Tulosta

Kalloröntgentutkimuksen merkitys aivovamman diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
9.5.2003
Työryhmä

Näytön aste: D

Kalloröntgentutkimuksesta ei ole hyötyä arvioitaessa hoidon tarvetta akuutissa aivovammassa.

Aivovamman akuutissa vaiheessa tulisi tehdä aivojen magneettikuvaus suositustekstin taulukossa luetelluissa tilanteissa.

Magneettikuvauksen käyttöä aivovamman akuutin vaiheen kuvantamisessa on tutkittu vasta varsin vähän. On kuitenkin selkeästi osoitettu, että magneettikuvauksella voidaan todeta monia TT-tutkimuksessa näkymättömiä muutoksia «Fiser SM, Johnson SB, Fortune JB. Resource utilization in traumatic brain injury: the role of magnetic resonance imaging. Am Surg 1998;64:1088–93»1, «Bagley LJ. Imaging of neurological emergencies: trauma, hemorrhage and infarction. Semin Roentgenol 1999;34:144–59»2, «Firsching R, Woishneck D, Diedrich M ym. Early magnetic resonance imaging of brainstem lesions after severe head injury. J Neurosurg 1998;89:707–12»3, «Campbell BG, Zimmerman RD. Emergency magnetic resonance of the brain. Top Magn Reson Imaging 1998;9:208–27»4, «Yokota H, Kurokawa A, Otsuka T, Kobayashi S, Nakazawa S. Significance of magnetic resonance imaging in acute head injury. J Trauma 1991;31:351–7»5, «Hadley DM, Teasdale GM, Jenkins A ym. Magnetic resonance imaging in acute head injury. Clin Radiol 1988;39:131–9»6, «Fumeya H, Ito K, Yamagiwa O ym. Analysis of MRI and SPECT in patients with acute head injury. Acta Neurochir 1990;51(Suppl):283–5»7. Magneettikuvauksen on myös todettu olevan paremmin yhteydessä vamman ennusteeseen kuin TT-kuvauksen «Paterakis K, Karantanas AH, Komnos A, Volikas Z. Outcome of patients with diffuse axonal injury: the significance and prognostic value of MRI in the acute phase. J Trauma 2000;49:1071–5»8, «Levin HS, Amparo E, Eisenberg HM ym. Magnetic resonance imaging and computerized tomography in relation to the neurobehavioral sequelae of mild and moderate head injuries. J Neurosurg 1987;66:706̵»9. Ennusteen arviointi akuutissa vaiheessa on tärkeää, jotta osataan tunnistaa ne potilaat, jotka vaativat normaalia huolellisempaa seurantaa ja joilla pitkäaikaisten jälkioireiden todennäköisyys on kohonnut. Alkuvaiheen vammaa kuvaavat objektiiviset löydökset voivat usein olla ratkaisevia myös arvioitaessa jälkioireiston syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Taulukon suositus perustuu sekä tutkimuslöydöksiin akuutin vamman magneettikuvauksista että työryhmän kliiniseen kokemukseen tilanteista, joissa diagnoosin tarkentaminen ja kudosvaurioiden todentaminen on tarpeellista yli normaalin diagnostiikan. Varsinaista tieteellistä näyttöä yksityiskohtaisista kuvausindikaatioista ei toistaiseksi ole olemassa.

Kirjallisuutta

  1. Fiser SM, Johnson SB, Fortune JB. Resource utilization in traumatic brain injury: the role of magnetic resonance imaging. Am Surg 1998;64:1088–93
  2. Bagley LJ. Imaging of neurological emergencies: trauma, hemorrhage and infarction. Semin Roentgenol 1999;34:144–59
  3. Firsching R, Woishneck D, Diedrich M ym. Early magnetic resonance imaging of brainstem lesions after severe head injury. J Neurosurg 1998;89:707–12
  4. Campbell BG, Zimmerman RD. Emergency magnetic resonance of the brain. Top Magn Reson Imaging 1998;9:208–27
  5. Yokota H, Kurokawa A, Otsuka T, Kobayashi S, Nakazawa S. Significance of magnetic resonance imaging in acute head injury. J Trauma 1991;31:351–7
  6. Hadley DM, Teasdale GM, Jenkins A ym. Magnetic resonance imaging in acute head injury. Clin Radiol 1988;39:131–9
  7. Fumeya H, Ito K, Yamagiwa O ym. Analysis of MRI and SPECT in patients with acute head injury. Acta Neurochir 1990;51(Suppl):283–5
  8. Paterakis K, Karantanas AH, Komnos A, Volikas Z. Outcome of patients with diffuse axonal injury: the significance and prognostic value of MRI in the acute phase. J Trauma 2000;49:1071–5
  9. Levin HS, Amparo E, Eisenberg HM ym. Magnetic resonance imaging and computerized tomography in relation to the neurobehavioral sequelae of mild and moderate head injuries. J Neurosurg 1987;66:706–13
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko