Tulosta

Posttraumaattisen syringomyelian operatiivinen hoito

Näytönastekatsaukset
8.11.2012
Antti Ronkainen ja Eija Ahoniemi

Näytön aste: D

Posttraumaattisen syringomyeliapotilaan kipu saattaa lievittyä ja lihasvoima ja tunto parantua sunttioperaatiolla. Toisaalta leikkaukseen liittyy komplikaatioita. Luotettava tutkimustieto puuttuu.

Leikkaushoidon tavoitteena on kystien kanavointi ja dekompressio. Kontrolloituja hoitotutkimuksia ei ole julkaistu.

Retrospektiivisessä analyysissä «Falci SP, Lammertse DP, Best L ym. Surgical treatment of posttraumatic cystic and tethered spinal cords. J Spinal Cord Med 1999;22:173-81 »1 oli 70 syringomyelian takia operatiivisesti hoidettua selkäydinvammaista potilasta. Yhden vuoden jälkiseurannassa analysoitiin 59 potilaan tilanne. Toipumista voitiin todeta erityisesti ryhmässä, jotka hoidettiin leikkauksella ensi kertaa. Heitä oli 34 potilasta. Siinä ryhmässä toiminnallista paranemista tapahtui 64 %:lla, spastisuuden lievenemistä 62 %:lla ja neurogeenisen kivun lievenemistä 56 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Puutteena retrospektiivinen aineisto ilman kontrolliryhmää.

53 progressiivisesti oireilevaa posttraumaattista syringomyeliapotilasta hoidettiin operatiivisesti «Lee TT, Alameda GJ, Camilo E ym. Surgical treatment of post-traumatic myelopathy associated with syringomyelia. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:S119-27 »2. 45 potilaan tilanne arvioitiin retrospektiivisesti keskimäärin 22.5 kuukauden kuluttua. Tutkimukseen osallistui 30 miestä ja 15 naista, keski-ikä oli 46 vuotta. Heidät jaettiin 3 ryhmään eri leikkaustapojen osalta. 1 ryhmä leikattiin käyttäen vain untethering-leikkausmenetelmää, 2. ryhmäläiset leikattiin käyttämällä sunttia ja 3. ryhmä leikattiin molemmilla tekniikoilla. MRI-tutkimuksella seurattiin syringomyelian kokoa leikkauksen jälkeen, kliinisiä oireita ja mahdollisia komplikaatioita.

Eri leikkausmenetelmillä hoidettujen potilaiden oireissa ei todettu selkeitä eroja. Untethering-ryhmässä yhden potilaan hoito epäonnistui ja kahdelle tuli komplikaatio, 60 %:lla potilaista lihasvoimat paranivat ja 58:lla spastisuus lievittyi. Sunttiryhmässä 60 % potilaista saavutti paremman kävelykyvyn, 57 %:lla parani tunto ja 54 %:lla lihasvoimat. Untethering+sunttiryhmässä 33 %:lla oireet palasivat, ja yksi potilas sai komplikaationa aivoselkäydinnesteen vuodon.

50 %:lla potilaista lihasvoimat paranivat.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Selkäydinvamma 1

Kirjallisuutta

  1. Falci SP, Lammertse DP, Best L ym. Surgical treatment of posttraumatic cystic and tethered spinal cords. J Spinal Cord Med 1999;22:173-81 «PMID: 10685382»PubMed
  2. Lee TT, Alameda GJ, Camilo E ym. Surgical treatment of post-traumatic myelopathy associated with syringomyelia. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:S119-27 «PMID: 11805618»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko