Tulosta

Niskapotilaan kliininen tutkimus ja sairauspoissaolot

Näytönastekatsaukset
18.9.2009
Eira Viikari-Juntura

Näytön aste: C

Niskaoireet ja positiiviset kliiniset löydökset saattavat lisätä sairauspoissaolojen riskiä.

Työterveyshuollon 474 potilaalla selvitettiin, miten eri oireet ja löydökset ennustavat niska- ja hartiapotilaiden työkyvyttömyyttä «Viikari-Juntura E, Takala E, Riihimäki H ym. Predictive validity of symptoms and signs in the neck and shoulders. J Clin Epidemiol 2000;53:800-8 »1. Useimmat tutkituista 20 oireesta ja 15 löydöksestä olivat yhteydessä sairauspoissaolopäivien lukumäärään 60 päivän seurannassa. Kuitenkin vain kolme oiretta (oireiden lyhyt kesto, kova kipu ja jatkuva kipu) ja kaksi löydöstä (yläraajassa tuntuva kipu pään kierrossa ja olkapääkipu olkavarren loitonnuksessa) säilytti merkitsevyytensä monimuuttujamallissa. Sairauspoissaolon riski lisääntyi oireiden ja positiivisten löydösten määrän lisääntyessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Viikari-Juntura E, Takala E, Riihimäki H ym. Predictive validity of symptoms and signs in the neck and shoulders. J Clin Epidemiol 2000;53:800-8 «PMID: 10942862»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko