Tulosta

Sekundaarinen sytoreduktio eli sytoreduktion merkitys uusintaleikkauksessa ja uusiutuneessa munasarjasyövässä

Näytönastekatsaukset
19.4.2012
Arto Leminen

Näytön aste: B

Uusintaleikkauksen optimaalinen tulos (jäännöskasvain alle 1 cm) parantaa sekä elämänlaatua että ennustetta.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «van der Burg ME, van Lent M, Buyse M ym. The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecological Cancer Cooperative Group of »1, jossa asteen IB–IV potilaat (N = 278), joilla ensileikkauksessa jäännöskasvaimen koko oli 1 cm tai yli, satunnaistettiin kolmen CP-solunsalpaajasyklin jälkeen joko uusintaleikkaukseen (n = 140) tai ei-leikkaukseen (n = 138). Potilaiden muu hoito oli yhteneväinen. Leikatuilla 2-vuotiselossaolo-osuus oli 56 % ja ei-leikatuilla 46 % (p = 0.0012). Kuoleman riski väheni 33 % (95 % luottamusväli 10–50 %, p = 0.008).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkelissa «Rubin SC, Benjamin I, Berek JS. Secondary cytoreductive surgery. Kirjassa: Ovarian cancer. Controversies in management (toim. Gershenson DM, McGuire WP), sivut 101-113. Churchill Livingstone, 1998»2 referoidaan 11 tutkimusta, jotka käsittelevät sekundaarisen sytoreduktion merkitystä . Leikkausta ei suositella rutiinikäyttöön; todennäköisin hyöty on niillä, joilla on ollut pitkä tautivapaa aika (yli 12 kuukautta) ennen taudin uusiutumista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Williams L, Brunetto VL, Yordan E ym. Secondary cytoreductive surgery at second-look laparotomy in advanced ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol Oncol 1997;66:171-8 »3 selvitettiin 153 second-look-laparotomiapotilaan ennustetta. Potilaista 42 %:lla kyettiin saamaan optimaalinen sytoreduktio ja heidän suhteellinen tautivapaa aika ennen taudin uusiutumista oli yli 12 kuukautta. Potilaista 42 %:lla kyettiin saamaan optimaalinen sytoreduktio ja heidän suhteellinen kuolemanriskinsä (RR) oli 0.48 (p = 0.02). Tuloksen arvoa heikentää se, että second-look-leikkauksissa oli mukana potilaita, joilla oli täydellinen hoitovaste ennen leikkausta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sytoreduktion merkitystä uusiutuneessa munasarjasyövässä selvitettiin retrospektiivisessä tutkimuksessa «Tebes SJ, Sayer RA, Palmer JM ym. Cytoreductive surgery for patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 2007;106:482-7 »4, jossa oli mukana 85 vuosina 1988–2004 leikattua potilasta. Parantuneeseen elos-saoloon liittyivät pitkä tauditon jakso (yli 12 kuukautta, p ≤ 0.01) ja jäännöskasvaimen vähäisyys (< 2 cm) ensileikkauksessa (p ≤ 0.02). Optimaalinen leikkaustulos (jäännöskasvain < 1 cm) saavutettiin 86 %:ssa, ja se liittyi parantuneeseen ennusteeseen (30 vs 17 kuukautta).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sytoreduktion merkitystä uusiutuneessa munasarjasyövässä selvitettiin retrospektiivisessä tutkimuksessa «Bae J, Lim MC, Choi JH ym. Prognostic factors of secondary cytoreductive surgery for patients with recurrent epithelial ovarian cancer. J Gynecol Oncol 2009;20:101-6 »5, jossa oli mukana 54 vuosina 2001–2004 leikattua potilasta. Parantuneeseen elossaoloon liittyivät pitkä tauditon jakso (yli 12 kuukautta, p = 0.043) ja uusiutuman sijainti lantiossa (p = 0.013). Optimaalinen leikkaustulos (jäännöskasvain < 0.5 cm) saavutettiin 87 %:ssa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessä tutkimuksessa «Woelber L, Jung S, Eulenburg C ym. Perioperative morbidity and outcome of secondary cytoreduction for recurrent epithelial ovarian cancer. Eur J Surg Oncol 2010;36:583-8 »6 verrattiin uusiutuneen munasarjasyövän sytoreduktiivista leikkausta (n = 48) ensivaiheen vastaavaan leikkaukseen (n = 174). Leikkaus oli lyhyempi uusiutuman hoidossa eikä komplikaatioissa ei ollut eroja. Uusiutumaleikkauksen tulos oli huonompi verrattuna ensileikkaukseen: alle 1 cm jäännöskasvain jäi 48 %:lle potilaista (82 %) ja ilman jäännöskasvainta 33 %:lle potilaista (58 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sytoreduktion merkitystä uusiutuneessa munasarjasyövässä selvitettiin retrospektiivisessä tutkimuksessa «Sehouli J, Richter R, Braicu EI ym. Role of secondary cytoreductive surgery in ovarian cancer relapse: who will benefit? A systematic analysis of 240 consecutive patients. J Surg Oncol 2010;102:656-62»7, jossa oli mukana 240 vuosina 2000–2008 leikattua potilasta. Huonontuneeseen elossaoloon liittyivät kasvaimen poistamattomuus (HR 7.6), askitesmäärä yli 500 ml (HR 6.76), platinaresistenssi (HR HR 3.1) ja asteen IV tauti (HR 2.86). Optimaalinen leikkaustulos (jäännöskasvain < 1 cm) saavutettiin 78 %:ssa, ja se vaikutti merkittävästi elossaoloon: ei jäännöskasvainta 42.3 kuukautta, jäännöskasvain alle 1 cm 17.7 kuukautta ja jäännöskasvain yli 1 cm 7.7 kuukautta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sytoreduktion merkitystä uusiutuneessa munasarjasyövässä selvitettiin retrospektiivisessä tutkimuksessa «Fleming ND, Cass I, Walsh CS ym. CA125 surveillance increases optimal resectability at secondary cytoreductive surgery for recurrent epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2011;121:249-52 »8, jossa oli mukana 74 vuosina 1995–2009 leikattua potilasta. Optimaalinen leikkaustulos (jäännöskasvain < 0.5 cm) saavutettiin harvemmin, kun tauti oli uusiutunut varhain (12 vs 19 kuukautta). Optimaaliseen tulokseen päästiin myös harvemmin, kun uusiutumaan liittyi askites (2 vs 21%, p = 0.01) ja karsinoosi (5 vs 42 %, p ≤ 0.0001). Siihen vaikutti myös aika, joka kului kohonneen CA 125 -arvon toteamisesta leikkaukseen: optimaalisessa ryhmässä se oli 5.3 viikkoa ja suboptimaalisessa 16.4 viikkoa (p = 0.04).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Galaal K, Naik R, Bristow RE ym. Cytoreductive surgery plus chemotherapy versus chemotherapy alone for recurrent epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007822 »9 selvitettiin sytoreduktiivinen leikkauksen ja solunsalpaajahoidon merkitystä verrattuna solunsalpaajahoitoon yksinään niillä potilailla, joilla munasarjasyöpä oli uusiutunut. Hakuun osui 1 431 tutkimusta, joista yksikään ei ollut relevantti ajatellen tutkimusnäyttöä siitä, onko sytoreduktiivisella leikkauksella merkitystä pidempään elossaoloon verrattuna solunsalpaajahoitoon yksinään.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Munasarjasyöpä 1

Kirjallisuutta

 1. van der Burg ME, van Lent M, Buyse M ym. The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecological Cancer Cooperative Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer. N Engl J Med 1995;332:629-34 «PMID: 7845426»PubMed
 2. Rubin SC, Benjamin I, Berek JS. Secondary cytoreductive surgery. Kirjassa: Ovarian cancer. Controversies in management (toim. Gershenson DM, McGuire WP), sivut 101-113. Churchill Livingstone, 1998
 3. Williams L, Brunetto VL, Yordan E ym. Secondary cytoreductive surgery at second-look laparotomy in advanced ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol Oncol 1997;66:171-8 «PMID: 9264559»PubMed
 4. Tebes SJ, Sayer RA, Palmer JM ym. Cytoreductive surgery for patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 2007;106:482-7 «PMID: 17590420»PubMed
 5. Bae J, Lim MC, Choi JH ym. Prognostic factors of secondary cytoreductive surgery for patients with recurrent epithelial ovarian cancer. J Gynecol Oncol 2009;20:101-6 «PMID: 19590721»PubMed
 6. Woelber L, Jung S, Eulenburg C ym. Perioperative morbidity and outcome of secondary cytoreduction for recurrent epithelial ovarian cancer. Eur J Surg Oncol 2010;36:583-8 «PMID: 20488646»PubMed
 7. Sehouli J, Richter R, Braicu EI ym. Role of secondary cytoreductive surgery in ovarian cancer relapse: who will benefit? A systematic analysis of 240 consecutive patients. J Surg Oncol 2010;102:656-62 «PMID: 20734422»PubMed
 8. Fleming ND, Cass I, Walsh CS ym. CA125 surveillance increases optimal resectability at secondary cytoreductive surgery for recurrent epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2011;121:249-52 «PMID: 21300398»PubMed
 9. Galaal K, Naik R, Bristow RE ym. Cytoreductive surgery plus chemotherapy versus chemotherapy alone for recurrent epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007822 «PMID: 20556785»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Munasarjasyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko