Tulosta

Ulkusvuodon endoskooppinen hoito

Näytönastekatsaukset
1.1.2000
Työryhmä

Näytön aste: A

Ulkusvuodon endoskooppinen hoito parantaa potilaan ennustetta.

Endoskooppinen hemostaasi joko injektiomenetelmin tai koaguloimalla bipolaarisella elektrodilla tai lämpökuumentimella vähentää merkitsevästi uusintavuotoja, leikkaushoidon tarvetta ja kuolleisuutta «Cook DJ, Guyatt GH, Salena BJ, Laine L. Endoscopic therapy for acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage:a meta-analysis. Gastroenterology 1992;102:139-48»1.

Adrenaliini-injektio yhdistettynä lämpökäsittelyyn on parempi kuin pelkkä adrenaliini-injektio. Potilaat, joilla todettiin aktiivisesti vuotava ulkus 24 tunnin kuluessa sairaalaan joutumisesta tehdyssä endoskopiassa, randomoitiin pelkän endoskooppisen adrenaliini-injektion (n = 136) saavaan ryhmään ja ryhmään, jonka ulkus tämän lisäksi käsiteltiin lämpökuumentimella «Chung SSC, Lau JYW, Sung JJY, ym. Randomized comparison between adrenaline injection alone and adrenaline injection plus heat probe treatment for active bleeding ulcers. BMJ 1997;314:1307-11»2. Endoskopian aikainen hemostaasi saavutettiin 131/134 potilaalla (98 %) adrenaliini-injektiolla ja 135/136 potilaalla (99 %) kombinaatiohoidolla. Hoidon tulos ei eronnut merkitsevästi kun mittarina käytettiin uusintavuotoa (12 vs. 5), leikkaukseen joutumista (14 vs. 8) tai sairaalakuolleisuutta (7 vs. 8). Alaryhmäanalyysissä potilaat, joilla oli suihkuttava vuoto 8/27 (29 %; 95 % luottamusväli 14.5-50.3 %) pelkän adrenaliini-injektion saaneista joutui päivystysleikkaukseen, kun vastaava luku kombinaatiohoidossa oli 2/31 (6.5 %; 95 % luottamusväli 1.1 - 22.9 %) Suhteellinen riski oli pienempi kombinaatiohoidossa (0.17; 0.03 - 0.87). Myös sairaalahoitoaika oli kombinaatiohoidossa lyhyempi (4 vs. 6 päivää, P=0.01).

Toisessa tutkimuksessa «Lin H-J, Tseng G-Y, Perng C-L, Lee F-Y, Chang F-Y, Lee S-D. Comparison of adrenaline injection and bipolar electrocoagulation for the arrest of peptic ulcer bleeding. Gut 1999;44:715-9»3 96 potilasta, joilla oli aktiivinen ulkusvuoto tai näkyvä suoni satunnaistettiin saamaan joko adrenaliini-injektiot, bipolaarisen koagulaatiohoidon tai molempien yhdistelmän (n=32 kussakin ryhmässä). Uusintavuotoja esiintyi adrenaliiniryhmässä 11 (p=0.01), koagulaatiohoitoryhmässä 9 (p=0.04) ja yhdistelmähoitoryhmässä 2. Yhdistelmähoitoryhmässä potilaiden verentarve oli myös merkitsevästi vähäisempi kuin muissa ryhmissä.

Adrenaliini laimennoksella 1:10 000 saattaa aiheuttaa systeemisiä oireita kuten takykardiaa ja hypertensiota, jos ainetta joudutaan injisoimaan paljon «Sung JY, Chung SCS, Low JM, ym. Systemic absorption of epinephrine after endoscopic submucosal injection in patients with bleeding peptic ulcers. Gastrointest Endosc 1993;39:20-2»4. Koska paikkaa kohti injisoidaan 0.5 - 3 ml voi kokonaisannos nousta ad 20 - 30 ml. Turvallisempi laimennus olisi 1:20 000 tai vanhuksilla ja vaikeaa sydänsairautta potevilla 1:40 000.

Ulkuksen päällä oleva endoskooppista diagnoosia estävä hyytymä kannattaa poistaa. Muuten ei tiedä onko kyseessä pelkkä ulkuksen päällä oleva hyytymä vaiko vuotamaton näkyvä suonen pää. Sen voi tehdä turvallisesti huuhtelemalla tai slingalla hirttämällä, kun on ensin injisoinut adrealiinia hyytymän alle. Jos alta paljastuu näkyvä suonen pää se on hoidettava «Bleau BL, Gostout CJ, Shaw MJ, ym. Final results:Rebleeding from peptic ulcers associated with adherent clots:a prospective randomized controlled study comparing endoscopic therapy with medical therap»5, «Jensen DM, Kovacs TOG, Jutabha R, ym. Initial results of a multicenter, randomized controlled trial of medical versus combination endoscopic therapy for prevention of recurrent severe ulcer hemorrhage»6. Ilman endoskooppista hoitoa uusintavuodon riski oli 35 %, endoskooppisesti hoidetussa ryhmässä 5 % «Jensen DM, Kovacs TOG, Jutabha R, ym. Initial results of a multicenter, randomized controlled trial of medical versus combination endoscopic therapy for prevention of recurrent severe ulcer hemorrhage»6.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ö-POISTETTU-Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystys (gastroskopia) 1

Kirjallisuutta

  1. Cook DJ, Guyatt GH, Salena BJ, Laine L. Endoscopic therapy for acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage:a meta-analysis. Gastroenterology 1992;102:139-48
  2. Chung SSC, Lau JYW, Sung JJY, ym. Randomized comparison between adrenaline injection alone and adrenaline injection plus heat probe treatment for active bleeding ulcers. BMJ 1997;314:1307-11
  3. Lin H-J, Tseng G-Y, Perng C-L, Lee F-Y, Chang F-Y, Lee S-D. Comparison of adrenaline injection and bipolar electrocoagulation for the arrest of peptic ulcer bleeding. Gut 1999;44:715-9
  4. Sung JY, Chung SCS, Low JM, ym. Systemic absorption of epinephrine after endoscopic submucosal injection in patients with bleeding peptic ulcers. Gastrointest Endosc 1993;39:20-2
  5. Bleau BL, Gostout CJ, Shaw MJ, ym. Final results:Rebleeding from peptic ulcers associated with adherent clots:a prospective randomized controlled study comparing endoscopic therapy with medical therapy. Gastrointest Endosc 1997;45:AB87, abstract 251
  6. Jensen DM, Kovacs TOG, Jutabha R, ym. Initial results of a multicenter, randomized controlled trial of medical versus combination endoscopic therapy for prevention of recurrent severe ulcer hemorrhage from non-bleeding adherent clots. Gastrointest Endosc 1996;43:352, abstract 245
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko