Tulosta

Protonipumpun estäjän, amoksisilliinin ja klaritromysiinin tai metronidatsolin yhdistelmä lasten helikobakteeri-infektion hoidossa

Näytönastekatsaukset
7.2.2008
Merja Ashorn

Näytön aste: B

Eradikaatio onnistuu useimmiten yli 80 %:lla hoidetuista. TÄSSÄ VÄITTÄMÄSSÄ ON RISTIRIITA MONEEN UUTEEN TUTKIMUKSEEN SEKÄ SIIHEN MITÄ EDELLLÄ TEKSTISSÄ ON ESITETTY

32 lasta, joilla Hp gastriitti hoidettu viikon ajan omepratsoli+klaritromysiini+metronidatsoli -yhdistelmällä. Eradikaatio onnistui 87 %:lla «Casswall TH, Alfven G, Drapinski M, Bergström M, Dahlström KA. One-week treatment with omeprazole, clarithromycin, and metronidazole in children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroent»1.

11 lasta, joilla duodenaaliulkus. Kahden viikon omepratsoli+metronidatroli+klaritromyysi -hoito. 100 %:n eradikaatiotulos «Dohil RD, Israel DM, Hassall E. Effective 2-wk therapy for Helicobacter pylori disease in children. Am J Gastroenterol 1997;92:244-7»2.

Viikon kolmoishoito (duodenaaliulkus n=8, ventrikkeliulkus n=5, gastriitti n=2) lansopratsoli+amoksisillini+klaritromysiin -kombinaatiolla. Eradikaatio onnistui 87 %:lla «Kato S, Ritsuno H, Ohnuma K, Iinuma K, Sugiyama T, Asaka M. Safety and efficacy of one-week triple therapy for eradicating Helicobacter pylori in children. Helicobacter 1998;3:278-82»3.

38 gastriittipotilasta hoidettu kahden viikon ajan omepratsoli+klaritromysiini+amoksisilliini. 32 lasta kontrolloitu endoskopialla. Eradikaatio onnistui 75 %:lla (95 % CI 60–90 %) «Tiren U, Sandstedt B, Finkel Y. Helicobacter pylori gastritis in children: efficacy of 2 weeks of treatment with clarithromycin, amoxicillin and omeprazole. Acta Paediatr 1999;88:166-8»4.

Yhden viikon hoito omepratsoli+klaritromysiini+tinidatsoli -yhdistelmällä kolmelletoista lapselle. Eradikaatio onnistui 88.9 %:lla «Moshkowitz M, Reif S, Brill S ym. One-week triple therapy with omeprazole, clarithromycin, and nitroimidazole for Helicobacter pylori infection in children and adolescents. Pediatrics 1998;102:e14»5.

Laaja-alaisessa eurooppalaisessa helikohoitojen kartoitustutkimuksessa todettiin kolmoishoidon (happopumpun salpaajn ja kahden antibiootin yhdistelmä) johtavan eradikaatioon vain < 70%:lla lapsipotilaista «Oderda G, Scherbakov P, Bontems P ym. European Pediatric Task Force on Helicobacter pylori. Results from the pediatric European register for treatment of Helicobacter pylori (PERTH). Helicobacter 2007»6.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ö-POISTETTU-Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Casswall TH, Alfven G, Drapinski M, Bergström M, Dahlström KA. One-week treatment with omeprazole, clarithromycin, and metronidazole in children with Helicobacter pylori infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998;27:415-8
  2. Dohil RD, Israel DM, Hassall E. Effective 2-wk therapy for Helicobacter pylori disease in children. Am J Gastroenterol 1997;92:244-7
  3. Kato S, Ritsuno H, Ohnuma K, Iinuma K, Sugiyama T, Asaka M. Safety and efficacy of one-week triple therapy for eradicating Helicobacter pylori in children. Helicobacter 1998;3:278-82
  4. Tiren U, Sandstedt B, Finkel Y. Helicobacter pylori gastritis in children: efficacy of 2 weeks of treatment with clarithromycin, amoxicillin and omeprazole. Acta Paediatr 1999;88:166-8
  5. Moshkowitz M, Reif S, Brill S ym. One-week triple therapy with omeprazole, clarithromycin, and nitroimidazole for Helicobacter pylori infection in children and adolescents. Pediatrics 1998;102:e14
  6. Oderda G, Scherbakov P, Bontems P ym. European Pediatric Task Force on Helicobacter pylori. Results from the pediatric European register for treatment of Helicobacter pylori (PERTH). Helicobacter 2007;12:150-6
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko