Tulosta

Pitkäaikaisen kivun esiintyminen selkäydinvammapotilailla

Näytönastekatsaukset
9.1.2006
Työryhmä

Näytön aste: B

Pitkäaikaista kipua on ilmeisesti noin puolella selkäydinvammaisista.

Tutkimus on laaja potilaskysely (N = 1091), jossa vastausosuus nousi 88 %:iin «Rose M, Robinson JE, Ells P, Cole JD. Pain following spinal cord inury: results from a postal survey. Pain 1988;34:101-2»1. Kipua koki jatkuvasti 43 % ja päivittäin 24 % vastanneista. Kivun koki vaikeana 49 % ja lievänä / keskivaikeana 21 % vastanneista.

Potilaskysely lähetettiin 353:lle aikaisemmin sairaalassa hoidetuille SYV-potilaalle «Nepomuceno C, Fine PR, Richards JS ym. Pain in patients with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1979;60:605-9»2. 56 % heistä vastasi täydellisesti. Vastanneista 80 % raportoi tuntomuutosten esiintymisen ja 48 % kiputuntemukset. Kiputuntemusten paikka vaihteli eikä ollut yhteydessä vaurion tasoon.

Tavoitteena oli monikeskustutkimuksessa kuvata ja dokumentoida pitkäaikaisen kivun ja dysestesioiden esiintymistä SYV-potilailla «Störmer S, Gerner HJ, Gruninger W ym. Chronic pain/dysaesthesiae in spinal cord injury patients: results of a multicentre study. Spinal Cord 1997;35:446-55»3. Sekä avo- että laitoshoitopotilaat osallistuivat tutkimukseen. N = 900 potilasta. Heistä 34 %:lla ei ollut kroonista kipua tai dysestesioita, 50 %:lla oli ainoastaan kipua, 11 %:lla kivuliaita dysestesioita ja 5 %:lla ei-kivuliaita, mutta kroonisia ja haittaavia dysestesioita. Useimmiten kivut tai dysestesiat esiintyivät selkäydinvaurion alapuolella tai tunnon muuntuma-alueen tasolla.

Kirjallisuutta

  1. Rose M, Robinson JE, Ells P, Cole JD. Pain following spinal cord inury: results from a postal survey. Pain 1988;34:101-2
  2. Nepomuceno C, Fine PR, Richards JS ym. Pain in patients with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1979;60:605-9
  3. Störmer S, Gerner HJ, Gruninger W ym. Chronic pain/dysaesthesiae in spinal cord injury patients: results of a multicentre study. Spinal Cord 1997;35:446-55
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko