Tulosta

Leikkaustulos kroonisessa säteilykivussa omaluusiirrettä käytettäessä verrattuna ns. cage-tekniikkaan, jossa titaanista (tai hiilikuidusta tai keraamisesta aineesta) valmistettu implantti asetetaan tukemaan luudutusta

Näytönastekatsaukset
18.9.2009
Antti Malmivaara

Näytön aste: B

Kroonisessa säteilykivussa leikkaustulos on omaluusiirrettä käytettäessä ilmeisesti yhtä hyvä kuin ns. cage-tekniikalla, jossa titaanista tai hiilikuidusta valmistettu implantti asetetaan tukemaan luudutusta.

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa 488 kroonista säteilykipupotilasta arvottiin kolmeen erilaiseen hoitoon: 1) ns. BAK (Bagby and Kuslich) -titaani -implanttiin ilman hydroksi-apatiittipinnoitetta (n = 179), 2) BAK titaani -implanttiin hydroksi-apatiittipinnoitteella (n = 167) sekä 3) pelkkään omaluusiirteeseen (n = 142) «Hacker RJ, Cauthen JC, Gilbert TJ ym. A prospective randomized multicenter clinical evaluation of an anterior cervical fusion cage. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:2646-54; discussion 2655 »1. Satunnaistamistapaa ei tutkimuksessa ole kuvattu. Dekompressio ja fuusio tehtiin yhdelle/kahdelle tasolle 142/37, 129/38 ja 119/23 kolmessa ryhmässä vastaavasti. Radikulaarisissa oireissa oli paranemista 6 kuukauden kohdalla yhden tason leikatuilla: 71, 72 ja 65 %:lla ja kahden tason leikatuilla 64, 72 ja 79 %:lla. Radikulaarisissa oireissa oli paranemista 12 kuukauden kohdalla yhden tason leikatuilla: 77, 71 ja 74 %:lla ja kahden tason leikatuilla 71, 78 ja 77 %:lla. Radikulaarisissa oireissa oli paranemista 24 kuukauden kohdalla yhden tason leikatuilla: 77, 73 ja 75 %:lla ja kahden tason leikatuilla 63, 90 ja 90 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Vavruch L, Hedlund R, Javid D ym. A prospective randomized comparison between the cloward procedure and a carbon fiber cage in the cervical spine: a clinical and radiologic study. Spine (Phila Pa 1976»2 verrattiin Clowardin toimenpidettä diskektomiaan ja fuusioon, jossa käytettiin hiilikuitukehikkoa (cage) ja luusiirrettä radikulopatiapotilailla. Välitöntä voimakasta kipua luusiirteen ottokohdassa oli 31 %:lla Cloward-ryhmän potilailla ja 13 %:lla cage-ryhmässä. Ryhmien välillä ei ollut selviä eroja kivun voimakkuudessa, toimintakyvyssä tai kokonaistoipumisessa 1 tai 2 vuoden seurannassa. Nonunion-potilaiden määrä oli suurempi cage-ryhmässä (38 %) verrattuna Cloward-ryhmään (14 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Cho DY, Lee WY, Sheu PC ym. Cage containing a biphasic calcium phosphate ceramic (Triosite) for the treatment of cervical spondylosis. Surg Neurol 2005;63:497-503; discussion 503-4 »3 verrattiin fuusiota, jossa käytettiin PEEK-kehikkoa (cage), joko autogeeniseen luusiirteeseen (n = 50) tai bifaasiseen kalsium-fosfaattikeramiikkaan (n = 50). Fuusiotulokset ja kliiniset tulokset olivat ryhmissä samanlaiset kuuden kuukauden seurannassa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kahdessa pienessä satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Zoëga B, Kärrholm J, Lind B. One-level cervical spine fusion. A randomized study, with or without plate fixation, using radiostereometry in 27 patients. Acta Orthop Scand 1998;69:363-8 »4, «Zoëga B, Kärrholm J, Lind B. Plate fixation adds stability to two-level anterior fusion in the cervical spine: a randomized study using radiostereometry. Eur Spine J 1998;7:302-7 »5 verrattiin pelkkää fuusiota fuusioon, jossa tehtiin levyfiksaatio kervikaalisessa radikulopatiassa. Selviä eroja kliinisessä vaikuttavuudessa ryhmien välillä ei ollut.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Hacker RJ, Cauthen JC, Gilbert TJ ym. A prospective randomized multicenter clinical evaluation of an anterior cervical fusion cage. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:2646-54; discussion 2655 «PMID: 11034651»PubMed
 2. Vavruch L, Hedlund R, Javid D ym. A prospective randomized comparison between the cloward procedure and a carbon fiber cage in the cervical spine: a clinical and radiologic study. Spine (Phila Pa 1976) 2002;27:1694-701 «PMID: 12195057»PubMed
 3. Cho DY, Lee WY, Sheu PC ym. Cage containing a biphasic calcium phosphate ceramic (Triosite) for the treatment of cervical spondylosis. Surg Neurol 2005;63:497-503; discussion 503-4 «PMID: 15936361»PubMed
 4. Zoëga B, Kärrholm J, Lind B. One-level cervical spine fusion. A randomized study, with or without plate fixation, using radiostereometry in 27 patients. Acta Orthop Scand 1998;69:363-8 «PMID: 9798443»PubMed
 5. Zoëga B, Kärrholm J, Lind B. Plate fixation adds stability to two-level anterior fusion in the cervical spine: a randomized study using radiostereometry. Eur Spine J 1998;7:302-7 «PMID: 9765038»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko