Tulosta

Kolonoskopia ruoansulatuskanavan alaosan akuutin runsaan verenvuodon syyn selvittämisessä

Näytönastekatsaukset
1.1.2000
Työryhmä

Näytön aste: C

Kolonoskopia on paras tutkimus ruoansulatuskanavan alaosan akuutin runsaan vuodon syyn selvittämisessä.

Peräsuolesta tulevan verenvuodon syy oli amerikkalaisessa tutkimuksessa 30 % angioektasia ja 17 % divertikuloosi «Jensen DM, Machicado DM. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. Gastroenterology 1988;95:1569-74»1. Muissa selvityksissä angioektasian osuus on ollut 2 - 30 %, divertikuloosin 17 - 40 %, koliitin 9 - 21 %, koolontuumorin aiheuttaman tai polypektomian jälkeisen vuodon 11 - 14 % ja anorektaalisten syiden 4 - 10 % «Jensen DM, Machicado GA. Colonoscopy for diagnosis and treatment of severe lower gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am 1997;7:477-98»2, «Vernava AM, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower gastrointestinal bleeding. Dis Colon Rectum 1997;40:846-58»3.

Endoskopiassa divertikkeli- tai hemorroidivuoto voidaan diagnosoida vain, jos nähdään vuotava leesio «Zuccaro G. Management of the adult patient with acute lower gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1998;93:1202-8»4. Yhteenvetokatsauksen mukaan kiireellinen kolonoskopia (n = 1561) selvitti vuodon syyn 68 %:ssa tapauksista ja 12 %:lla kolonoskopiasssa tehtiin hoitotoimenpide «Zuckerman GR, Prakash C. Acute lower intestinal bleeding. Part I: Clinical presentation and diagnosis. Gastrointest Endosc 1998;48:606-16»5. Akuutti kolonoskopia on turvallinen, kun hypovolemia on korjattu. Ennen tutkimusta suositellaan juottotyhjennystä tarvittaessa nenämahaletkun kautta. Vuodon pysäyttämiseen voidaan käyttää injektio- ja erilaisia koagulaatiomenetelmiä. Kontrolloituja tutkimuksia ei eri menetelmien arvosta ei ole. Etenkin oikealla puolella suolen seinämä on ohut ja perforaatiovaaran takia on käytettävä menetelmiä, jotka eivät koaguloi syvältä.

Päivystyskolonoskopian merkitystä divertikkeli vuodoissa selvitettiin tutkimuksessa «Jensen DM, Machicado GA, Jutabha R, Kovacs TOG. Urgent colonoscopy for the diagnosis and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Engl J Med 2000;342:78-82»6, johon otettiin 121 potilasta Heillä oli äkillinen verenvuoto peräsuolesta sekä 6-12 tuntia sairaalaan ottamisesta tehdyssä kolonoskopiassa todetut divertikkelit «American Gastroenterological Association Medical Position Statement: Evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Gastroenterology 2000;118:197-201»7. Ensimmäisten 73 potilaan kohdalla tutkimus oli vain diagnostinen, 17 (23 %) vuoti divertikkelistä (aktiivi vuoto 6, näkyvä suonenpää 4, hyytymä 7). 9/17 vuoto uusiutui ja kuudelle jouduttiin tekemään hemikolektomia. Loppujen 48 potilaan kolonoskopian yhteydessä pyrittiin myös endoskooppiseen hoitoon (adrenaliini-injektio tai koagulaatio). Selviä divertikkelivuotoja oli 10 (21 %). Kaikki vuodot tyrehdytettiin endoskooppisesti eikä yhtään uusintavuotoa ilmantunut.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ö-POISTETTU-Paksusuolen tähystystutkimukset 1

Kirjallisuutta

  1. Jensen DM, Machicado DM. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. Gastroenterology 1988;95:1569-74
  2. Jensen DM, Machicado GA. Colonoscopy for diagnosis and treatment of severe lower gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am 1997;7:477-98
  3. Vernava AM, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower gastrointestinal bleeding. Dis Colon Rectum 1997;40:846-58
  4. Zuccaro G. Management of the adult patient with acute lower gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1998;93:1202-8
  5. Zuckerman GR, Prakash C. Acute lower intestinal bleeding. Part I: Clinical presentation and diagnosis. Gastrointest Endosc 1998;48:606-16
  6. Jensen DM, Machicado GA, Jutabha R, Kovacs TOG. Urgent colonoscopy for the diagnosis and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Engl J Med 2000;342:78-82
  7. American Gastroenterological Association Medical Position Statement: Evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Gastroenterology 2000;118:197-201
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko