Tulosta

Oireeton keliakia

Näytönastekatsaukset
19.10.2010
Keliakia-työryhmä

Näytön aste: B

Keliakia voi olla mahasuolikanavan suhteen kokonaan tai lähes kokonaan oireeton.

Tutkimusryhmä arvioi Tampereen alueella vuosina 1975–94 tehdyt yli 15-vuotiaiden keliakiadiagnoosit, jotka perustuivat ohutsuolibiopsiaan sekä joko histologiseen tai kliiniseen paranemiseen gluteenittoman dieetin aikana «Collin P, Reunala T, Rasmussen M ym. High incidence and prevalence of adult coeliac disease. Augmented diagnostic approach. Scand J Gastroenterol 1997;32:1129-33 »1. Vuodesta 1982 on alueella otettu rutiinisti ohutsuolibiopsia kaikkien ylä-GI-kanavan tähystysten yhteydessä. Diagnoosiin johtaneet oireet kirjattiin kaikilta ennen tähystystutkimusta: analyysivaiheessa ne jaettiin luokkiin ”ilmeinen” ja ”vähäinen”. Ilmeisinä pidettiin rasvaripulia tai kroonista ripulia ja vähäistäkin viitettä ravintoaineiden imeytymisongelmasta. Vähäisinä oireina pidettiin ajoittaista ylävatsakipua, närästystä, löysiä ulosteita ilman varsinaista ripulia. Tiettyihin riskiryhmiin kuuluvilta potilailta (DMI, autoimmuuni kilpirauhassairaus, sidekudossairaus tai niveloireita, selittämättömiä neurologisia oireita, naisen infertiliteetti, keliaakikon 1. asteen sukulainen) oli määritetty IgA-luokan endomysiumvasta-aineet tai R1-tyypin retikuliinivasta-aineet ja positiivinen tulos varmistettu biopsialla.

Ennen diagnoosia ilmeisiä keliakiaoireita oli 71 potilaalla (18 %) ja vähäisiä 111 potilaalla (28 %). 39 (20 %) oli löytynyt vasta-aineseulonnan perusteella; 39 potilaalla (10 %) kyseessä oli rutiinibiopsian yhteydessä tehty diagnoosi ilman keliakiaan sopivia oireita. Ihokeliakiaa sairasti 97 (24 %). Keliakian esiintyvyys aikuisväestössä oli 0.27 %. Riskiryhmien seulonnassa löytyneistä potilaista noin 60 % mainitsi kysyttäessä vähintään lievistä vatsavaivoista (turvottelu, löydät ulosteet). Jakson viimeisen 5 vuoden aikana oli suoritettu arviolta 3 500 mahalaukun tähystystä, joiden yhteydessä otetuista rutiinibiopsioista löytyi 22 keliakiatapausta.

Kommentti: Seulonnalla todetut oli lähetetty skopiaan positiivisten vasta-aineiden, ei oireiden perusteella ja rutiinibiopsiassa oire oli esimerkiksi ruokatorvivaiva, eli selvästi erillään keliakiasta. Tutkimuksen validiteetin arvion jätän tietysti muille. Tutkimuksesta ei käy ilmi, miten tiedot oireista on kerätty. Mikäli ne on kerätty jälkikäteen sairaskertomuksista, liittyy siihen harhan vaara. Todennäköisesti suurimmalla osalla potilaita on ollut jotakin oireita, koska heidät on lähetetty gastroskopiaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Keski-Englannissa tehdyssä prospektiivisessa väestötutkimuksessa «Hin H, Bird G, Fisher P ym. Coeliac disease in primary care: case finding study. BMJ 1999;318:164-7 »2 1 000 perusterveydenhuollon potilasta tutkittiin keliakian suhteen. Mukaan otettiin sellaiset potilaat, joilla oli jokin seuraavista: ärtynyt paksusuoli, anemia, keliakiaa suvussa, imeytymishäiriöitä, ripulia, poikkeavaa väsymystä, diabetes, painonlasku, kilpirauhassairaus, epilepsia, infertiliteetti, lyhytkasvuisuus tai kasvun hidastuminen, nivelkipuja tai ekseema. Heiltä tutkittiin IgA-luokan endomysiumvasta-aineet ja seerumin IgA-pitoisuus. Positiivisen vasta-ainetestin saaneille (n = 30) tehtiin ohutsuolibiopsia, heistä kaikilla todettiin keliakia. Muille ei tehty biopsiaa.

Keliakiapotilaista 22 oli naisia ja 8 miehiä. Anemia oli 21/30 potilaalla ja väsymystä 6/30. 6/28 sukuanamneesin vuoksi testatusta oli keliaakikkoja. Yksikään ärtyneen paksusuolioireyhtymän (n = 132) tai painonlaskun tai kasvun hidastuman (n = 36) vuoksi testatuista ei ollut keliaakikko. Keliakian esiintyvyys eri potilasryhmissä oli seuraava: anemia 15/126 (12 %), ripuli tai malabsorptio 5/93 (5 %), väsymys 6/329 (1.8 %).

Kommentti: Niille, joiden vasta-ainetesti oli negatiivinen, ei suoritettu ohutsuolibiopsiaa, joten heidän joukossaan on voinut olla keliakiaa sairastavia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Keliakia 1

Kirjallisuutta

  1. Collin P, Reunala T, Rasmussen M ym. High incidence and prevalence of adult coeliac disease. Augmented diagnostic approach. Scand J Gastroenterol 1997;32:1129-33 «PMID: 9399394»PubMed
  2. Hin H, Bird G, Fisher P ym. Coeliac disease in primary care: case finding study. BMJ 1999;318:164-7 «PMID: 9888912»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Keliakia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko