Tulosta

Imusolmukkeiden poiston merkitys levinneisyysasteen määrittämisessä

Näytönastekatsaukset
18.4.2012
Arto Leminen

Näytön aste: B

Imusolmukkeiden poisto on välttämätön osa staging-leikkausta (epiteliaaliset syövät), systemaattinen poisto näyttää parantavan tautivapaata elossaololukua.

Katsausartikkelissa «Gershenson DM. Ovarian cancer: advances in genetic testing, prevention, and treatment-issues in surgical management. Kirjassa. American Society of Clinical Oncology. Educational Book (toim. Perry MC).»1 referoitiin 36 tutkimusta koskien sekä primaaria että sekundaaria sytoreduktiivista leikkausta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessa tutkimuksessa «Zanetta G, Rota S, Chiari S ym. The accuracy of staging: an important prognostic determinator in stage I ovarian carcinoma. A multivariate analysis. Ann Oncol 1998;9:1097-101 »2 (1981–91) selvitettiin 351 asteen I potilaan primaarileikkauksen optimaalisuutta. 100/351 (28 %) leikkauksista oli optimaalisia. Leikkauksen taso (optimaalinen vai epätäydellinen leikkaus) vaikutti merkittävästi ennusteeseen (p = 0.00008).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessa tutkimuksessa «Suzuki M, Ohwada M, Yamada T ym. Lymph node metastasis in stage I epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2000;79:305-8 »3 (1988–97) selvitettiin 47 asteen I (makroskooppinen vaikutelma) potilaan imusolmuke-etäpesäkkeiden esiintymistä suorittamalla systemaattinen imusolmukkeiden poisto. Etäpesäkkeitä löytyi 10.6 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkelissa «Trimbos JB. Staging of early ovarian cancer and the impact of lymph node sampling. Int J Gynecol Cancer 2000;10:8-11 »4 referoitiin 23 tutkimusta, jotka selvittivät paikallisen taudin staging-leikkauksen merkitystä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessa tutkimuksessa «di Re F, Baiocchi G, Fontanelli R ym. Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy for advanced ovarian cancer: prognostic significance of node metastases. Gynecol Oncol 1996;62:360-5 »5 (1974–93) selvitettiin 488 asteen III-IV potilaan aineistossa systemaattisen imusolmukkeiden poiston merkitystä Systemaattinen imusolmukkeiden poisto suoritettiin 248 (50.8 %) potilaalle. Optimaalisesti leikatussa ryhmässä imusolmukepoistettujen keskimääräinen elossaoloaika oli 56 kuukautta (5-vuotiselossaolo-osuus 56 %) ja ei-poistetussa ryhmässä 41 kuukautta (30 %) (p = 0.05). Vastaavat luvut ei-optimaalisesti leikatuilla olivat 24 kuukautta ja 14 kuukautta (p = 0.005).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa 228 asteen IIIb-IV munasarjasyöpäpotilaalle ei suoritettu imuolmukkeiden poistoa. 224 se suoritettiin. Systemaattinen imusolmukkeiden poisto paransi tautivapaata elossaololukua, mutta ei kokonaiselossaoloa niillä potilailla, joilla leikkaustulos oli optimaalinen «Panici PB, Maggioni A, Hacker N ym. Systematic aortic and pelvic lymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized clinical trial. J Natl»6

Retrospektiivisessä tutkimuksessa «Abe A, Furumoto H, Irahara M ym. The impact of systematic para-aortic and pelvic lymphadenectomy on survival in patients with optimally debulked ovarian cancer. J Obstet Gynaecol Res 2010;36:1023-30 »7 (vuodet 2001–05) 118 potilaan tiedot analysoitiin. Potilaista 62 oli silmämääräisen arvion mukaan asteen I–II tauti. Heistä 40:lle tehtiin systemaattinen imusolmukkeiden poisto ja 22 ei tehty. Viiden vuoden tautivapaat ajat olivat 94 ja 71 % (p = 0.04) ja kokonaiselossaololuvat 100 ja 80 % (p = 0.07). Niillä 56 potilaalla, joilla oli asteen III–IV tauti ja joille jäännöskasvainta ei jäänyt, systemaattinen poisto ei vaikuttanut kumpaankaan lukuun (30 ja 52 %, 65 ja 66 %). Kirkassoluisessa taudissa systemaattinen poisto paransi elossaoloa merkittävästi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkelissa «Trimbos JB. Lymphadenectomy in ovarian cancer: standard of care or unnecessary risk. Curr Opin Oncol 2011;23:507-11 »8 otettiin selkeä kannanotto siihen, että asteen I–I potilailla systemaattinen imusolmukkeiden poisto on ”pakollinen”, mutta levinneissä taudeissa se on aiheellinen vain, jos tauti voidaan leikata optimaalisesti.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Munasarjasyöpä 1

Kirjallisuutta

 1. Gershenson DM. Ovarian cancer: advances in genetic testing, prevention, and treatment-issues in surgical management. Kirjassa. American Society of Clinical Oncology. Educational Book (toim. Perry MC). ASCO, Alexandria, 2000
 2. Zanetta G, Rota S, Chiari S ym. The accuracy of staging: an important prognostic determinator in stage I ovarian carcinoma. A multivariate analysis. Ann Oncol 1998;9:1097-101 «PMID: 9834822»PubMed
 3. Suzuki M, Ohwada M, Yamada T ym. Lymph node metastasis in stage I epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2000;79:305-8 «PMID: 11063662»PubMed
 4. Trimbos JB. Staging of early ovarian cancer and the impact of lymph node sampling. Int J Gynecol Cancer 2000;10:8-11 «PMID: 11240725»PubMed
 5. di Re F, Baiocchi G, Fontanelli R ym. Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy for advanced ovarian cancer: prognostic significance of node metastases. Gynecol Oncol 1996;62:360-5 «PMID: 8812533»PubMed
 6. Panici PB, Maggioni A, Hacker N ym. Systematic aortic and pelvic lymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized clinical trial. J Natl Cancer Inst 2005;97:560-6 «PMID: 15840878»PubMed
 7. Abe A, Furumoto H, Irahara M ym. The impact of systematic para-aortic and pelvic lymphadenectomy on survival in patients with optimally debulked ovarian cancer. J Obstet Gynaecol Res 2010;36:1023-30 «PMID: 21058437»PubMed
 8. Trimbos JB. Lymphadenectomy in ovarian cancer: standard of care or unnecessary risk. Curr Opin Oncol 2011;23:507-11 «PMID: 21602676»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Munasarjasyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko