Tulosta

Rintaruokinnan vaikutus helikobakteeri-infektion esiintyvyyteen

Näytönastekatsaukset
7.2.2008
Merja Ashorn

Tässä kokeellisessa tutkimuksessa ihmisen maidon puhdistetun kappa-kaseiinin todettiin estävän fluoroisotiosyanaatilla merkittyjen H. pylori -bakteerien solulinjaspesifistä adheesiota mahan limakalvon pinnallisiin limaa erittäviin soluihin «Strömqvist M, Falk P, Bergström S ym. Human milk kappa-casein and inhibition of Helicobacter pylori adhesion to human gastric mucosa. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995;21:288-96»3. Tulokset viittaavat siihen, että fukoosia sisältävät ihmisen kappa-kaseiinin hiilihydraattiosat ovat tärkeitä H. pylorin adheesion estossa ja helikobakteeri-infektion estossa. Rintaruokinta saattaa tästä syystä suojata helikobakteeri-infektiolta varhaislapsuudessa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ö-POISTETTU-Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Fall CHD, Goggin PM, Hawtin P, Fine D, Duggleby S. Growth in infancy, infant feeding, childhood living conditions, and Helicobacter pylori infection at age 70. Arch Dis Child 1997;77:310-4
  2. Rodrigues MN, Queiroz DM, Braga AB, Rocha AM, Eulalio EC, Braga LL. History of breastfeeding and Helicobacter pylori infection in children:results of a community based study from northeastern Brazil. Trans R Soc Trop Med Hyg 2006;100:470-5
  3. Strömqvist M, Falk P, Bergström S ym. Human milk kappa-casein and inhibition of Helicobacter pylori adhesion to human gastric mucosa. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995;21:288-96
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko