Tulosta

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: C

Niukka näyttö viittaa siihen, että oivallukseen ja psykodynaamisiin tulkintoihin perustuvasta psykoterapiasta ei liene hyötyä skitsofrenian hoidossa.

Kaksi toisistaan riippumatonta tutkijaa etsi eri tietokannoista satunnaistettuja tutkimuksia, joissa oli käytetty psykodynaamista yksilöpsykoterapiaa tai psykoanalyysia skitsofreniapotilaiden tai muusta vakavasta mielenterveyden häiriöstä kärsivien hoidossa «Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001360 »1, «»1. Tutkimusten laatu arvioitiin Cochrane-kriteerien mukaan. Mukaan löydettiin 4 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Yhtään tutkimusta, jossa hoitona olisi ollut psykoanalyysi, ei löydetty. Kun verrattiin psykodynaamista yksilöterapiaa pelkkään lääkehoitoon, merkitsevästi harvempia terapiapotilaita pystyttiin uloskirjoittamaan sairaalasta. Pitkäaikaisseurannassa ei ollut eroa uuteen sairaalahoitoon joutuneiden määrässä. Verrattaessa psykoterapian ja lääkehoidon yhdistelmällä hoidettuja pelkkää lääkehoitoa saaneisiin ei voitu todeta eroja itsemurhien määrässä eikä sairaalasta uloskirjoituskelpoisuuden saavuttamisessa. Verrattaessa psykodynaamista yksilöterapiaa supportiiviseen terapiaan ei uudelleen sairaalaan joutuneiden määrässä ollut eroa.

Tutkijoiden yhteenvedon mukaan psykodynaamisen psykoterapian positiivisista vaikutuksista ei ole näyttöä eikä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ole tutkittu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001360 »1: Tutkimustieto ei tue psykodynaamisen psykoterapian käyttöä sairaalahoidossa oleville skitsofreniapotilaiden kohdalla. Jos psykoanalyyttista hoitoa aiotaan käyttää skitsofrenian hoidossa, tarvitaan välttämättä lisää tutkimustietoa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001360 «PMID: 11686988»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko