KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Korvakipu äkillisen välikorvatulehduksen oireena

Näytönastekatsaukset
16.12.2009
Marjo Renko

Näytön aste: A

Korvakipu on varsin spesifinen äkilliseen välikorvatulehdukseen viittaava oire, mutta sen puuttuminen ei poissulje äkillistä välikorvatulehdusta.

Niemelän ym. «Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 »1 tutkimuksessa (1994) verrattiin korvakivun esiintyvyyttä akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla (n = 191) ja akuutisti sairastuneilla lapsilla, joilla ei ollut otiittia (n = 163). Lapsilla, joilla oli korvakipua, suhteellinen riski otiitille oli 5.4 (95 % CI 3.3–8.9). Myös korvan harominen viittasi akuuttiin otiittiin (suhteellinen riski 5.0; 95 % CI 2.9–8.6).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Heikkisen ja Ruuskasen «Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 »2 tutkimuksessa (1995) oli mukana 302 lasta (keski-ikä 2.1 vuotta), joilla oli tuore hengitystieinfektio. Korvakipua oli 88 lapsella, joista 73:lla (83 %) todettiin akuutti otiitti, mutta 15 (17 %) lapsella korvakipua oli ilman otiittia. Toisaalta akuutti otiitti todettiin 48:lla (22 %) niistä 214 lapsesta, joilla ei ollut korvakipua. Akuutin otiitin diagnostiikassa korvakivun sensitiivisyys oli 60 %, spesifisyys 92 %, positiivinen ennustearvo 83 % ja negatiivinen ennustearvo 78 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uharin ym. «Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84:90-2 »3 tapaus-verrokkitutkimuksessa (n = 394) (1995) korvakivun suhteellinen riski akuutille otiitille oli 6.2 (95 % CI 2.8–13.6).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kontiokarin ym. «Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 »4 tutkimuksessa (1998) verrattiin 138 lapsen oireita otiittiepisodien yhteydessä samojen lasten oireisiin sellaisissa hengitystieinfektioissa, joihin ei liittynyt otiittia. Akuutin otiitin suhteellinen riski korvakivun yhteydessä oli 21.3 (95 % CI 7.0–106). Suhteellinen riski oli suurempi yli 2-vuotiailla (47.0; 95 % CI 8.0–1819) kuin alle 2-vuotiailla lapsilla (8.5; 95 % CI 2.0–76).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Välikorvatulehdus (äkillinen) 1

Kirjallisuutta

 1. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 «PMID: 7808842»PubMed
 2. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
 3. Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84:90-2 «PMID: 7734909»PubMed
 4. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Välikorvatulehdus (äkillinen)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko