Tulosta

Muun hoitohenkilökunnan kuin lääkärin antama vieroitusohjaus

Näytönastekatsaukset
2.12.2011
Klas Winell ja Paula Kauppi

Näytön aste: A

Myös sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten yksin antama vieroitusohjaus on tehokasta.

Cochrane-katsaukseen «Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD001188 »1, «»1 hyväksyttiin 42 tutkimusta. Niistä 31 vertasi hoitajan interventiota kontrolliin tai tavalliseen hoitoon.

Intervention todettiin merkittävästi lisäävän tupakoinnin lopettamista RR 1.28 (95 % LV 1.18–1.38). Vähemmän intensiiviset interventiot eivät vaikuttaneet yhtä tehokkailta, RR 1.27 (95 % LV 0.99–1.62). Vaikutti myös siltä, että onnistuminen sairaalassa oli parempaa kuin avohoidossa. Yhdeksän tutkimusta, joissa hoitaja käytti lisäksi muita keinoja vieroitukseen, eivät osoittaneet edellistä parempia tuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sairaanhoitajien lyhyen intervention on todettu olevan tuloksekasta (OR 1.43; 95 %:n luottamusväli CI 1.24–1.66) niin sairaalaosastoilla kuin avohoidossakin «Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD001188 »1, «»1. Cochrane-katsauksessa 16 tutkimuksen meta-analyysissä «Stead LF, Perera R, Lancaster T. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002850 »2, «»2 todettiin myös sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen (muun kuin lääkärin) antaman puhelinohjauksen olevan tehokasta (OR 1.50, CI 1.29–1.73). Myös pidempiaikaisten sairaanhoitohenkilöstön antamien ehkäisyohjelmien on samoissa tutkimuksessa todettu olevan tuloksellisia. Henkilökohtaisen ja ryhmässä annettavan tuen välillä ei ole todettu eroja.

Raskaana olevien on todettu hyötyvän erityisesti silloin, kun tukeen liitetään kirjallisia itsehoito-ohjeita «Lumley J, Oliver SS, Chamberlain C ym. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD001055 »3, «»3, «Melvin CL, Dolan-Mullen P, Windsor RA ym. Recommended cessation counselling for pregnant women who smoke: a review of the evidence. Tob Control 2000;9 Suppl 3:III80-4 »4. Toisaalta, jos kätilö antaa vastaavan ohjeistuksen rutiinikäynnin yhteydessä, se ei ole tehoavaa «Hajek P, West R, Lee A ym. Randomized controlled trial of a midwife-delivered brief smoking cessation intervention in pregnancy. Addiction 2001;96:485-94 »5.

Diabeteshoitajien kahdessa sairaalassa ja 15 terveysasemalla toteuttama vieroitus osoittautui tehokkaaksi. Kuuden kuukauden tulos poolauksen jälkeen interventiotyhmissä oli 17 % ja kontrolliryhmässä 2.3 % «Canga N, De Irala J, Vara E ym. Intervention study for smoking cessation in diabetic patients: a randomized controlled trial in both clinical and primary care settings. Diabetes Care 2000;23:1455-60 »6.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus 1

Kirjallisuutta

  1. Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD001188 «PMID: 18253987»PubMed
  2. Stead LF, Perera R, Lancaster T. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002850 «PMID: 16855992»PubMed
  3. Lumley J, Oliver SS, Chamberlain C ym. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD001055 «PMID: 15495004»PubMed
  4. Melvin CL, Dolan-Mullen P, Windsor RA ym. Recommended cessation counselling for pregnant women who smoke: a review of the evidence. Tob Control 2000;9 Suppl 3:III80-4 «PMID: 10982917»PubMed
  5. Hajek P, West R, Lee A ym. Randomized controlled trial of a midwife-delivered brief smoking cessation intervention in pregnancy. Addiction 2001;96:485-94 «PMID: 11255587»PubMed
  6. Canga N, De Irala J, Vara E ym. Intervention study for smoking cessation in diabetic patients: a randomized controlled trial in both clinical and primary care settings. Diabetes Care 2000;23:1455-60 «PMID: 11023136»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko