Tulosta

Hypoksian ja hypotonian raja-arvot ja vaikutus ennusteeseen

Näytönastekatsaukset
16.12.2008
Tarja Randell

Näytön aste: B

PaO2 tavoite on > 10 kPa ja systolinen verenpaine > 90 mmHg tai keskipaine > 70 mmHg, jolloin aivovammapotilaan ennuste paranee.

Amerikkalaisessa systemoidussa katsauksessa «The Brain Trauma Foundation. The American Association of Neurological Surgeons. The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Resuscitation of blood pressure and oxygenation. J Neurotrauma 2000;»1 todetaan, että early postinjury episodes of hypotension or hypoxia greatly increase morbidity and mortality from severe head injury. At present, defining level of hypotension and hypoxia is unclear in these patients. However, ample class II evidence exists regarding hypotension, defined as a single observation of a systolic blood pressure of < 90/mmHg, or hypoxia, defined as apnea/cyanosis in the field or a PaO2 < 60 mmHg by arterial blood gas analysis, to warrant the formation of guidelines stating that these values must be avoided, if possible, or rapidly corrected in severe head injury patients. A significant proportion of adult TBI patients are discovered to be hypoxemic or hypotensive in the prehospital setting. Patients with severe head injury that are intubated in the prehospital setting appear to have better outcomes. Strong class II evidence suggests that raising the blood pressure in hypotensive, severe head injury patients improves outcome in proportion to the efficacy of the resuscitation.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä monikeskustutkimuksessa «Clifton GL, Miller ER, Choi SC ym. Fluid thresholds and outcome from severe brain injury. Crit Care Med 2002;30:739-45 »2 verrattiin hypotermian ja normotermian vaikutuksia aivovammapotilaiden selviytymiseen. Samalla tutkittiin kallosisäisen paineen, keskiverenpaineen, aivojen perfuusiopaineen ja nesteytyksen vaikutuksia. Potilaiden yleishoidossa noudatettiin Eur J Emerg Med 1996; 3:109–127 annettuja suosituksia. Tutkimusryhmien välillä ei ollut eroja mainittujen muuttujien vaikutuksissa selviytymiseen. Keskiverenpaineen lasku alle 70 mmHg oli yhteydessä huonoon selviytymiseen (OR 1.04, 95 % luottamusväli 0.58–1.85).

Kirjoittajien johtopäätös oli, että verenpaineen lasku alle 70 mmHg saattaa huonontaa aivovammapotilaan ennustetta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. The Brain Trauma Foundation. The American Association of Neurological Surgeons. The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Resuscitation of blood pressure and oxygenation. J Neurotrauma 2000;17:471-8 «PMID: 10937889»PubMed
  2. Clifton GL, Miller ER, Choi SC ym. Fluid thresholds and outcome from severe brain injury. Crit Care Med 2002;30:739-45 «PMID: 11940738»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko