Tulosta

Työkyvyttömyyden keston vaikutus työhön paluuseen

Näytönastekatsaukset
15.5.2008
Timo Pohjolainen ja Antti Malmivaara

Näytön aste: B

Perusteellisella työkykyarvion sisältävällä tutkimuksella voidaan ilmeisesti vähentää sairauslomia. Sairauspoissalon pidentyminen lisää pitkäkestoisen työkyvyttömyyden riskiä.

Norjalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Indahl A, Velund L, Reikeraas O. Good prognosis for low back pain when left untampered. A randomised clinical trial. Spine 1995;20:473-7»1 kahdeksan viikkoa sairauslomalla olleista vertailuryhmään kuuluvista potilaista (n=512) 60 % oli vielä poissa työstä vuoden seurannassa. Interventioryhmän 463 potilaasta, joille tehtiin perusteellinen diagnostinen ja työkykyarvio, noin 30 % oli työkyvyttömiä vuoden kuluttua.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomessa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P, Pohjolainen T, Roine R, Hurri H. Outcome determinants of subacute low back pain. Spine 2003;28:2634-40»2 yhteensä 164 pitkittyvää selkäkipua potevaa henkilöä arvottiin kolmeen ryhmään. Ryhmällä A (n=56) oli mini-interventio, jossa oli lääkärin ja fysioterapeutin yksityiskohtainen ja huolellinen tutkimus sekä sen jälkeen potilaalle annettiin suositukset ja ohjaus. Ryhmällä B (n=51) oli em. mini-interventio ja työpaikkakäynti ja ryhmällä C (n=57) normaalisti toteutettu terveydenhuollon hoito. Kipu, koettu haitta, elämänlaatu, tyytyväisyys hoitoon, sairauslomapäivien lukumäärä, terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset olivat tulosmittareina. 12 kuukauden seuranta-aikana tutkimusryhmien potilaiden sairausloman pitkittymistä ennusti tutkimuksen alkuvaiheen sairausloman pituus ja työn tyyppi, mutta ei kipu, koettu haitta tai työtyytyväisyys.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Indahl A, Velund L, Reikeraas O. Good prognosis for low back pain when left untampered. A randomised clinical trial. Spine 1995;20:473-7
  2. Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P, Pohjolainen T, Roine R, Hurri H. Outcome determinants of subacute low back pain. Spine 2003;28:2634-40
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko