Tulosta

Nitraatin käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
29.4.2014
Heikki Miettinen

Näytön aste: C

Nitraatilla hillitään rintakipua sekä akuuttia iskemiaa, mutta sen ennustetta parantavasta vaikutuksesta ei ole näyttöä.

Nitraatti on peruslääke, millä hillitään akuuttia rintakipua sekä iskemiaa. Se vähentää sydämen kuormitusta alentamalla perifeeristä vastusta ja verenpainetta. Nitraatit parantavat valtimoverenkiertoa sekä lisäävät sepelvaltimon uudissuonten virtausta. Niillä on havaittu olevan myös verihiutaleiden aggregaatiota estävä vaikutus. Huolimatta näistä hemodynaamisesti edullisista vaikutuksista nitraattihoidon ei ole kuitenkaan osoitettu parantavan ennustetta sepelvaltimotautikohtauksessa. Nitraatista ei ole tehty kontrolloituja lumelääkevertailuja sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä, joten tutkimusnäyttö pohjautuu epäsuorasti sydäninfarktitutkimuksiin.

ISIS-4-tutkimuksessa «ISIS-4: a randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth »1 akuutin sydäninfarktin jälkeen ennuste ei eronnut peroraalista mononitraattia ja lumehoitoa saaneiden välillä. Vastaavasti GISSI-3-tutkimuksessa «GISSI-3: effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Gruppo Italiano per lo Studio del»2 akuutin infarktin yhteydessä aloitettu vuorokauden mittainen nitroinfuusio ja sen jälkeen aloitettu nitrolaastari eivät parantaneet potilaiden ennustetta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 1

Kirjallisuutta

  1. ISIS-4: a randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1995;345:669-85 «PMID: 7661937»PubMed
  2. GISSI-3: effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'infarto Miocardico. Lancet 1994;343:1115-22 «PMID: 7910229»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko