Tulosta

Sähköhoidon käyttö skitsofreniassa

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Sami Pirkola

Näytön aste: A

Sähköhoidosta on skitsofreniassa hyötyä lyhyellä aikavälillä, mutta teho on psykoosilääkkeitä heikompi.

Katsaukseen «Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000076 »1, «»1 sisällytettiin laajan konehaun jälkeen 26 satunnaistettua tutkimusta, joissa sähköhoidon (ECT) tehoa skitsofreniassa verrattiin lumehoitoon, lääkehoitoon ja psykososiaalisiin hoitoihin.

Sähköhoidon vaikuttavuus on meta-analyysin mukaan lyhyellä aikavälillä lumetta parempi (kliinisen yleistilan paraneminen: RR 0,76; 95 % luottamusväli 0,59–0,98; NNT 6; 95 % luottamusväli 4–12), mutta on psykoosilääkityksen tehoa heikompi (RR 2,18; 95 % luottamusväli 1,31–3,63). Näyttöä lyhyen aikavälin hyödyn säilymisestä pidemmällä aikavälillä ei ole.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

On esitetty, että ECT-hoidolla olisi tehoa varsinkin skitsofreniassa, jossa on affektiivisia tai katatoonisia oireita. ECT-hoitoa annetaan yhtä monta kertaa kuin masennuspotilaita hoidettaessa eli jopa 12 kertaa «Braga RJ, Petrides G. The combined use of electroconvulsive therapy and antipsychotics in patients with schizophrenia. J ECT 2005;21:75-83 »2.

Tutkimuskirjallisuudessa löytyy tapausselostuksia ja retrospektiivisiä evaluaatioita, mutta uudempia laadukkaita ja soveltuvia RCT-tason tutkimuksia ECT:n vaikuttavuudesta skitsofreniaan ei juuri löydy «Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modified electroconvulsive therapy combined with clozapine in patients with treatment-refractory schizophrenia. Chinese Mental Health J 2010;24:440-4 »3.

Bifrontaalista ja bitemporaalista ECT:tä vertailevassa RCT:ssä 122 sähköhoitoon ohjattua skitsofreniapotilasta satunnaistettiin ryhmiin BFECT (N = 62) ja BTECT (N = 60). Kahden viikon jakson jälkeen BTECT-ryhmästä suurempi osuus oli respondoinut (63 % vs. 13,2 % OR = 20,8; 95 % luottamusväli 3,61–34,33, BPRS 40 % vähenemäkriteerillä mitattuna. Vaste oli myös tullut nopeammin BFECT-ryhmässä «Phutane VH, Thirthalli J, Muralidharan K ym. Double-blind randomized controlled study showing symptomatic and cognitive superiority of bifrontal over bitemporal electrode placement during electroconvu»4.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000076 «PMID: 15846598»PubMed
  2. Braga RJ, Petrides G. The combined use of electroconvulsive therapy and antipsychotics in patients with schizophrenia. J ECT 2005;21:75-83 «PMID: 15905747»PubMed
  3. Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modified electroconvulsive therapy combined with clozapine in patients with treatment-refractory schizophrenia. Chinese Mental Health J 2010;24:440-4
  4. Phutane VH, Thirthalli J, Muralidharan K ym. Double-blind randomized controlled study showing symptomatic and cognitive superiority of bifrontal over bitemporal electrode placement during electroconvulsive therapy for schizophrenia. Brain Stimul 2012;Apr 23. [Epub ahead of print]; «PMID: 22560048»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko