Tulosta

Psykiatrisen sairaalahoidon pituus

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Sami Pirkola

Näytön aste: B

Lyhyet suunnitelmalliset hoitojaksot eivät näytä johtavan sairaalahoitojen uusiutumiseen tai hoitojärjestelmän ulkopuolelle ajautumiseen.

Systemoituun katsaukseen koottiin kaikki satunnaistetut tutkimukset «Johnstone P, Zolese G. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000384 »1, «»1, joissa oli verrattu lyhyitä ja pitkiä psykoosipotilaiden hoitojaksoja keskenään. Meta-analyysiin koottiin tiedot yhteensä viidestä tutkimuksesta.

Näiden perusteella lyhytkestoisiksi suunnitellut vuodeosastohoidot toteutuivat suunnitellusti eikä niitä seurannut vertailuryhmää enempää uusia sairaalahoitoja (OR 1,1, 95 % luottamusväli 0,7–1,7) tai hoitojärjestelmän piiristä katoamisia (OR 1,1, 95 % luottamusväli 0,6–1,9). Lyhytkestoisiksi suunnitellut hoitojaksot yleensä loppuivat suunnitellusti. Niissä olleet potilaat olivat suuremmalla todennäköisyydellä työssä. Tietoja muista selviytymisen osa-alueista, potilastyytyväisyydestä, kuolemantapauksista, väkivaltaisuudesta, rikollisuudesta tai kustannuksista ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Suomessa ei ole tehty satunnaistettuja eteneviä tutkimuksia psykiatrisen osastohoidon optimaalisesta pituudesta. Takautuvissa suomalaisissa rekisteritutkimuksissa skitsofreniapotilaiden itsemurhakuolleisuus sairaalasta uloskirjoittamisen jälkeen on ollut laskussa selvästi lyhentyneistä hoitojaksoista huolimatta «Sohlman B, Pirkola S, Wahlbeck K. Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin. Duodecim 2006;122:819-25»2, «Pirkola S, Sohlman B, Heilä H ym. Reductions in postdischarge suicide after deinstitutionalization and decentralization: a nationwide register study in Finland. Psychiatr Serv 2007;58:221-6 »3. Systemaattisen katsauksen päivitysversio «Alwan NA, Johnstone P, Zolese G. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD000384 »4, ei tuo olennaista uutta tietoa. Meta-analyysin tutkimukset ovat suhteellisen vanhoja, mutta asetelmallisesti laadukkaita.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Johnstone P, Zolese G. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000384 «PMID: 10796354»PubMed
  2. Sohlman B, Pirkola S, Wahlbeck K. Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin. Duodecim 2006;122:819-25
  3. Pirkola S, Sohlman B, Heilä H ym. Reductions in postdischarge suicide after deinstitutionalization and decentralization: a nationwide register study in Finland. Psychiatr Serv 2007;58:221-6 «PMID: 17287379»PubMed
  4. Alwan NA, Johnstone P, Zolese G. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD000384 «PMID: 18253975»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko