Tulosta

Matalan maligniteettiasteen kasvaimet eli borderline-tuumorit

Näytönastekatsaukset
12.9.2007
Tapio Kuoppala

Näytön aste: B

Borderline kasvaimista 10–15 % käyttäytyy säyseästä histologisesta kuvasta huolimatta karsinooman tavoin. Ns. peritoneaali-implanteista noin viidesosa on invasiivia.

Katsausartikkelissa referoitiin 107 tutkimusta, joissa selvitettiin kasvainten yleisyyttä, diagnostiikkaa, hoitoa ja ennustetta «Elchalal U, Dgani R, Piura B ym. Current concepts in management of epithelial ovarian tumors of low malignant potential. Obstet Gynecol Survey 1995:50:62-70»1. Useat tutkimukset osoittivat, että potilaat joilla on invasiivisia implantteja selviävät huonommin kuin potilaat joilla on non-invasiivisia implantteja. Tämän vuoksi suositeltiin invasiivisten implanttien yhteydessä käytettäväksi sytostaattihoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessä tutkimuksessa (1956–85) selvitettiin 82 borderline-kasvainpotilaan taustatekijöitä, hoitoa ja ennustetta «Gershenson DM, Silva EG. Serous ovarian tumors of low malignant potential with peritoneal implants. Cancer 1990:65:578-85»2. Johtuen pitkästä tutkimusajasta hoidot vaihtelivat jonkin verran. Radiologista hoitoa saaneilla potilailla (18/82) oli vähäinen tai ei-ollenkaan residuaa. He ovat kaikki elossa. Stage, residuaalitaudin määrä tai postoperatiivinen hoito eivät vaikuttaneet survivaliin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Elchalal U, Dgani R, Piura B ym. Current concepts in management of epithelial ovarian tumors of low malignant potential. Obstet Gynecol Survey 1995:50:62-70
  2. Gershenson DM, Silva EG. Serous ovarian tumors of low malignant potential with peritoneal implants. Cancer 1990:65:578-85
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko