Tulosta

Haavaista koliittia sairastavan potilaan syöpäriskin seuranta kolonoskopialla

Näytönastekatsaukset
1.1.2000
Työryhmä

Näytön aste: B

Yhden syövän löytäminen vaatii noin 360 kolonoskopiaa.

Brittitutkimuksessa, jossa 401 haavaista koliittia sairastavaa potilasta seurattiin kolonoskopioin 21 vuoden aikana löytyi 22 syöpää ja 12 vaikeaa dysplasiamuutosta. Seurannasta huolimatta 2 potilasta kuoli paksusuolisyöpään «Lennard-Jones JE, Melville DM, Morson BC, Ritchie JK, Williams CB. Precancer and cancer in extensive ulcerative colitis: findings among 401 patients over 22 years. Gut 1990;31:800-6»1. 10 prospektiivisen ulseratiivisen koliitin syöpäseurantatutkimuksen analyysi (n = 1225) osoitti, että 40 potilaalta löytyi dysplasia makroskooppisesta leesiosta. Näistä 43 %:lla oli kolektomiassa syöpä. Kolektomiassa todettiin vaikean dysplasian ryhmässä (n = 24) 42 %:lla syöpä ja lievän dysplasian ryhmässä (n = 16) 19 %:lla. Mikäli lievää dysplasiaa jäätiin seuraamaan, 16 - 29 %:ssa tila eteni vaikeaan dysplasiaa tai syöpään. Ryhmässä jossa dysplasia oli epävarma, 28 % tila eteni vaikeaan dysplasiaan ja 9 %:ssa syöpään. Jos potilaan kolonoskopia oli alkuun negatiivinen (n = 595), vain 2.4 %:lla kehittyi seuranta-aikana vaikea dysplasia tai syöpä «Bernstein, Shanahan F, Weinstein WM. Are we telling patients the truth about surveillance colonoscopy in ulcerative colitis? Lancet 1994;343:71-4»2. Ruotsalaisessa väestöpohjaisessa tutkimuksessa seurattiin 4664 ulseratiivista koliittia sairastavaa potilasta Tukholman ja Uppsalan alueelta «Karlén P, Kornfeld D, Broström O, ym. Is colonoscopic surveillance reducing colorectal cancer mortality in ulcerative colitis? A population based case control study. Gut 1998;42:711-4»3. Kaikkien vuoden 1975 jälkeen paksusuolisyöpään kuolleiden koliittipotilaiden toteutunutta kolonoskopiaseurantaa verrattiin iän, sukupuolen, koliitin levinneisyyden ja taudin keston perusteella valittuihin verrokeihin. Kaksi syöpään kuolleesta 40 koliittipotilaasta ja kahdeksantoista 108 verrokkipotilaasta oli käynyt ainakin yhdessä seurantakolonoskopiassa (suhteellinen riski 0.29, 95%:n luottamusväli 0.06-1.31). Yksi syöpäpotilas ja 12 verrokkia oli käynyt ainakin kahdessa seurantakolonoskopiassa (suhteellinen riski 0.22, 95%:n luottamusväli 0.03-1.74). Koska yhden syövän löytäminen vaatii noin 360 kolonoskopiaa «Rex DK. Colonoscopy: a review of its yeld for cancers and adenomas by indication. Am J Gastroenterol 1995;90:353-65»4, seurannan hyöty on asetettu kyseenalaiseksi. Seurantaa on pidetty liian kalliina ja pääosin hyödyttömänä «Provenzale D, Wong JB, Onken JE, Libscomb J. Performing a cost-effectiveness analysis: Surveillance of patients with ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 1998;93:872-80»5, «Gyde S. Screening for colorectal cancer in ulcerative colitis: dubious benefits and high costs. Gut 1990;31:1089-92»6.

Päätöksentekoanalyysissä tarkasteltiin simuloitua ulseratiivista koliittia sairastavaa potilaskohorttia eri seurantamenetelmin kuten ei-kolonoskooppinen seuranta, kolonoskopiaseuranta erilaisin määrävälein sekä profylaktinen kolektomia ja ileoanaalinen anastamoosi. Seurantamallin mukaan 30 vuotias potilas, jolla on koko suolen ulseratiivinen koliitti, hyötyisi 1.1 - 1.4 elinvuotta mikäli tehdään kolektomia ja 7 kk - 1.2 vuotta kolonoskopiaseurannan avulla verrattuna tilanteeseen, että seurantaa ei toteuteta «Provenzale D, Kowdley KV, Arora S, Wong JB. Prophylactic colectomy or surveillance for chronic ulcerative colitis. Gastroenterology 1995;109:1188-96»7. Myöhemmässä kustannus/hyöty analyysissä vuosittainen kolonoskopiaseuranta osoittautui kalliiksi, mutta 3 - 5 vuoden välein tapahtuva seuranta oli kustannus/hyöty vaikutuksiltaan verrattavissa muihin hyväksyttyihin seurantastrategioihin «Provenzale D, Wong JB, Onken JE, Libscomb J. Performing a cost-effectiveness analysis: Surveillance of patients with ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 1998;93:872-80»5.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ö-POISTETTU-Paksusuolen tähystystutkimukset 1

Kirjallisuutta

  1. Lennard-Jones JE, Melville DM, Morson BC, Ritchie JK, Williams CB. Precancer and cancer in extensive ulcerative colitis: findings among 401 patients over 22 years. Gut 1990;31:800-6
  2. Bernstein, Shanahan F, Weinstein WM. Are we telling patients the truth about surveillance colonoscopy in ulcerative colitis? Lancet 1994;343:71-4
  3. Karlén P, Kornfeld D, Broström O, ym. Is colonoscopic surveillance reducing colorectal cancer mortality in ulcerative colitis? A population based case control study. Gut 1998;42:711-4
  4. Rex DK. Colonoscopy: a review of its yeld for cancers and adenomas by indication. Am J Gastroenterol 1995;90:353-65
  5. Provenzale D, Wong JB, Onken JE, Libscomb J. Performing a cost-effectiveness analysis: Surveillance of patients with ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 1998;93:872-80
  6. Gyde S. Screening for colorectal cancer in ulcerative colitis: dubious benefits and high costs. Gut 1990;31:1089-92
  7. Provenzale D, Kowdley KV, Arora S, Wong JB. Prophylactic colectomy or surveillance for chronic ulcerative colitis. Gastroenterology 1995;109:1188-96
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko