Tulosta

Proteiinipitoisuuden merkitys laihdutusruokavaliossa

Näytönastekatsaukset
23.11.2010
Paula Hakala

Näytön aste: B

Ruokavalion riittävä proteiinimäärä (60–120 g/vrk tai noin 1 g/painokilo) ilmeisesti helpottaa ruokavalion noudattamista ja edistää laihtumista, koska proteiini pitää hyvin yllä kylläisyyden tunnetta, säästää lihaskudosta ja lisää jonkin verran energiankulutusta.

Australiassa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa «Clifton PM, Keogh JB, Noakes M. Long-term effects of a high-protein weight-loss diet. Am J Clin Nutr 2008;87:23-9 »1 verrattiin runsasproteiinisen ja runsashiilihydraattisen ruokavalion vaikutusta laihtumiseen, painon hallintaan ja teveydentilan mittareihin 64 viikon aikana. Tutkittavat (n=79 naista, ikä 49 v, BMI 32.8 kg/m2) osallistuivat aluksi intensiiviseen laihdutusohjelmaan (kesto 12 viikkoa), jota seurasi 52 viikon mittainen seurantajakso. Tutkittavat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen neuvottiin noudattamaan runsaasti proteiinia (34 E%) sisältävää ruokavaliota (HP-ryhmä = high protein diet) ja toinen runsaasti hiilihydraatteja (64 E%) sisältävää ruokavaliota (HC-ryhmä = high carbohydrate diet). Molemmat ruokavaliot olivat vähärasvaisia (rasvaa 20 E%, tyydyttynyttä rasvaa < 10 E%) ja niiden energiamäärä oli yhtä suuri (5600 kJ = noin 1300 kcalvrk). Alussa 12 viikon ajan tutkittavat saivat ravitsemusterapeutin yksilöllistä ohjausta 4 viikon välein ja seurantavuoden aikana 4 kertaa 3 kuukauden välein.

Ryhmien laihtumistuloksessa ei ollut eroa (HP-ryhmä 4.6 ± 5.5 kg vs. HC-ryhmä 4.4 ± 6.1 kg). Tutkittujen raportoima (3 vrk:n ruokapäiväkirja) proteiinin saanti selitti kuitenkin 10–15 % painon muutoksen varianssista. Lisäksi proteiinin saannin suhteen ylimpään tertiiliin kuuluneilla (proteiinia 88 g/vrk) painon lasku oli suurempi (6.5 kg) kuin kahteen alimpaan tertiiliin kuuluneilla (3.4. kg). Veren rasva-arvot, glukoosi, insuliini, CRP ja homokysteiini muuttuivat suotuisaan suuntaan samalla tavoin molemmissa ryhmissä, HDL-kolesteroli nousi keskimäärin 20 % (ei eroa ryhmien välillä). Seerumin B12-vitamiinipitoisuus oli suurempi RPR-ryhmässä, mutta folaattipitoisuuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Dieetit toteutuvat huonosti, sillä energiansaanti saanti nousi seurannan aikana molemmissa ryhmissä noin 24 %:lla. Lisäksi HP-ryhmässä proteiinin saanti väheni ollen tutkimuksen lopussa keskimäärin 95 g (23 E%), jolloin ruokavalioiden proteiinipitoisuudessa oli eroa enää 3.6 %. Lisäksi HP-ryhmän hiilihydraattien saanti nousi lähes yhtä suureksi kuin HC-ryhmässä.

Katsausartikkeliin «Brehm BJ, D'Alessio DA. Benefits of high-protein weight loss diets: enough evidence for practice? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15:416-21 »2 on koottu tutkimusnäyttö runsaasti proteiinia sisältävän ruokavalion (HP = high protein diet) hyödyllisistä vaikutuksista painoon, terveydentilan mittareihin, energiankulutukseen ja kylläisyyteen sekä myös mahdollisista haittavaikutuksista. Artikkelin mukaan on luotettavien (satunnaistettujen ja kontrolloitujen) tutkimusten antamaa näyttöä 12 kuukauden seurantaan saakka siitä, että HP-dieetti auttaa laihtumisessa ja painohallinnassa, mihin vaikuttavat osaltaan proteiinin energiankulutusta lisäävä ja kylläisyyden tunnetta lisäävä vaikutus. Lisäksi HP-dieetillä on suotuisa vaikutus lihaskudoksen säilymiseen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Nämä vaikutukset saattavat olla jopa suurempia kuin vähemmän proteiinia sisältävien ruokavalioiden vaikutukset. Sen sijaan tutkimusnäyttö HP-dieetin vaikutuksista glukoosiaineenvaihduntaan ja turvallisuudesta pitkäaikaisesti noudatettuna on vielä puutteellista.

Tulosten perusteella tutkijat päätyvät siihen, että ylipainoisille kannattaa suositella nykyisiin ravintosuosituksiin perustuvaa, ravintosisällöltään hyvää ruokavaliota. Sen proteiinipitoisuutta voi kohtuullisesti suurentaa ja vastaavasti rasva- (erityisesti tyydyttynyt rasva) sekä hiilihydraattipitoisuutta jonkin verran pienentää ottaen yksilöllisesti huomioon ylipainoisten terveydentilan sekä ruokamieltymykset.

Katsausartikkelissa «Westerterp-Plantenga MS, Nieuwenhuizen A, Tomé D ym. Dietary protein, weight loss, and weight maintenance. Annu Rev Nutr 2009;29:21-41 »3 käsitellään laaja-alaisesti proteiinin merkityksestä laihduttamisessa ja painon hallinnassa. Tarkastelun kohteina ovat mm. proteiinin vaikutus kylläisyyteen, termogeneesiin ja kehon koostumukseen sekä proteiinin mahdolliset vaikutusmekanismit. Katsauksen havainnot eivät poikkea aiemmin tehdyssä katsauksessa «Brehm BJ, D'Alessio DA. Benefits of high-protein weight loss diets: enough evidence for practice? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15:416-21 »2 esitetystä tutkimusnäytöstä.

Proteiinin vaikutusta painoon ja terveyteen selvittävän katsausartikkelin «Eisenstein J, Roberts SB, Dallal G ym. High-protein weight-loss diets: are they safe and do they work? A review of the experimental and epidemiologic data. Nutr Rev 2002;60:189-200 »4 mukaan proteiinin korvaaminen ruokavaliossa osittain hiilihydraateilla voi helpottaa painonhallintaa. Lyhytaikaisissa tutkimuksissa on näyttöä siitä, että proteiinipitoinen ruoka pitää yllä kylläisyyden tunnetta ja nälän tunteet loitolla kauemmin kuin rasva- ja hiilihydraattipitoinen ruoka, mikä voi vaikuttaa syömistä ja energian saantia vähentävästi. Lisäksi proteiinin sisältämästä energiasta kuluu aineenvaihduntaan noin 20 %, kun vastaava osuus hiilihydraateilla on noin 10 % ja rasvoilla noin 5 %. Saman katsauksen mukaan on myös viitteitä siitä, että hyvin runsaalla proteiinin saannilla (2–3-kertainen määrä suositukseen verrattuna), voi olla kielteisiä vaikutuksia mm. luuston aineenvaihduntaan sekä munuaisten toiminaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Hyvä katsaus.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Clifton PM, Keogh JB, Noakes M. Long-term effects of a high-protein weight-loss diet. Am J Clin Nutr 2008;87:23-9 «PMID: 18175733»PubMed
  2. Brehm BJ, D'Alessio DA. Benefits of high-protein weight loss diets: enough evidence for practice? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15:416-21 «PMID: 18769212»PubMed
  3. Westerterp-Plantenga MS, Nieuwenhuizen A, Tomé D ym. Dietary protein, weight loss, and weight maintenance. Annu Rev Nutr 2009;29:21-41 «PMID: 19400750»PubMed
  4. Eisenstein J, Roberts SB, Dallal G ym. High-protein weight-loss diets: are they safe and do they work? A review of the experimental and epidemiologic data. Nutr Rev 2002;60:189-200 «PMID: 12144197»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko