Tulosta

Laihtumisen vaikutus polven nivelrikkoon

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Aikuisten lihavuus -työryhmä

Näytön aste: C

Laihtuminen saattaa lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikkopotilaalla.

Meta-analyysin «Christensen R, Bartels EM, Astrup A ym. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2007;66:433-9 »1 tarkoituksena oli selvittää, onko laihtumisella kipua lievittävä vaikutus ja paraneeko toimintakyky ylipainoisella polvinivelrikkopotilaalla.

Analyysiin hyväksyttiin mukaan 4 tutkimusta, joissa oli yhteensä 454 potilasta. Tutkimusten kesto oli 6 viikkoa – 18 kuukautta. Tutkittavat olivat sekä miehiä että naisia, keskimääräinen ikä 63–69 vuotta. Alkutilanteessa keskimääräinen BMI 29–36. Polvinivelrikko piti olla selkeästi määritetty. Painon pudotus sai olla aikomuksellista tai tahatonta.

Toimintakyky (itse ilmoitettu) parani painon pudotessa yli 5.1 % lähtöpainosta, ES (=vaikutuksen määrä ’effect size’) 0.23 (95 % luottamusväli 0.04–0.42 %). Myös kivut (ilmoitettu) vähenivät, ES 0.2 (95 % luottamusväli 4.7–7.6 %). Analyysin mukaan >5 % painon pudotus pitäisi saavuttaa 20 viikon aikana.

Kliinisesti ES 0.2 on vähäinen, ES 0.5 kohtalainen ja ES 0.8 huomattava.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Osa tutkimuksista oli lyhytkestoisia ja potilasmäärät pieniä.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Christensen R, Bartels EM, Astrup A ym. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2007;66:433-9 «PMID: 17204567»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko