 5 poikaa, keski-ikä 13 +/- 1.5 vuotta). Molempien ryhmien rentoutusharjoitukset kestivät yhteensä viisi viikkoa (kaksi kertaa/viikko), ja vaikutuksia seurattiin yhden vuoden ajan hoidon päättymisestä. Lasta ei kehotettu jatkamaan harjoituksia kotona. Arviointi perustui lasten päiväkirjamerkintöihin päänsäryn voimakkuudesta ja kestosta neljän viikon jaksoissa (PTI = Pain Total Index). Hoitoryhmän keskimääräinen PTI-arvo oli lähtötasossa 142.7 (SD 102.5), 6 kuukauden kohdalla 34.4 (SD 32.5) ja 12 kuukauden kohdalla 20.0 (SD 18.1). Kontrolliryhmän keskimääräinen PTI-arvo oli lähtötasossa 221.5 (SD 137.2), 6 kuukauden kohdalla 81.3 (SD 70.3) ja 12 kuukauden kohdalla 88.8 (SD 110.3). EMG-biopalautehoidon ja rentoutuksen yhdistelmä vähensi PTI-arvoja 6 (p = 0.001) ja 12 kuukauden (p = 0.02) seurannan ajankohtina enemmän verrattuna kontrollina toimineeseen rentoutushoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Pelkää rentoutusta saaneet lapset toimivat tutkimuksessa kontrolliryhmänä. Heistä viisi jäi pois seurannassa. Tämä saattaa vaikuttaa saatuihin tuloksiin ryhmien eroissa ja heikentää siten tulosten luotettavuutta. Lisäksi vaikka ero ryhmien välillä oli 6 ja 12 kuukauden seurannassa tilastollisesti merkitsevä, on tuloksen kliininen merkitys epäselvä.

Kirjallisuutta

  1. Bussone G, Grazzi L, D'Amico D ym. Biofeedback-assisted relaxation training for young adolescents with tension-type headache: a controlled study. Cephalalgia 1998;18:463-7 «PMID: 9793698»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko