Tulosta

Kansainvälinen epidemiologia

Näytönastekatsaukset
13.7.2006
Työryhmä

Näytön aste: C

Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitettu esiintyvyys eri maissa on naisilla 7–36 % ja miehillä 3–29 %. Tyttöjen hyväksikäyttö on 1.5–3 kertaa yleisempää kuin poikien.

Systematisoitu katsaus «Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1994;18:409-17»1, jonka hakustrategia oli todennäköisesti epätäydellinen, kattaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epidemiologisia tutkimuksia. Näitä oli tehty ei-kliinisestä aikuisväestöstä ainakin 19 maassa (Australia, Alankomaat, Belgia, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Iso-Britannia, Kanada, Kreikka, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, USA ja Uusi-Seelanti), joista kymmenen kansallista otantatutkimusta. Seksuaalisen hyväksikäytön määritelmä oli 16 tutkimuksessa laaja, 4:ssä suppea, yhdestä ei ollut tietoa. Tutkimusaineiston koot vaihtelivat 421–7 435. Esiintyvyys vaihteli tutkimuksissa naisilla 7–36 %, miehillä 3–29 %. Useimmissa tutkimuksissa tyttöjen hyväksikäyttö oli 1.5–3 kertaa yleisempää kuin poikien. Kyseiset tutkimukset vahvistavat sen, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kansainvälinen ongelma.

Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa «Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood: I. Prevalence of sexual abuse and factors associated with sexual abuse. J Am Acad Child Adoles»2 oli vuonna 1977 syntynyt kohortti Christchurch:istä, jota oli seurattu prospektiivisesti syntymästä lähtien. 18-vuotiaina kohorttiin kuuluvat haastateltiin retrospektiivisesti seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksista ennen 16 vuoden ikää Hyväksikäytön määritelmä oli laaja, rivoista ehdotuksista väkivaltaiseen seksiin. Tutkimuksessa oli 1 019 nuorta eli 81 % koko kohorttiaineistosta. 10.4 %:a haastatelluista ilmoitti tulleensa seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ennen 16 vuoden ikää; tytöistä 17.3 % ja pojista 3.4 %. Yhdynnän tai sen yrityksen kohteeksi oli joutunut 5.6 % tytöistä ja 1.4 % pojista. Riskitekijät oli mitattu prospektiivisesti. Perheen vanhemmilla oli todettu aviollisia ristiriitoja, vähäistä kiintymystä, isällistä ylisuojelua ja alkoholismia.

Hollantilainen seulonta - ja tapausverrokkitutkimus «Garnefski N, Diekstra RF. Child sexual abuse and emotional and behavioural problems in adolescence: gender differences. J Am Acad Child Adolesc Psych 1997;36:323-9»3 paneutui seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksiin nuoruusiällä. Aineistona oli 12–19-vuotiaita koululaisia (15 245 koululaista 212 satunnaisesti valituista kouluista). Tutkimus suoritettiin 1992–93 kyselylomaketutkimuksena. 745 (6 %) nuorta (594 tyttöä ja 151 poikaa) raportoi ainakin yhden hyväksikäyttökokemuksen. Tapausverrokkitutkimuksessa oli 745 hyväksikäytön kokenutta ja 745 verrokkia. Tunne-elämän ongelmia ilmoitti 41 % hyväksikäytön kokeneista (SA) ja 16 % verrokeista (NSA); aggressiivista tai rikollista käyttäytymistä 25 % SA ryhmästä ja 10 % verrokeista; päihderiippuvuusriskikäyttäytymistä 32 % SA-ryhmästä ja 14 % verrokeista sekä itsetuhoajatuksia tai -käyttäytymistä 37 % SA-ryhmästä ja 8 % verrokeista. Hyväksikäytettyjen ryhmässä oli pojilla enemmän tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia kuin tytöillä. Ongelmakäyttäytymisen eri muotojen ilmenemisen keskiarvo SA-tytöillä oli 1.33 ja verrokkitytöillä 0.48 ja SA-pojilla 2.02 ja verrokkipojilla 0.78.

Kommentti: Esiintyvyyden suurta hajontaa selittää osittain se, että tutkimuksissa on käytetty erilaisia seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsen määritelmiä (ikä 16 tai 18 vuotta). Laajan määritelmän mukaan muun muassa exhibitionismi ja ehdotukset ovat hyväksikäyttöä. Suppea määritelmä taas edellyttää fyysistä seksuaalista kontaktia.

Kirjallisuutta

  1. Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1994;18:409-17
  2. Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood: I. Prevalence of sexual abuse and factors associated with sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1355-64
  3. Garnefski N, Diekstra RF. Child sexual abuse and emotional and behavioural problems in adolescence: gender differences. J Am Acad Child Adolesc Psych 1997;36:323-9
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko